Snob Kelimesinin Dilimizdeki Karşılığı Nedir?

Snob kelimesinin Türkçe karşılığı; züppedir.

snob

Snob, geç dönem 18. yüzyılında ortaya çıkmış bir kelimedir. Üst sınıfta olmayı arzulayan, ancak üst sınıfa mensup olmayan kişileri betimlemek için kullanılır. Buradaki üst sınıf tanımlaması, 1700’lü yılların sonundaki İngiltere’yi düşündüğümüzde oldukça anlaşılırdır.

Bir rivayete göre; asaletsiz (alçakgönüllü bir sosyal geçmişe sahip kişiler) anlamına geldiğinden bahsedilir. Bu kısaltmanın sözde kullanıldığı koşullara ilişkin çeşitli açıklamalar ileri sürülmüştür.

Bunlardan biri, Oxford veya Cambridge öğrencilerinin isim listelerinde soylu olmayan öğrencileri ayırt etmek amacıyla kullanıldığıdır. Bir diğeri; gemilerin yolcu listelerinde, yalnızca en iyi kişilerin kaptanın masasında yemek yediğinden emin olmak maksadıyla kullanılmış olmasıdır. Başka bir açıklama da; konuk listelerinde, duyurulduğu zaman hiçbir unvanın gerekli olmadığını belirtmek için kullanıldığıdır (İngiliz davetlerinde konuklar, diğer konuklara tanıtmak amacıyla anons edilebilirdi).


Snob, 19. yüzyıl başlarında, yerini bilen emekçileri tanımlamak için kullanıldı. Fakat aynı zamanda üst sınıfın görgü kurallarını taklit eden kişiler için de sarf edildi.

snob

Dönemin yüksek sınıfı, sıradan halka göre oldukça elitti ve aristokratlardan oluşuyordu. Resim, edebiyat, müzik, felsefe, bilim, tarih gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı olan bir sınıftı. Elbette her üst sınıf mensubu kişi bu alanlarla ilgilenmezdi. Ancak dönem İngilteresi, kolonizasyon ile uğraşıyordu ve egzotik toprakların tadını çıkarıyordu.

Kolonizasyon ile yeni bir döneme girmiş olan İngiltere, edindikleri zenginlikleri her alanda kullanıyorlardı. Kolonizasyonun sonuçlarını gözlemleyen, bir takım soylu olmayan kişiler de bu zenginliklere ulaşmayı arzulayabiliyordu .

Dönemin yeni modern İngiliz toplumu, yenilikler ile beraber sosyal anlamda bir araya gelebiliyordu. Bu nedenle, maddi imkanları oldukça kısıtlı alt sınıf, üst sınıftan kendilerine bir takım özellikler edindi.

Bu sınıf uçurumunda, üst sınıfa mensup olmayan ancak onların hayatlarına dokunan kişiler bir takım özellikleri kendi bünyesinde topladı. Görgü kuralları, ağdalı konuşma biçimleri, davranış biçimleri ve moda anlayışı ile üst sınıfın özellikleri de böylece alt sınıf tarafından kullanılabilir duruma geldi.
Ancak sınıf uçurumunun bir sonucu olarak, bu benimsenen özellikler bazı kişilerce hoş karşılanmamış olacak ki, hakaret olarak kullanılageldi.


20. yüzyılın başlarında “aşağı olarak gördükleri kişilerin ilerlemesini reddetme eğiliminde olan kişiler” için kullanılırdı.

aristokrasi

Günümüzde ise, yüksek sosyal konum veya servete abartılı bir saygı duyan, sosyal üstlerle ilişki kurmaya çalışan ve sosyal olarak aşağı olarak kabul edilenleri küçük gören kişiler için kullanılıyor. Ayrıca, belirli bir alandaki zevklerinin diğer insanlardan daha üstün olduğuna inanan kişileri betimlerken de bu kelimeye başvuruyoruz.

Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/