Numeroloji Nedir? Sayıların Gizli Anlamları Var Mıdır?

Numerology

Numeroloji

Numeroloji, bir rakam veya sayı ile bir veya daha fazla çakışan olay arasındaki ilahi ve mistik ilişkinin var olduğunu iddia eden bir inançtır. Aynı zamanda kelimelerdeki, isimlerdeki harflerin sayısal değerlerinin incelenmesidir. Genellikle astrolojinin yanı sıra ve kehanet sanatlarına benzer şekilde ilişkilidir.
Numerolog terimi, geleneksel numerolojiyi uygulamasalar bile, sayısal kalıplara inanan ve onlardan gerçekdışı bilimsel çıkarımlar yapanlar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, 1997 tarihli “Numerology: Or What Pythagoras Wrought” adlı kitabında matematikçi Underwood Dudley bu terimi borsa analizinin Elliot Dalgası ilkesinin uygulayıcılarını tartışmak için kullanmıştı.

Numeroloji Tarihi

Yunan matematikçi ve filozof Pisagor, dünyanın tam da sayıların büyülü gücü üzerine inşa edildiğini öne sürmektedir. Doktrinlerine göre, sayılar, doğal ve manevi dünyalardaki her şeyin özünü içeriyordu. Pisagor’un öğretilerini takip edenler için bir numara, birliği ve dolayısıyla Yaratıcı-Tanrı’yı ​​simgeliyordu. İkisi, iyi ve kötünün ikiliğini temsil ediyordu ve şeytanı temsil ediyordu.
 
Dengeyi simgeleyen dört, Pisagorcular tarafından en kutsal sayı olarak kabul edildi ve en ciddi yeminleri dört üzerine edilmiştir. Pisagorcular ayrıca çeşitli gezegenleri ve elementleri temsil etmek için sayıları kullandılar. Örneğin, beş ateşi temsil ediyordu; altı, toprak; sekiz, hava; on iki, su.
 
Pisagor’un öğretilerine ek olarak, Cornelius Agrippa’nın (1486–1535) çalışması Okült Felsefe (1533) büyük olasılıkla Batı dünyasında uygulanan numeroloji inancının çoğunun temelini oluşturdu. Agrippa, ayrıca sayıların doğasında bulunan güçleri vurgulamıştır. Hatta belirli sayıları kötülüğü kovmak, iyileştirmeyi teşvik etmek ve iyi huylu ruhları çağırmak için araçlar olarak önerdi. Örneğin, beş numarada bulunan enerji, iblisleri kovulabileceği, zehirlere karşı bir panzehir oluşturacağını öne sürmüştür.
 
Çağdaş numerologlar, bir bireyin kişilik özellikleri, davranış kalıpları hakkında değerlendirmeler üretmek ve gelecekteki olası olayların seyrini tanımlamak için çeşitli sistemler kullanmaktadırlar. Numerolojik sisteme bağlı olarak, ilk ve en önemli sayı kişinin doğum tarihinden türetilir ve o tarihin sayıları tek haneye indirilerek belirlenir.
 
Ancak bu dokuz döngünün ötesinde, iki Ana Sayı 11 ve 22 vardır. Bunlar asla tek sayıya indirgenmez. Numerolojiye göre, her sayı için hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan belirli anlamlar vardır. Dokuz sayının yorumları bireysel numerologlara göre değişebilir.

 
numeroloji-nedir
 
Cirlot’un “Dictionary of Symbols” isimli eserinde her sayı için bazı temel anlamlar verilmiştir:

1

Bir numaralı insan bağımsızdır ve çok sayıda kişiliği barındıran meşe olma eğiliminde olduklarından bağımsız olmaları gerekir. Bedenlerini, zihinlerini ve ruhlarını en yüksek verimliliğe kadar kontrol etmeli ve yönlendirmelidirler. Hiçbir sınırlamayı kabul etmemeli, ancak bireyselliklerini kaybetmeden işbirliği yapmayı öğrenmelidirler. Bir numaranın olumsuz yönü, benliğin ihtiyaçlarını başkalarından daha fazla vurgulama tehlikesinde yatmaktadır.

2

İki numaralı insanlar doğal olarak başkalarının liderliğini takip ederler. Bu numaraya sahip olanlar mükemmel diplomatlar, arabulucular olabilirler.İki sayısı mükemmel bir eştir, çünkü diğer tüm sayılar ile uyumludur. Olumsuz yönü iki numara, geri çekilme eğilimindedir.

3

Yaşam boyunca karşılaştıkları ile yaşama sevincini keşfederler. Fırsatlarını hayatın daha hafif tarafında, dolaşımda ve sosyalleşmede bulma eğilimindedirler. Her zaman yazma, konuşma veya sanat yoluyla ifade aradıkları için üç farklı kişilik türünü içerirler. Üç numaralı kişilik için olumsuz şeylerden biri, yüzeysel olmaktır.

4

Bu numaraya sahip kişiler, inşaatçılardır, yani, sağlam bir temelle işe başlayan ve kalıcı öneme sahip bir şey inşa edenlerdir. “Dört ayaklı” insanlar sabırla ve güvenle hizmet ederler. Büyük başarılara imza atabilirler. Ellerindeki işi yaparlar, önlerindeki görevin biçimini mükemmelleştirmeye çalışırlar. Dört kişilik için zıt kutup, diğerlerinden uzaklaşmaktır.

5

Kaderleri beş olan kişiler, sık, beklenmedik değişim ve çeşitliliğe hazırlıklı olmalıdır. Beş sayısına sahip olanlar çok seyahat eder, insanların tüm sınıflarını ve koşullarını anlamayı çalışırlar. Genellikle ırk önyargısına sahip değildirler. Beş, her zaman yeniyi ve ilericiyi arar. Beş numaralı kişilikler, keyfine düşkün olmaya karşı korunmalıdır.

6

Altı, adanmış, kişisel olmayan sevginin sayısı olduğundan, bu insanlar uyumsuz koşulları ayarlamak için denge yasasını uygulayarak sessizce, neşeyle ve verimli bir şekilde yaşarlar. İnsanlar çoğunlukla maddi veya manevi yardım için altıya gelirler. Bunu vermeye her zaman hazırdır. Altı yaşam yoluna sahip bazı kişiler müzikal olarak yeteneklidirler. Onlar için gerçek sevgisi yuvaya ve oradaki ahenge yöneliktir. Altı için olumsuzluk, zalim olmaktır.

7

Yedi, yedi gezegen, haftanın yedi günü, yedi renk ve müzikaldeki yedi nota ile ilgili kozmik bir sayıdır. Fırsatlar, onları aktif olarak aramadan yediye getirilir. Bu numaraya sahip olanlar, evrenin derin gizemlerini ve gizli gerçeklerini araştırmak için zihinsel yeteneklerini kullanmalıdır. Onlar potansiyel mistiklerdir; ve aşırı duyarlılıklarıyla, yedi kişilik kendilerini içinde buldukları daha büyük toplumdan geri çekilmek isteme eğilimlerine karşı korunmalıdır.

8

Yaşam yollarında sekiz rakamını taşıyanlar, maddi dünyanın pratik insanlarıdır. Sevgiyi, gücü, başarıyı arzular ve elde ederler. Sekiz, büyük şirketler ve kuruluşlarla ilişkilendirilen sayıdır. Bu güçlü bir sayıdır ve sekiz sayısının sorumluluklarını taşıyanlar, talepkâr bireyler olmanın olumsuzluğuna yenik düşebilirler.

9

Dokuz, insancıllığı temsil eden sayıdır. Dokuz sayısı, Yerine Getirme Yasası uyarınca çalışır ve -her şey dahil- çoğulcudur. Dokuz numaralı kişiliğin olumsuz yönü benmerkezci olmaktır.

11

A Master Number: Bu, ideallerini sezgisel olarak kabul eden hayalperestlerin, vizyonerlerin sayısıdır. Kaderleri, dünyaya yeni ve canlandırıcı bir şey ortaya çıkarmaktır. 11 numara haberci, sözcü veya yayıncıdır. Vahiyciler için olumsuz yön, inançlarında fanatik ve yargılayıcı olmaktır.

22

A Master Number: Bu, insanlığın yararı ve ilerlemesi ile ilgilenen pratik idealisttir. 22, hayırsever planları kolayca tasarlar ve kitlelere gelişmeleri, genişlemeleri ve büyümeleri konusunda yardım etmeye çalışır. 22 kişilik etrafında biriken olumsuz titreşimler, onların kendi çıkarlarını gözetmelerine neden olabilir.

Numeroloji ve İsimler

Numeroloji ilkelerine göre, ses ile ilgili olduğu için kişinin adı çok önemlidir, titreşimin doğrudan bir tezahürüdür. Her alfabenin her harfinin kendine özgü sesi olduğundan dolayı her harfin kendine özgü bir numarası olacağı sonucu çıkar.
Aşağıdaki grafik, örnek olarak verilen bir isim ile, sayı titreşimine nasıl ulaşılacağını göstermektedir:
 
1 A J S-Ş
2 B K T
3 C-Ç L U-Ü
4 D M V
5 E N W
6 F O-Ö X
7 G-Ğ P Y
8 H Q Z
9 I-İ R
 
CEOTUDENT
C (3) + E (5) + O (6) + T (2) + U (3) + D (4) + E (5) + N (5) + T (2)
35 (3+5) = 8
Kaynak: 1

This post is also available in: English

Kategoriler: Bilim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version