İleri Görüşün Hikayesi Büyük Resmi Görmek: Raçinski

1980 yılında Moskova üniversitesinde bir matematik profesörü olan S.A. Raçinski geleceği çok parlak görülen genç yaşına ramen kitapları bir çok dile çevrilmiş döneminin matematik camiasında hatırısaylır bir üne sahip  deha bir akademisyendir.
Raçinski kendisinden önceki matematikçilerin mevcudiyetinden bile haberdar olmadıkları problemleri ortaya atar ve çözümlerini nasıl olacağını gösterirdi.
Raçinski öğrencileri tarafından da çok sevilirdi dersleri sadece kuru denklemler ve işlemlerden ibaret değil, matematiğin kainattaki eşsiz ahengini gözler önüne sererdi.     Alışılmışın dışında Raçinski matematik konusundaki yetkinliği kadar eğitmen olarak da yetkinliğini ispatlamıştı.  Profesörlük yaptığı 10 yıl boyunca pek çok kaliteli öğrenci yetiştirdi bunlardan 3 tanesi profesör olup alanlarında en iyisi olmuştu.

Bir gün Raçinski eğitim bakanlığına bir dilekçe verir ve Smolenska eyaletin de kendi köyü olan Tatevo köyünde öğretmenlik yapmak istediğini yazar. Moskova üniversitesindeki herkes Raçinski’nin matematikte çok ileri giderek delirdiğini düşünür. Fakat o kararından çok emindir  ve köyüne döner, çünkü bu topraklarda ki cevherlerin  farkındadır. Asıl ihtiyaç olanın ileri derece denklemler, problemler değil insanlara hizmet eden bilginin olduğunun çok iyi biliyordur.

RAÇİNSKİ büyük resmi görmüş ve asıl doğru olduğuna inandığı paylaşmayı seçmiş. Bilgisi ve tecrübesini basamak olarak kullanmak yerine halkın hizmetine sunmuştur.

Raçinski ilk önce kendi masasını temizlemiş temiz beyaz bir bez sermiş ve köşesine de bir çiçek koymuştur. Bütün öğrenciler geldikten sonra çekmecesinden kara toprağa benzer bir şey çıkarır ve çocuklara verir içlerinden biri; ”öğretmenim bu şey demir gibi ağır bir şey” der. Raçinski evet çok doğru bu şey demirdir.Bu şey demirdir. İnsanlar bunu bu haliyle maden kuyularından çıkarırlar. Sonra onu eriterek temizlerler. Buğday tanelerinden un, undan ekmek yaptıkları gibi, ham demiri de temizleyerek ondan çivi, balta, pulluk, gibi şeyler yaparlar. daha sonra çekmecesinden çıkardığı demirden yapılma kuşu masasının üzerine koyar bu hem hareket ediyor hemde ses çıkarıyordur öğrencilerin çok ilgisini çeken bu oyuncak okulda olduklarını unutturur.Öğretmenleri hepsini yerlerine oturttuktan sonra;
-“İşte, şimdi şurada gördüğünüz oyuncak kuş, bundan önce size gösterdiğim ham demir madeninden yapılmıştır. O kupkuru bir taş parçası, şimdi bir kuş olmuş yürüyor ve ötüyor. Birtakım insanlar, işte böyle ham maddeleri alırlar; onları temizlerler ve işlerler. Onlardan yalnız böyle oyuncaklar değil, faydalı işlere yarayacak aletler, çabuk iş gören makineler, denizde yüzen vapurlar yaparlar. Başka birtakım insanlar da, toprağa gübre katarak onu işlerler. İyi ve bol mahsul alırlar. İşte bu saksıda gördüğünüz çiçek gibi güzel çiçekler de yetiştirirler”der.
10 yıl boyunca öğretmenlik yaptığı Tatevo köyünde Raçinski zorluklarla karşılaşsa da asla pes etmez ve devrinin önde gelen matematikçilerini  din adamlarını kimyacılarını doktorlarını mühendislerini  ressamlarını yetiştirir. Raçinski’nin on yıl süren köy öğretmenliği zamanında yetişen gençler Moskova ve Petersburg Üniversitelerinde “Tatevolular” unvanıyla şöhret kazanırlar.
 Bunlardan biri Bogdanof Bielski adlı bir çocuktur. Bu çocuk, köy okulunda okurken arkadaşlarının resimlerini yapar. Bielski, köy okulundan sonra kasabaya giderek liseyi bitirir. Sonra da Petersburg’daki Güzel Sanatlar Akademisinde tahsilini tamamlar. O sene akademiden mezun olanlar arasında birincilik mükafatını alır.Devlet hesabına tahsilini tamamlamak için İtalya’ya gönderilir. Bielski, Rusların en büyük ressamlarından biri olur. Bielski, birkaç tablosunda, kıymetli öğretmeni Raçinski’nin köy okulundaki çalışmalarını resimler.
Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/