Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Tercih 2021

Tercih 2021

Tercih Yapacak Adaylar İçin Faydalı, Bilgilendirici ve İlham Dolu İçerikler

Uluslararası İlişkiler Bölümü, son zamanların en dikkat çeken alanlardan biri. Türkiye’de tarihi Ankara Üniversite’ne dayanan ve 2000’li yıllara gelindiğinde daha da yaygınlaşan bu bölüm, şu anda pek çok üniversitede yer alıyor. Bir siyaset bilimi dalı olarak kabul edilen bu bölüme dair tüm merak edilenleri ise biz de sizin için yanıtladık.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

uluslararası ilişkiler
Uluslararası İlişkiler Bölümü, üniversitelerin “Siyasal Bilimler Fakülteleri”nde yer alan bir bölümdür. Devletlerin dış politikasına yönelen, diğer devletlerle yürütülen uluslararası sözleşmeler, fabrikalar, kabul görülen toplum değerleri, kurallar ve ilişkileri inceleyen ve yöneten bir disiplindir. Dünyadaki tarihine bakıldığında, pek çok kesim tarafından 1648 yılında kabul edilen Westphalie Barışı örnek gösterilmektedir. Bu tarihten itibaren devlet sisteminin oluşturulması önem kazanmış ve din odaklı yönetim sistemi geride bırakılmıştır. Günümüz anlayışı ile tanımlanan Uluslararası İlişkiler kavramı ise Soğuk Savaş dönemine dayanmaktadır. Bölümün amacı, dünyadaki tüm siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkileri inceleyebilen ve değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Dünya siyaseti ve ekonomisi ile ilgili kapsamlı bilgi veren ve bu yönde öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlayan bölüm, 4 yıllık bir eğitim sunuyor. Ancak üniversitelerde kimi bölümler için zorunlu tutulan İngilizce hazırlık dönemi ile birlikte 5 yılı bulan bir eğitimin olduğu da söylenebilir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümü tercih edenlerin alacakları dersler şu şekildedir:
● Dünya Siyasetine Giriş
● Siyaset Bilimine Giriş
● Uygarlıklar Tarihi
● Davranış Bilimi
● İktisat
● Uygarlık Tarihi
● Hukukun Temel Kavramları
● Türk Dili
● Anayasa Hukuku
● Atatürk İlke ve İnkılapları
● Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri
● Uluslararası İlişkiler Kuramları
● Dış Politika Analizi
● Diplomatik Çeviri
● Uluslararası Ekonomi Politika
● Çevre ve Kalkınma Süreçleri
● Enerji Politikaları

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan bireyler, aldıkları eğitimin ışığında dünya ülkelerinin politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerini nasıl yönettikleri konusunda bilgi sahibidirler. Bu sebeple, mezunların çalıştıkları kurumlar adına dış ülkeler ile siyasi ve ticari çıkar ilişkisini yöneterek, hedef aksiyonların belirlenmesinde rol aldıklarını söyleyebiliriz.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Bu noktada en çok merak edilenlerden biri de bölüm mezunlarının ne kadar maaş aldıkları oluyor. Yukarıda sıraladığımız geniş çalışma alanları ve her birinin farklı uzmanlıkları içerisinde barındırması nedeni ile net bir ücretten bahsetmek aslında mümkün değil. Ancak ortalama olarak düşünülürse, minimum 3.000 TL kazanç elde edilebildiği söylenebilir. Bakanlıklarda çalışma fırsatı bulan bireylerin 10.000 TL ve üzeri kazançlar elde edebildiği de bilinmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Zorlukları Nelerdir?

Bu bölümü tercih edenler için 2 farklı zorluktan bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki KPSS’de A sınav müfredatından sorumlu tutulmaları. Buradaki dezavantaj ilgili kısımda iktisat, maliye ve muhasebe gibi alanların yer alması. Oysaki Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, muhasebe ve maliye dersleri ne yazık ki almıyor. Ancak yine de KPSS A ve müfredatlarında yabancı dil de etkili olduğu için bölüm mezunu bireylerin avantaj yakaladıklarını söyleyebiliriz.
İkinci zorluk ise aslında yukarıda da son cümlede değindiğimiz gibi yabancı dil bilmek. Bu hem KPSS gibi sınavlar için şart konulurken hem de çalışma hayatı boyunca dış ilişkiler ile yönetilecek süreçlerde büyük önem taşıyor. Bu nedenle sadece İngilizce değil, dünyada diğer çok konuşulan dillere de hakimiyet, bir noktada önem taşıyor.

Kimler Uluslararası İlişkiler Bölümünde Başarılı Olabilir?

Siyaset tarihine ilgi duyan ve sözel zekası gelişmiş kişiler için bu bölüm oldukça avantajlı bir seçenek olabilir. Bunun yanı sıra yabancı dili iyi olan, dil öğrenmeyi seven bireylerin de bu bölümde başarı gösterebileceğine inancımız tam. Siz de “bu kişi benim” diyorsanız, bölümde başarı göstermeniz kaçınılmaz olacaktır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Üniversitelerin 4 yıllık Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan bireyleri, kamuda ve özel sektörde pek çok çalışma alanına sahiptirler. Bunları sınıflandırmak gerekirse kamuda; Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Konsolosluklar gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ancak bu noktada KPSS sınavına girişin önemli olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Diğer taraftan özel kurum ve kuruluşlarda ise; İhracat ve İthalat Firmaları, NATO, Danışmanlık Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Kalkınma İş Birliği Örgütü, UNICEF, Siyasi Danışmanlık Şirketleri gibi yerlerde istihdam şansı bulabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora ile akademik kariyer tercihi de yapılabilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Yurt Dışı İmkanları Nasıldır?

Yurt dışı imkanlarını gözeterek bir meslek tercih etmek istiyorsanız bu bölüm tam da aradığınız bölüm olabilir. Hali hazırda birden fazla dil öğrenmek veyahut bilmek bu meslek erbabı için önem teşkil ettiğinden, yurt dışı bağlantılı tüm firmalarda kendinize kolaylıkla iş bulabileceğinizi söyleyebiliriz.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Uzmanlaşabilir?

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, siyaset bilimi alanında eğitim gördükleri için uzmanlaşabilecekleri pek çok alan mevcuttur. Bunlar, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası iktisat, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlar şeklinde sıralanabilir. Ek olarak, nükleer kalkınma, terörizm, organize suç ve insan hakları gibi alanlarda da uzmanlaşmaları söz konusudur.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Geleceği Nedir?

Küreselleşmenin günümüz dünyasında artması ve her geçen gün toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmelerin hızla değişmesi bu bölüme olan ihtiyacı artırmaktadır. Küreselleşme ile birlikte özellikle yeniden şekillenen uluslararası siyaset ve ulus devlet kavramı, uluslararası ilişkileri daha da önemli kılmaktadır. Öte yandan bölüm mezunlarının özel ve kamuda çalışabilecekleri pek çok alana sahip olması, Uluslararası İlişkilerin geleceği olan bölümler arasında değerlendirilmesini güçlendiriyor.
Diğer tüm üniversite bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

This post is also available in: English

Kategoriler: Eğitim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version