Seküler Ne Demek? Sekülerizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

seküler nedir

Seküler nedir anlayabilmek için önce kelimenin tarihsel geçmişine ve kökenine bakmak gerekmektedir. “Secular” kelimesi Latince “serere”den gelmektedir. Ziraatla ilgili olan tohum etmek demektir. Bu kelimenin kökünden saeculum kelimesi türetilmiş, bu kelime ise üretmek, nesil meydana getirmek anlamına gelmiştir. Buradan da saecularis kelimesi oluşmuş, anlamı ise bir asırda bir meydana gelmek demektir.
“Secular” kelimesi İngilizcede, buradaki gibi yüzyılda bir olan, asırlarca süren mânâsına geldiği kadar, zamana bağlı ebedi olmayan, dünyevi ve geçici anlamına da gelmektedir. Yaygın kullanımda dünyevî anlamı hâkimdir. Kısaca seküler, uhrevî i ya da dinî olmayan dünyevî anlamına gelmektedir.


Sekülerleşme Nedir?

secularism

Kişisel inanç ya da kurumsal pratikler ve siyasi anlamlarda kutsal mananın bilimsel olana boyun eğmesi, yenilmesidir. Kutsaldan ayrışma ve bilimselleşme de denebilir.


Sekülerizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

seküler

 

Seküler nedir anladığımıza göre nasıl ortaya çıktığına bakalım. Sekülerizm, 18. Yüzyılda meydana gelen ve “Aydınlanma Çağı” olarak adlandırılan kültürel hareket ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bireyciliğin daha çok öne çıktığı bu dönemde, düşünce özgürlüğünün yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğü de bireysel haklar içerisine dahil edilmiştir
Sekülerleşme, din ile modernizm arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Sekülerleşme, dünyanın artık olabildiğince modern bir yapıya sahip olduğu ve bu modern dünyada dinin önem ve etkisinin eskisi gibi olmayacağı düşüncesine dayanmaktadır.


Sekülerizm ile Laiklik Arasındaki Fark Nedir?

laiklik

 

Sekülerleşme, laiklik ile de karıştırılmaktadır. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi gerektiğini savunur. Sekülerizm ise siyasilikten daha uzak bireysel bir anlam taşımaktadır. Sekülerizm, kişinin inancı ne olursa olsun yaşamını dünyevi bir akılcılıkla yürütmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda sekülerleşme, bireyin sahip olduğu dini anlayışı kişinin kendi vicdan alanında tutarak, kendinde gördüğü eksiklikleri yeni insanlar tanıyarak, yeni deneyimler edinerek daha hoşgörülü ve ilerlemiş bir dünyanın ortaya çıkacağını savunmaktadır. Bu pencereden baktığımızda Türkiye’de kendini tamamen din inanışına ve ibadete adamış, sosyal yaşamdan uzak yaşayan kesimin topluma oranı düşünüldüğünde halkın neredeyse tamamının seküler yaşamı benimsediği söylenebilir.

Amerikan toplum bilimcisi Howard Becker toplumları ikiye ayırmaktadır : sacred (dokunulmaz) ve dokunulmazdışı (secular) Ona göre dokunulmaz toplum, varolan kalıpsal yargıları ve kalıpları değiştirmemektedir. Varolan toplumsal kalıpları değiştirmek isteyen toplum dokunulmazdışı yani seküler toplumdur. Toplumun tümü ya da bir bölümü, değişimi istemediği takdirde o toplum sacred toplum, değişimden yana olan ya da değişime yatkınlığı olan toplum ise secular toplum sayılmaktadır.

This post is also available in: English

Kategoriler: Kültür, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/