Pasif Agresif Davranış Nedir?

Gün içinde çoğumuz, iletişimde belirli davranış kalıplarını sergilemekten kaçınmamız gerektiğini biliriz. Ancak bazen, insanlar pasif agresif bir tavır takınarak hissettikleri rahatsızlığı veya öfkeyi ifade etmeyi tercih ederler. Pasif agresif davranış, dolaylı bir şekilde öfkeli, inatçı veya alaycı olmayı içerir.

Örneğin, sözlerle doğrudan saldırgan olmayabilirler, ancak göz kırpma, göz rolleri, alaycı gülümsemeler veya işaretlerle isteksizliklerini gösterirler. Bu tür davranışlar genellikle başkalarının dikkatini çekmek, güç mücadelesi veya iletişim problemlerinden kaynaklanabilir.

Pasif agresif davranışı anlamak ve etkili bir şekilde başa çıkmak, sağlıklı iletişim ve ilişkiler için önemlidir. Bu yazıda, pasif agresif davranışın belirtilerini tanıyacak ve bununla nasıl başa çıkacağınızı öğreneceksiniz.


Pasif Agresif Davranış Nedir? Pasif Agresif Terimi İlk Kez Ne Zaman ve Neden Kullanılmıştır?

Pasif Agresif Davranış

Pasif agresif davranış, kişinin doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollarla öfke, direnç veya inatçılık sergilemesini ifade eder. Bu davranış biçimi, çatışmadan kaçınmak veya kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.

Pasif agresif kişiler, genellikle öfke, hayal kırıklığı veya stres gibi duygusal tepkilerini açıkça ifade etmek yerine, kıvrak bir şekilde hareket ederler. Örneğin, pasif agresif bir kişi bir işi isteksizce yerine getirebilir, görevlerini unutabilir veya yanlış yapabilir. Aynı zamanda, iğneleyici bir dil veya jestlerle alaycı bir şekilde davranabilir.

Terim “pasif agresif” ilk olarak 1945 yılında, psikiyatristler tarafından, özellikle askeri personel arasında yaygın olan ve duygusal sorunları ifade etmek için dolaylı yollar kullanan davranış kalıplarını tanımlamak için kullanılmıştır. Pasif agresif davranış, kişiler arası ilişkilerde sorunlara neden olabilir ve sağlıklı iletişim ve çözüm odaklı davranışlarla başa çıkmayı gerektirir.


Pasif Agresif Davranışlar Kendisini Nasıl Gösterir?

Pasif Agresif Davranış

Pasif agresif davranışlar, kişilerin doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollarla öfke, direnç veya inatçılık sergilemesidir. Bu davranışlar, çeşitli şekillerde kendini gösterebilir ve ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Pasif agresif davranışların bazı yaygın örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

İsteksizlik ve erteleme

Pasif agresif tavır takınan kişiler, bir görevi yapmakta isteksiz veya tembel olabilirler. Görevi sürekli olarak erteleyebilir veya ihmal edebilirler.

Sözlerde gizli öfke veya alay

Pasif agresif davranış sergileyen kişiler, sözlerinde gizli bir öfke veya alay ifade edebilirler. Örneğin, taklit edici bir ton kullanabilir, alaycı bir şekilde espri yapabilir veya ironik bir dille konuşabilirler.

Sözde anlaşma ve ardından uyumsuzluk

Pasif agresif kişiler, başkalarıyla anlaştıklarını söyleyebilir, ancak sonra sözlerini tutmamak veya anlaşmaya uymamak gibi davranışlar sergileyebilirler.

Susturma ve duygusal geri çekilme

Pasif agresif şekilde davranan kişiler, çatışmalardan veya tartışmalardan kaçınmak için sessiz kalabilir veya duygusal olarak geri çekilebilirler. Bu, sorunları çözmek yerine duygusal bir manipülasyon şekli olabilir.

Dolaylı eleştiri

Pasif agresif kişiler, doğrudan eleştiri yapmaktansa dolaylı yollarla eleştiri ifade edebilirler. Örneğin, başkalarını aşağılamak, suçlamak veya küçümsemek için örtülü dil veya ima kullanabilirler.

İradesizlik ve seçeneksizlik

Pasif agresif davranış sergileyen kişiler, kendilerine yöneltilen isteklere karşı sürekli olarak “yapamam” veya “seçeneğim yok” gibi mazeretler sunabilirler.

Pasif agresif davranışlar, sağlıklı iletişim ve ilişkiler için zararlı olabilir. Bu tür davranışları fark etmek ve etkili bir şekilde başa çıkmak, açık iletişim, sınırların belirlenmesi ve empati becerilerini kullanmayı gerektirir.


Pasif Agresif Davranışların Kaynağı Neler Olabilir?

Pasif agresif davranışların birçok farklı nedeni olabilir. Bunların pek çoğu kişinin daha önce tecrübe ettiği farklı olumsuzluklar neticesinde görülüyor olsa da bazen önlenemeyen duygusal geçişler de bu duruma sebep olabilir. Bu noktada pasif agresif davranışların yaygın nedenlerinin bazıları şu şekilde sıralanır:

 • Duygusal engeller: Pasif agresif davranışlar genellikle duygusal engellerden kaynaklanır. Kişi; kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı veya incinmişlik gibi duygularını açık bir şekilde ifade etmekten kaçınabilir. Bu nedenle, bu duyguları dolaylı yollarla ifade ederek kendini korumaya çalışır.
 • Kontrol ihtiyacı: Pasif agresif davranışlar, kişinin kontrol ihtiyacını karşılamaya yönelik olabilir. Kontrol eksikliği veya başkalarının baskısı altında hissetme durumunda, kişi dolaylı yollarla gücünü geri kazanmaya veya kontrolünü korumaya çalışır.
 • Çatışmadan kaçınma: Pasif agresif davranışlar, çatışmalardan kaçınmayı amaçlayabilir. Kişi, doğrudan tartışma veya çatışma durumlarında rahatsız hisseder ve bu nedenle pasif agresif taktiklere başvurarak gerilimi önlemeye veya azaltmaya çalışır.
 • Öz saygı problemleri: Pasif agresif davranışlar, öz saygı problemlerinden kaynaklanabilir. Kişi, kendini ifade etme veya gereksinimlerini açıkça ifade etme konusunda güvensizlik veya yetersizlik hissi yaşayabilir.
 • İletişim becerileri eksikliği: Pasif agresif davranışlar, etkili iletişim becerilerinin eksikliğinden kaynaklanabilir. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını veya sınırlarını doğrudan ifade etmek yerine, dolaylı yollarla iletişim kurmaya alışmış olabilir.
 • Öfke yönetimi sorunları: Pasif agresif davranışlar, sağlıklı öfke yönetimi becerilerinin eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Kişi, öfkesini uygun bir şekilde ifade etmeyi öğrenememiş veya bastırmış olabilir ve bu da dolaylı yollara başvurmasına neden olabilir.
 • Güç mücadelesi: Pasif agresif davranışlar, güç mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kişi, kontrol, üstünlük veya manipülasyon sağlamak için pasif agresif taktiklere başvurabilir.

Bu nedenler, pasif agresif davranışların karmaşık ve çok yönlü bir kökeni olduğunu göstermektedir. Kişinin yaşadığı deneyimler, kişilik özellikleri ve çevresel faktörler de pasif agresif davranışların şekillenmesinde etkili olabilir.


Pasif Agresif Davranışlar Günlük Yaşantınızı Nasıl Etkiler?

iletişim kopukluğu

Pasif agresif davranışlar, kişiler arası ilişkilerde ve genel olarak hayatta bir dizi olumsuz etkiye neden olduğu belirtilir. İletişimde pasif agresif davranışlar uzun vadede şu problemlere yol açabilir:

 • İletişim kopukluğu: Pasif agresif davranışlar, doğrudan ve açık iletişimin yerine dolaylı ve çelişkili iletişimi teşvik eder. Bu durum, iletişimde kopukluğa ve anlaşmazlıkların artmasına neden olabilir.
 • Güvensizlik ve içsel huzursuzluk: Pasif agresif davranışlar, etrafındaki insanlar için güvensizlik yaratır ve onların samimiyetlerinden şüphe etmelerine sebep olabilir. Bu durum, ilişkilerde gerginlik ve içsel huzursuzluk hissi yaratabilir.
 • Çatışma ve yıpranmış ilişkiler: Pasif agresif davranışlar, sürekli olarak çatışmalara ve gerilime neden olabilir. İletişim problemleri ve birbirini anlamama, ilişkilerin yıpranmasına ve sonunda kopmasına yol açabilir.
 • Duygusal yıpranma: Pasif agresif davranışlar, başkalarını hedef alarak psikolojik olarak yıpratıcı olabilir. Dolaylı saldırılar, eleştiriler veya manipülasyonlar, kişinin özsaygısını ve ruh sağlığını etkileyebilir.
 • İş verimliliğinde azalma: Pasif agresif davranışlar, çalışma ortamlarında da sorunlara neden olabilir. İş birliği, takım çalışması ve verimlilik azalabilir. Çalışanlar arasında güvensizlik ve sürtüşmeler ortaya çıkabilir.
 • Sorunların çözülmemesi: Pasif agresif davranışlar, sorunları çözmek yerine ertelemeyi veya görmezden gelmeyi teşvik eder. Bu durum, sorunların birikmesine ve çözümsüz kalmasına yol açabilir, bu da ilişkileri daha da zorlaştırır.

Pasif agresif davranışlar, sağlıklı iletişim ve ilişkiler için engel oluşturur. Bu nedenle, bu tür davranışları fark etmek, açık iletişim, empati ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek önemlidir. 

Pasif agresif davranış nedir sorusunun cevabının öfke veya direnç gibi duygusal tepkileri dolaylı yollarla ifade etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Bu davranış biçimi, çatışmadan kaçınmak veya kontrol sağlamak amacıyla kullanılır. İnsanlar, isteksizlik, erteleme, alaycı bir dil veya sözlerde gizli öfke gibi pasif agresif davranışları sergileyebilirler.

Bu tür davranışlar, iletişimde kopukluk, güvensizlik ve çatışmalara yol açabilir.
Pasif agresif davranışların nedeni genellikle duygusal engeller, kontrol ihtiyacı veya çatışmadan kaçınma gibi faktörlerdir. Ancak, bu davranışlar sağlıklı iletişim ve ilişkiler için engel oluşturur.

Pasif agresif davranışların farkında olmak ve açık iletişim becerilerini geliştirmek, daha sağlıklı bir etkileşim sağlamak için önemlidir. Artık pasif agresif davranışın ne olduğunu anladığınıza göre, daha sağlıklı ve yapıcı bir iletişim için çabalarınıza odaklanabilirsiniz.

Kategoriler: Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version