Pukö Döngüsü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Pukö döngüsü nedir sorusu, iş hayatı için doğru anlaşılması ve cevaplanması gereken bir sorudur. Günümüzde yalnızca iş hayatı için değil belki de her alanda kullanılabilen bir modeldir. Bunun sebebi ise yürütülen çalışmadan maksimum faydayı almayı sağlamasıdır diyebiliriz. Pukö döngüsü en basit anlamıyla girişilen bir işi tüm detayları ile bitirmeye yarayan sistemdir. Bu sistem sayesinde iş sürecinin tüm bölümleri kontrol altına alınabilir. Böylece işten elde edilen verim artmış olur.

PUKÖ döngüsü ismini her harfin sahip olduğu bir anlamdan alır. Bu harfler sırasıyla Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al kısımlarından oluşur. Döngüsel sistemi oluşturan parçalar bunlardır. Bu adımlar sayesinde iş sürecinin tamamı titizlikle takip edilebilir. Daha da önemlisi hatayı minimum seviyelere düşürme imkânı ortaya çıkar. Pukö döngüsü, William Deming tarafından sistemleştirilerek literatüre kazandırılmıştır. Shewhart ve Deming döngüsü olarak kullanım alanları da bulunur. Süreçlerin iyileştirilmesi ve hataların ortadan kaldırılması için üretilen bir sistemdir. Bu anlamıyla günümüz iş yaşamında felsefi bir konumda durmaktadır.


Pukö Döngüsü Hangi İşlevlere Sahiptir?

Pukö döngüsü

Pukö döngüsü nedir başlığına modelin işlevleri ile devam ediyoruz. Pukö döngüsünün belki de en önemli özelliği çok amaçlı kullanılabiliyor olmasıdır. Pukö ile istenen bir çalışma projesi temelden tasarlanabilir. Aynı şekilde yarım kalmış bir çalışmanın nasıl devam edeceği hakkında da yol gösterici olabilir. Buna ek olarak hataları saptanmış bir projenin hatalardan arındırılmasına da yol gösterir.

Tüm bu özellikleri düşünüldüğünde Pukö döngüsünün çok yönlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkar. Dahası her şeyin yolunda gittiği bir iş kapsamında iyileştirmeler yapmak için kullanılabilir. Günümüzde Pukö döngüsü sorusu gitgide daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun sebebi ise modelin iş yaşamının dışına taşmasıdır. Pukö döngüsünü artık eğitim, teknoloji ve spor gibi pek çok alanda görebilmek mümkündür. Uygulama alanı modelin özellikleri sayesinde sınırsız görünüme sahiptir. Hizmetin daha kaliteli hale gelmesi, muhtemel sorunların en başından kaldırılması için Pukö ideal bir modeldir. Şimdi sırasıyla Pukö döngüsü bölümlerini inceleyebiliriz.


PUKÖ Döngüsünün Adımları

1) Planla

pukö döngüsü

PUKÖ döngüsü planla adımı ile başlar. Model ve sistemin devamlılığı için planla bölümü hayati öneme sahiptir. Çalışmanın tüm süreçlerini temelden belirlemeye yarayan bölümdür. Olası yanlışlar, hatalar ve riskler bu bölümde ortaya konmaya çalışılır. Aynı şekilde çalışmayı hızlandıracağı düşünülen olumlu adımlarda bu bölümde saptanır. Çalışma sırasında bir hata veya fırsatın değerlendirilme, ortaya konma aşaması olarak düşünülebilir. Doğru tahlil ve plan yapma gerektiren bir aşamadır. Pukö döngüsü nedir başlığımızın ilk aşaması olan planla, hangi ve nedir sorularının hâkim olduğu bölümdür.

Sorun nedir? Bu sorunu ortadan kaldıracak olası çözüm önerileri nelerdir? Bu çözüm sürecinde hangi kaynaklar işe daha fazla yarar sağlar? Elde bulunan kaynaklardan hangileri başarıyı artırabilir? Bu tarz sorular ile planla bölümü kusursuz bir şekilde tasarlanmalıdır. Planla bölümü dikkatli ve kusursuza yakın bir şekilde tamamlandığında son bölümde sorunlar minimuma indirgenmiş olur. Bunun tersinin ortaya çıkması halinde ise maalesef çalışma yeterli gerçekliğe sahip olmayacaktır. Böylece alınan sonuç verimi azalacak ve ekip motivasyonu düşecektir.


2) Uygula

uygulamak

Uygula aşaması Pukö döngüsünün ikinci kısmını oluşturur. Bir önceki planla aşamasında ortaya konan ve saptanan tüm veriler bu aşamada hayata geçirilir. Uygula kısmının en önemli özelliği bu planların eksiksiz şekilde uygulanması gerekliliğidir. Pukö döngüsü nedir sorusunun ne kadar önemli bir yere parmak bastığı da aslında burada ortaya çıkar. Hangi ve nedir soruları ile şekillenen planla bölümünün pratik olarak sahaya dökülmesidir. Kendinden sonraki kontrol et ve önlem al aşamalarına sorunsuz ilerleyiş için uygula aşaması öneme sahiptir. Ayrıca uygula aşamasında pek çok istatiksel yöntemler kullanılır.

Bu yöntemlerin sunduğu veriler ise sonraki aşama olan kontrol et kısmında süzgeçten geçirilir. Pukö döngüsünden maksimum verimi alabilmek için bu aşamada çeşitli alternatif yöntemler kullanılabilir. Bunların başında pilot uygulama yer alır. Planla bölümünde ortaya konan önerileri direkt geçirmek kimi zaman sorun teşkil edebilmektedir. Bunun yerine pilot uygulama kullanarak tümevarım yöntemi kullanılabilir. Böylece pilot uygulamada edinilen bilgiler sonraki aşamalarda hareket alanınızı daha da özgürleştirir.


3) Kontrol Et

Pukö döngüsü

Kontrol et aşaması adından da anlaşılacağı üzere hali hazırda gelinen süreci değerlendirme aşamasıdır. Bu anlamıyla Pukö döngüsü nedir başlıklı yazımızın da en önemli kısmı olma özelliği taşır. Bunun sebebi kontrol et aşamasının kendinden önceki iki ve son aşamayı birbirine sıkı sıkıya bağlamasıdır. Kontrol et aşamasına dek geçen süreçte belirli bir kazanım elde edilmiştir. Bu kazanımların doğruluk ve işlev kontrolleri bu aşamada gerçekleştirilir. Son bölüme geçmeden önce tüm veri ve bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

Buna dayanarak detaylı bir raporlama süreci başlatılır. Standartlaşma veya geriye dönük sorgulama bu aşamanın altyapısını oluşturur. Eğer plan ve uygula kısmında herhangi bir sorun çıkmadıysa, bu aşamada veriler standart hale gelir. Aksi bir durumda ise geriye dönmek ve raporlamayı buna göre düzenlemek gerekir. Plan kısmında üretilen önerilerin ikinci kısım olan uygula da ne ölçüde yerine getirildiği saptanır. İkinci kısımda önerilen pilot uygulama fikri bu anlamda daha da önem arz etmeye başlar. Bu sayede son aşamaya geçiş gerçekleşir.


4) Önlem Al

önlem al

Pukö döngüsü nedir başlıklı yazımızın ve modelin son aşamasına geldik. Önlem Al, Pukö döngü modelinin son halkasını oluşturur. Bu aşamaya kadar ortaya çıkan tüm veriler bir kez daha süzgeçten geçirilir desek yanlış olmaz. Bu tabii ki kontrol et aşamasının işini yapmak anlamına gelmez. Planlandıktan sonra uygulanan ve ardından kontrol edilen çalışmanın olası tehditlere karşı savunulduğu aşamadır. Performans ve işlev sorunları önlem al kısmında ortadan kaldırılmaya çalışılır. Önlem Al aşaması için başlı başına bir Pukö döngüsü demek hiçte yanlış olmayacaktır.

Bunun sebebi bu aşamaya kadar yapılan tüm uygulama ve örneklemlerin tekrar yapılmasıdır. Önlem Al, kendi içerisinde planla, uygula ve kontrol et modüllerine sahiptir. Adı üzerinde bir döngü olan Pukönün, belirli bir başlama ve bitiş noktası yoktur. Bu sebeple birbirine giden ve birbirine dönen aşamalardan oluşur. Elde edilen çalışmanın son hali daha da iyileştirilebilir veya tekrar döngüsel sürecin içerisine girebilir. Standart bir çalışmaya ulaşıldığında dahi döngü işlemeye devam etmelidir.

This post is also available in: English Français Español Deutsch

Kategoriler: Başarı, Fayda, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/