Prens, Devlet, Frankenstein… Amerika’nın Seçkin Üniversitelerinde Okutulan 10 Kitap 

Emre Ülkem

Emre Ülkem

Boğaziçi Uni.

18 yıldır Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde araştırmalar yürüten The Open Syllabus Project’in verilerine göre, öğrencilere daha çok tarih, felsefe ve ekonomi konularında yazılmış kitaplar okutuluyor. Kurumun yaptığı en çok okutulan 10 kitap listesi şu şekilde:

1) The Elements of Style – William Strunk Jr.

1918 yılında yayınlanan kitap, İngilizce imla kullanımı da dahil olmak üzere dili oluşturan ifade unsurlarının kullanımına dair yazılmış en önemli kitap sayılıyor. İngiliz gramerinin baş eseri olarak da bilinen kitaptan yola çıkarak, ifade edilen kilit noktaları Türkçe’ye de uygulamak mümkün.

2) Devlet – Platon

Platon, ‘Devlet’ adlı eserinde ideal devletin nasıl olacağını belirtmiştir. Bu devlette insanları üç sınıfa ayırmıştır: Çalışanlar (işçiler, çiftçiler, zanaatkarlar), bekçiler (askerler) ve yöneticiler. Siyaset felsefesinin temel kaynaklarından biri olan eserde Platon‘un hocası Socrates’in konuşmaları da yer almaktadır.

3) Komünist Manifesto – Friedrich Engels ve Karl Marx

Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı, 1848 yılında Londra’da 23 sayfa olarak yayınlandı. O tarihten bu yana birçok dilde Manifesto’nun sayısız basımı yapıldı. Kitap bugün de yaygın bir tartışmanın konusu olmaya devam ediyor.


4) Biyoloji – Jane B. Reece ve Neil A. Campbell

Yazarları Neil A. Campbell ve Jane Reece olan 1200 sayfalık bu şaheser, dünyanın en çok okutulan, en çok çalışılan biyoloji kitabıdır. Sade bir dille yazılan kitabı her okuduğunuzda yeni bir şeyler öğrenmeniz mümkündür.

5) Frankenstein – Mary Shelley

Shelley’nin Frankenstein’ı, XVIII. yüzyıl Avrupası’nın Aydınlanmacı tutkularının kültür açısından korkunç sonuçlarını hayal eder. Bilimden yararlanarak ‘doğanın sırlarına nüfuz etmeye’ yönelirken, insan doğası ve bedeni dahil olmak üzere her şeyi birer nesneye çeviren Aydınlanmacı arzu, Frankenstein’ı pişmanlıkla son bulacak bir serüvene sürükler.

6) Nikomakhos’a Etik – Aristo

Etik, Aristoteles’in ‘insan için iyi’nin ne olduğunu soruşturduğu kitabıdır. Belli bir insan için iyi olanla devlet için iyi olanı aynı şey olarak gördüğü için, devlet için iyi olanın ne olduğunu soruşturmayı amaca daha uygun görecektir. Böylelikle etik, bir siyaset araştırması olmuştur. Etik ile siyasetin böylesi iç içeliği, Aristoteles’in etiğine toplumsal; siyasetine de etik bir boyut kazandırmıştır.

7) Leviathan – Thomas Hobbes

Thomas Hobbes 1651’de yayımladığı bu kitabında, ‘Tanrı’nın buyrukları’ olan doğa yasalarından yola çıkarak, ideal devletin oluşturma yollarını gösterir; ayrıca hem dinsel, hem de toplumsal-eğitimsel gerekçelerle çağının üniversite sistemine eleştiriler yöneltir. Leviathan, Batı siyaset biliminde Machiavelli’nin Prens’i gibi önemli bir yere sahiptir.

8) Prens – Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli’nin ölümünden beş yıl sonra yayımlanan eseri Prens, o tarihten günümüze kadar devam eden bir tartışma başlattı. Prens, devlet yönetiminde amaca ulaşmak için her yolun geçerli olduğunu savunan bir el kitabı mıydı, yoksa devletin ve iktidarın gerçek doğası üstüne felsefi ve siyasal bir başyapıt mı? Kesin olan bir şey var ki Prens, devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birisi.

9) Kral Oidipus – Sophokles

Yunan tragedyasının en önemli yazarları olan Sophokles, konuları işleyişi ve oyundaki karakterleri canlandırmaktaki ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir. Sophokles, tiyatro tekniğini geliştirmiş; diyaloglara, dekora ve kostüme önem vermiştir.

10) Hamlet – William Shakespeare

Listeye Shakespeare’dan bir kitap girmese oldukça şaşırtıcı olurdu. Tiyatro oyunu şeklinde yazılan Hamlet’te, Prens Hamlet’in babasını öldürdükten sonra tahta geçip annesiyle evlenen amcası Claudius’tan nasıl intikam aldığı anlatılır. Bu epik oyunda ihanet, intikam, ensest ve ahlaksızlık konuları ele alınır.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/