19.yüzyılda Avrupa Genel Kütür Seviyesi

Aykut ÖÇAL

Aykut ÖÇAL

Digital Creator & Growth Marketer

Osmanlı Devleti kuruluşundan 400 yıla kadar dünya siyasetine yön veren önemli bir devlettir. Karlofça Antlaşması ile başlayan dönemden itibaren özelliğini kaybetmeye başladı. 18. Yüzyıl sonlarına doğru tek başına topraklarına koruyamayacak hale geldi. 19. Yüzyıl gelindiğinde Avrupa devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Hollanda gibi ülkeler hem dünya siyasetini belirlerken kültür olarak da modern dünyanın temellerini atan köklü değişimlerin öncülüğünü yaptı.

  Avrupa-Rus Kültürü
  19. yüzyıl başlarında Rusya kültürü diğer Avrupa devletlerine göre daha çok değişime uğradı. Rus tiyatrosu, edebiyatı ve müziği yayıldı, batı halkı tarafından sevildi. Bu dönemin ismine ‘Altın Çağ’ ismi denildi. Klasisizm çok sayıda başyapıt ortaya koydu. Mitelojik konular, İncil temaları kullanıldı. Çeşitli tarihsel yazılar olurken, tiyatroda Shiller veya Shakespeare gibi yazarları görmekteyiz. Rus kültüründe olan Klasisizm yerini Romantizme bıraktı. İlerici ve muhafazakâr olarak Rileyev, Kiichelbecker, Bestuzhev-Marlinsky, Davydov, Zhukovsky, Baratynsky gibi ileri seviye yazarlar vardır. Avrupa bu kültürlerden çok etkilendi zamanla siyaset 19.yüzyıl edebiyatını yavaşlatsa da genel kültür değişimi kaçınılmazdı. Puşkin gibi 19. Yüzyılın önemli başka sanatçısı Karl Bryullov ‘Pompepeii’nin Son Günü’ adlı bir resim çizdi. Ünlü sanatçı 1803 de bir volkanik patlama ile yıkılan antik pompeii şehrini kazılarını ziyaret ederek bu eserini çizime aldı. Rus kültürü Avrupa da ekonomik ve siyasi olarak geride kalsa da bu açığı kendi yaydığı kültür ve akımlarla Avrupa da büyük yankı uyandırmayı başardı. En belirgin olarak edebiyatları dikkat çekici olmuştur.
 Avrupa Devletleri Arası Kültür
  19. yüzyıl Avrupa devletlerin de genel kültür bakıldığında hiçbir zaman tek bir devletin egemen olduğunu görmeyiz, Avrupa devletleri her konuda her zaman birbirleri ile çekişme halinde olmuş kültür, müzik, edebiyat, teknoloji, moda gibi alanlarda bazen ittifak bazen rekabet halinde devam ettiler. Her ne olursa olsun 19. Yüzyıl modern dünyasını bu devletler şekillendirdi. Avrupa da kültürler de hızla değişen Avrupa devletleri ile farklı alanları oluşturdu. Ekonomik ve toplumsal değişimler kırdan kente yerleşimi arttırırken, sanayileşme ve tarım gibi köklü değişimler gerçekleşiyordu.

This post is also available in: English

Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/