YÖNETİM GÜCÜ, YETENEK VE BİREYSEL  ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN MERİTOKRASİ NEDİR?

ABDULLAH DEMİR

ABDULLAH DEMİR

Araştırmacı-okur-yazar -çizer-gezer

       Meritokrasi ,  yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir . İlk kez Michael Young tarafından Rise of the Meritocracy (Meritokrasinin Yükselişi) adlı eserde  kullanılmıştır. Bu yönetim şeklinde idare gücü üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Meritokrasi de kayırma yoktur ve özellikle kamu yönetimi gibi kritik noktalarda bilgili ve yetenekli kişiler seçilir. Siyasi kayırmacılık sisteminin olumsuz sonuçlarından sonra ortaya çıkmıştır.
Sosyolog Melvin Tumin’in ifadesiyle Meritokrasi, toplum içerisinde bireylerin yetenekleri ölçüsünde rol almaları kişisel bilgi üstünlüğü ve kaçınılmaz şekilde bireylerin kendi kriterleri doğrultusunda yaptıkları işin önemliliğini vurgular. 

Günümüzde ise Meritokrasi demokrasiyle beraber anılmakla beraber , girişimcilik ve blokchain kavramlarıyla da anılmaktadır.

İngiltere merkezli Meritocracy Party, beş maddeden oluşan bir manifesto yayımlamıştır. Bu maddeler şu şekildedir.

-Kayırmacılık yoktur: Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir.

-Yandaşçılık yoktur: Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir.
-Ayrımcılık yoktur: Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir.
-Eşit imkânlar: Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz.
-Tatminkar erdemler: En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.
    Bu temellere bağlı olan bir yapıda kişilerin yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda elde ettiği başarılar ile yönetime ve idareye sahip olmaları sağlanır. Bu hemen her alan için geçerli olan bir kural ve kanun gibi de kabul edilir. Bu bağlamda  Girişimlerde  Blockchain de kişilerin  yetkinlikleri ön plana çıkar ve  bu yetkinlikler üzerinde sergilediği ve sergileyeceği başarılar herkes için Meritokrasi kavramını benimsemesine neden olur.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/