Bilim Tarihi Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Tercih 2021

Tercih 2021

Tercih Yapacak Adaylar İçin Faydalı, Bilgilendirici ve İlham Dolu İçerikler

Bilim Tarihi bölümü, Bilim Tarihi’nin 20. yüzyılın ortalarında akademik bir dal olarak yerleşmesiyle oluşmuştur. Bu bölüm, kısa bir zaman içerisinde önemli bir gelişme kaydederek dünyanın en önemli üniversitelerinde hem lisans hem de lisansüstü eğitimlerindeki yerini almıştır. Bilim Tarihi, başlı başına bir bilim dalı olarak değil, daha çok disiplinlerarası bir bilim dalı olarak konumlanmıştır. Bilim Tarihi disiplini derken aslında söylemek istediğimiz, düşünce tarihidir. Bilim Tarihinin amacı ise tarih içerisinde bilimin hızlandığı ya da yavaşladığı koşulları bilimsel tekniklerle değerlendirerek bilimin gelişimine dair bir çıkarım yapmaktır. Şimdi Bilim Tarihi bölümüne dair daha detaylı bilgilere giriş yapalım.

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

bilim tarihi bölümü
Bilim Tarihi bölümü, hem pozitif bilimlerin hem de sosyal bilimlerin araştırma yöntemlerini içerisinde bulunduran, bilimin tarihini, gelişimini ve yansımalarını inceleyen, tarih boyunca bilime önemli katkılar sağlayan bilim insanlarının hayatlarının da incelendiği bir bölümdür. Bilimin tarih içerisinde gelişimini inceleyen Bilim Tarihi disiplini aynı zamanda bilim kavramının açıklamasını da yapar.

Bilim Tarihi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bilim Tarihi bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Türkiye’de Bilim Tarihi eğitimi ilk olarak 1950’li yıllarda Ankara Üniversitesi’nde başlamıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde de okutulmaya başlanmıştır.

Bilim Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

● Bilim ve Toplum
● Bilim Tarihçileri İçin Tarih Yazımı
● Mimarlık Mirası
● Matematik Tarihi
● İlk Çağ Felsefe Tarihi
● Rönesans’ta Bilim
● Teknoloji Tarihi
● Cumhuriyet ve Bilim
● Sosyoloji Tarihi
● Fizik Tarihi

Bu derslerle birlikte öğrencilerin Osmanlı Türkçesi, Arapça, Antik Yunanca ve Farsça dillerinden mutlaka birini öğrenmesi önerilmektedir. Üniversitenizden bu dilleri seçmeli olarak alabilirsiniz.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilim Tarihi bölümünden mezun olanlar “Bilim Tarihçisi” olarak unvan alırlar. Bilim Tarihi bölümü mezunları akademide, vakıflarda, gazetelerde, dergilerde ve medya kuruluşlarında uzman, araştırmacı, editör, yazar olarak görev alabilirler. Bununla birlikte ortaöğretim kurumlarında Bilim Tarihi dersini de okutabilir; müzelerde, kütüphanelerde, özel ve kamu arşivlerinde çalışabilirler. Bilim Tarihi bölümü mezunlarının en çok tercih ettiği kariyer, akademik kariyerdir.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Bilim Tarihi bölümü mezunlarının maaşları, diğer tüm bölümler gibi özel sektörde ve kamuda farklılık göstermektedir. Kamuda çalışan Bilim Tarihçilerinin maaşları 3.000 TL ve 3.500 TL arasında değişmektedir. Özel sektörde kariyer yapmak isteyen Bilim Tarihçileri için ise bu miktar 2.500 TL ve 3.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bilim Tarihi Bölümünün Zorlukları Nelerdir?

Bölümün iş olanakları maalesef çok geniş değildir. Kamuda atamalar çok gerçekleşmemektedir. Özel sektörde ise maaşlar düşük seyretmektedir. Ülkemizde Bilim Tarihi disiplininin okutulduğu çok fazla üniversite bulunmamaktadır. 2020 tercihlerinde bölüme alım yapan üniversiteler şunlardır:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu)

Kimler Bilim Tarihi Bölümünde Başarılı Olabilir?

Bölümü okuması her ne kadar çok keyifli olsa da mezuniyet sonrası bazı şikayetler dile getirilebiliyor. Bu alanda firmaların yeterli istihdamı sağlamaması, farklı bölümlerden mezunların da geleceği açık olan dijitale yönelmesi ve bu alandaki açığı kapatmaya çalışmaları, firmaların yeni mezunlara istihdam sağlamayı reddetmesi gibi sorunlar, bölümün en büyük zorlukları arasında gösteriliyor. Diğer taraftan dijitalleşme ve sosyal medyanın odağında bir meslek olan iletişim bilimlerinin, muhakkak yabancı dil istemesi de bir diğer nokta. Bu nedenle mesleği seçmek isteyen tüm adayların, muhakkak yabancı dil öğrenmelerini ve kendilerini mezuniyet sonrası çeşitli eğitim ve kurslar ile geliştirmelerini tavsiye ediyoruz.

Kimler İletişim Bilimleri Bölümünde Başarılı Olabilir?

Aşağıdaki özelliklere sahip olan kişilerin Bilim Tarihi bölümünde başarılı olmaları beklenebilir:
● Bilimsel çalışmalara ilgiyle yaklaşan,
● Güçlü bir hafızaya ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan,
● Temel bilimlere ve sosyal bilimlere merak duyan,
● Araştırma yöntemlerine, tarihi metinlere meraklı

Bilim Tarihi Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Bilim Tarihi bölümünün iş olanakları arasında yazarlık, editörlük, araştırmacılık, uzmanlık gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Bilim Tarihi mezunları bu ve benzer pozisyonları vakıflarda, üniversitelerde, müzelerde, dergi ve gazetelerde, medya kuruluşlarında icra edebilirler. Ancak bilinmesi gerekir ki, bölümün iş olanakları çok geniş değildir. Bu bölümde okuyan kişilerin akademik eğitimlerini mutlaka başka eğitimlerle desteklemeleri tavsiye edilir.

Bilim Tarihi Bölümünün Yurt Dışı İmkanları Nasıldır?

Bilim Tarihi mezunları, kendilerini alanlarında geliştirerek yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulabilirler. Almanya’da iki önemli Bilim Tarihi Yüksek Lisans programına öğrenci kabul eden üniversiteler Regensburg Üniversitesi ve Jena Friedrich-Schiller Üniversitesi’dir.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Uzmanlaşabilir?

Bilim Tarihi bölümü mezunları, akademik anlamda uzmanlaşabilecekleri gibi özel sektörde de uzmanlaştıkları alana göre (örneğin İslam Bilimi Tarihi, Bilim ve Toplum, İlk Çağ Felsefe Tarihi) çeşitli araştırma konularında yer alabilirler. Özel projelerde çalışabilecekleri gibi uzmanlaştıkları alana göre müzeler, dergiler ve gazetelerde, medya alanında da mesleklerini icra edebilir hale gelebilirler.

Bilim Tarihi Bölümünün Geleceği Nedir?

Bilim Tarihi bölümü mezunları, “Bilim Tarihi Lisans Diploması” sahibi olarak uzmanlaşmak istedikleri alanda özel, kamu ve akademide çalışma imkanı bulabilirler.
Diğer tüm üniversite bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

This post is also available in: English

Kategoriler: Eğitim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version