3 Maddede Birden Fazla Dil Bilmek Zekanızı Nasıl Geliştiriyor?

Kaplan International

Kaplan International

Kaplan International, 6 ülkeye yayılmış 37 akredite dil okuluna sahiptir.

İngilizce’de “multilingualism” olarak tanımlanan birden fazla dil bilmek, günümüzün en avantajlı ve yararlı niteliklerinden biridir. Birden fazla dil bilmek, profesyonel anlamda çok kritik olmakla beraber, beynimizde de bazı pozitif etkilerde bulunuyor. Bilim insanları bu konuda araştırmalarını sürdürürken, biz de halihazırda yeni bir dil öğrenmenin insan zihnine ne gibi yarar sağlayacağına bakalım:

1) Beyin gücünüzü ve analitik zekanızı artırır.

Birden fazla yabancı dile sahip olmak hafızanızı ve odak sürenizi artırır. Yeni öğrenilen dilin süreci, beyninizi çalıştırır ve problem çözme becerinizi hızlandırır.

Yapılan araştırmalar, çok dilli öğrencilerin özellikle kelime bilgisi, okuma ve matematik alanlarında tek dilli öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun sebebi; bir dilden başka bir dile geçiş yapmayı öğrendikçe, çoklu görev yeteneğinin artmasıdır. Çok dilli bireylerin de daha mantıklı ve rasyonel, daha iyi karar verme becerilerine sahip oldukları ve çevrelerine karşı daha bilinçli oldukları görülmüştür.

Aynı zamanda İsveçli bilim insanları yeni bir dil öğrenildiğinde beyinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisini kullanarak beyindeki değişimleri araştırdılar. Görüntüler, dil öğrenen öğrencilerin beyinlerindeki bazı bölümlerinin büyürken, tek dilli bireylerin beyin yapılarının sabit kaldığını gösterdi.

2) Uzun vadede beyin sağlığınız korunur.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, birden fazla dil bilmenin Alzheimer ve Demans gibi hastalıkların ihtimalini ve etkisini azalttığını gösterdi. Eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet fark etmeksizin yapılan araştırmalarda çok dilli insanlarda Alzheimer başlangıcının tek dilli insanlara göre 4,5 sene daha geç olduğu sonucu çıktı.

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin yaptığı bu çalışmanın sonucu, çok dilin konuşulmasının, beyindeki sinir yollarının miktarını artırdığını ve bilginin daha fazla kanal aracılığıyla işlenmesini sağladığını göstermektedir.

3) Yaratıcılığınızın kilidini açar.

Araştırmacılar, çok dilli insanların tek dilli insanlara göre daha yaratıcı olduklarını ileri sürmüştür. Yabancı dil öğrenmek, problem çözmek ve rasyonel düşünme yeteneğini artırmakla beraber; yeni kelimeleri ve deyimleri de düşünce yapınıza katar, böylelikle bakış açınız gittikçe genişler.
Çoklu dil becerilerinizi yükseltmek, kullanmak istediğiniz kelimeyi tam olarak hatırlayamadığınızda alternatif sözcüklere ulaşmanızı zorlaştırır. Böylelikle farklı düşünme becerilerinizi geliştirir, ki bu da tek bir problem için çoklu çözümleri tanımlama yeteneğidir.

Her yıl 150’den fazla ülkeden 50.000’in üzerinde öğrenci Kaplan International ile yurt dışında İngilizce öğreniyor.

Sen de İngilizce’yi yurt dışında öğren, Kaplan International ile bu yaz senin yazın olsun!

Detaylı bilgi için: kaplaninternational.com/tr
Kategoriler: Bilim, Gelişim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/