156 Yıldır İstanbul’dan Ferman Bekleyen Kilise ” Kıyamet Kilisesi ”

3 büyük ilahi dininin  yer yüzündeki ortak tek toprak parçası olan  Kudüs sokaklarında bir kilise : ”Kıyamet Kilisesi”. Çıkan karışıklıklar sonucu duvarında 156 yıldır asılı kalan tahta bir merdiven. Ve bir türlü gelmek bilmeyen o ferman.

Gelin hadiseye yakından bakalım.
   Hristiyan inancına göre , Hz. İsa dünyaya tekrar gelecek ve Kudüs sokaklarında bir yerde Tanrı ile buluşacaktır. Hristiyan toplumu bu inanış doğrultusunda bir mekan belirleyerek ” Kıyamet Kilisesi ” adını verdikleri bir mabet inşa ederler.İlerleyen süreçte , mabedin temizliği konusunda büyük tartışmalar meydan gelmiş ve sevap kazanma yarışına girildiği için bir çok kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.
   Bu karışıklıklara son vermek adına , dönemin Osmanlı Devleti padişahı  Sultan III. Mustafa bir ferman çıkarmıştır.Fermana göre kilisenin temizliği mezhepler arasında eşit bir şekilde bölüştürülecektir.Örneğin kilisenin avlusunu Ortodokslar , basamaklarını ise Katolikler temizleyecekti. Fakat paylaştırılan alanlar birbirine o kadar yakın ve iç içeydi ki , bu durum Rum Ortodoksları ile Latin Katoliklerin  birbirine girmesine neden olmuştu. 
   Bu olayı duyan dönemin padişahı Sultan Abdülmecid bir ferman yayınladı.

“Kutsal mekanlara ben geleceğim, milimi milimine kimin nereyi temizleyeceğini ben belirleyeceğim. Bundan sonra da bir taşı yerinden oynatan kafasını yerinden oynatmıştır.

    Ferman , Kudüs’e ulaştıktan sonra kilise avlusunda okunmaya başlandı. Bu esnada bir Ermeni Papazı tahta bir merdiven üzerinde kilisenin camlarını silmekte idi.Papaza hemen oradan inmesini söylediler.Papaz kendisiyle birlikte merdiveni de indirmek isteyince avludakiler, fermanda merdiveni kimin indireceği yazmadığını söyleyerek engellediler.
   Ve o olaydan günümüze kadar olan süreçte tahta merdiven hala Kıyamet Kilisesi’ nin duvarında asılı durmaktadır.
Kategoriler: Kültür, Tarih

Yorumlar (0) Yorum Yap

/