Patron ve Lider Arasındaki 10 Fark

1) Duygusuz vs. Merhametli
Patronlar çalışanlarının ya da hitap ettikleri müşteri grubunun ruh hallerine ya da hissettiklerine önem vermezler. Onlar için sadece yapılan iş önemlidir. Bu işi yaparken, yaptıkları yolu değil, sadece sonucu önemsediklerinden insanların düşünceleri ve hisleri onlar için önem taşımaz. Liderler ise tam tersidir. Sonuca ulaşırken yapılan işleri, bu işleri yapan insanları ve hitap ettikleri müşteri kitlesine karşı merhametleri davranarak onları önemserler. Bu liderleri bir adım öner taşır.
Patronlar 0 – Liderler 1 !

2) Ben! vs. Biz!
Patronlar her zaman “Ben!” diyerek, kendilerinin ön planda olmasını isterler. Yanında çalışanların başarılarına ya da yaptıkları işlere önem vermeyerek, onları sonuçta alının başarıya dâhil etmezler; ancak herhangi bir başarısızlık durumunda kendilerini geri çeker, daha çok çalışanlarını suçlarlar. Liderler ise, her zaman “Biz!” diyerek yaptıkları işteki başarının sadece kendi başarıları olmadığını, bu başarıyı çalışanlarıyla birlikte aldıklarını vurgularlar. Aynı zamanda alınan başarısızlıklarda da bu işin takım işi olduğunu göstererek, kimsenin üstüne yıkmaz aksine herkesin sorumluluk bilincini uyandırırlar. Liderlerin bu davranışı çalışanların motivasyonunu arttırır.
Patronlar 0 – Liderler 2 !

3) İnsanları kullanmak vs. İnsanları geliştirmek
Patronlar insanları sonuca ulaşabilmek için kullanır. Çalışanlarına para verdiği için onlara istediklerini yaptırabileceklerini düşünürler. Patronların bu davranışları çalışanların kendilerini rahatsız hissetmesine neden olur. Liderler ise, yapacakları işe verdikleri önemin yanı sıra, çalışanlarının gelişmelerini isterler. Onları, altında çalışıyormuş olarak görmez ve bilgilerini onlarla paylaşarak gelişmelerini sağlar. Aynı zamanda onlarla yarışmak yerine, birlikte büyümeyi tercih ederler. Liderlerin bu davranışları, çalışanlarının onlara destek vermesini sağlar.
Patronlar 0 – Liderler 3 !

4) Korku vs. Saygı
Patronlar her zaman çalışanlarından üstün olduklarını düşünürler. Bu düşünceleri, çalışanlar tarafından saygınlık kazanmaya çalışırken korku yaymalarına neden olur. Çalışanlarına üstünlük kurarak, baskın olmaya çalışır. Bunu yaparken, çalışanlarının hissetlerini düşünmez ve onlara saygısızlık etmelerine neden olur. Liderler ise, her zaman çalışanlarına karşı güler yüzlüdür. Çalışanlarını onların altında çalışan bir işçi olarak görmek yerine birlikte yol aldıkları birer birey olarak görür ve onlara ve yaptıkları işlere saygı duyar. Liderlerin bu özelliği çalışanlarının onlara saygı duymasını sağlar.
Patronlar 0 – Liderler 4 !

5) Kazancı almak vs. Kazancı Dağıtmak
Patronlar kazandıkları maddi-manevi başarıyı kendilerinde toplamak isterler. Çalışanların emeğini göz ardı ederek, bütün başarıyı onların eseriymiş gibi yansıtırlar. Liderler ise, alınan başarıların takım çalışmasını olduğunu savunarak başarıları kendi adına değil, tüm çalışanlarıyla birlikte aldığını vurgular ve aynı zamanda çalışanlarını da ödüllendirir. Bu davranış çalışanların daha başarılı olmayı istemesi için onlara motivasyon kazandırır.
Patronlar 0 – Liderler 5 !

6) Hataya odaklanmak vs. Bütüne odaklanmak
Patronlar her zaman hataya odaklanır. Başarı ya da desteklenmesi gereken bir olay olduğunda bunu fark etmez fakat yanlış yapılan, hatalı bir durum olduğunda bunun üstüne düşer ve çalışanlarını azarlarlar. Liderler ise çalışanlarının hatalarında onları azarlamak yerine, yapıcı olmaya çalışarak motivasyonlarını bozmaz, sadece kötü olaylarda değil, çalışanlarının gösterdikleri başarıda da onların yanlarında olurlar. Liderler bu şekilde çalışanlarının güvenini kazanır ve onlarla birlikte uzun süreli çalışmalarını sağlarlar.
Patronlar 0 – Liderler 6!

7) Emretmek vs. Birlik olmak
Patronlar çalışanlarına onlardan üstün olduklarını düşünerek, emrederek konuşurlar. Bu davranış çalışanları küçük düşürücü bir hareket olduğundan, çalışanlar patronlarını sevmez ve onlarla uzun vadeli çalışmak istemezler. Liderler kendilerini her zaman çalışanları ile aynı seviyede tutarak onlara emretmek yerine, onlarla birlikte adım atarlar. Liderlerin bu davranışları çalışanların isteğini arttırır.
Patronlar 0 – Liderler 7 !

8) Kısa dönemli düşünmek vs. Uzun dönemli düşünmek
Patronlar çalışmalarında kısa vadede düşünerek, bir an önce sonuca gitmek isterler. Sonuca giderken aceleci davranmaları sebebiyle, yapılan çalışma ile birlikte gelen uzun vadede oluşabilecek sonuçları görmezler. Liderler uzun vadeli düşünerek, aceleci davranmazlar. Yaptıkları işlerin ayrıntılarına dikkat eder, gelecekteki olabilecekleri göz önüne alarak çalışırlar. Bu davranışlarıyla attıkları emin adımlar çalışanların güvenini arttırır.
Patronlar 0 – Liderler 8!

9) Üstünlük kurmak vs. Beraber çalışmak
Patronlar çalışanlarından üstün olduklarını düşünürler ve bunu onlara da belli edebilmek için çalışanları ile arasına mesafe koyarak, kibirli davranırlar. Çalışanlar için her zaman ulaşılması zor olurlar. Liderler ise çalışanlarının iş arkadaşı gibi davranarak, onlarla rekabet içinde olmadan bilgilerini paylaşır. Onların yollarına çıkmaz, aksine verdikleri güvenle birlikte büyümeyi amaçlarlar.
Patronlar 0 – Liderler 9 !

10) Yapılan iş vs. Kazanılan insan
Patronlar yaptıkları işin sonucunda alacakları parayı düşünerek işe yatırım yapar ve sadece işe odaklanırlar. Onlar için yanında çalışanlar ya da uzun vadeli sonuçlar önemli değildir. Liderler ise yaptıkları işten alacakları başarının yanı sıra insanlara odaklanarak daha uzun ömürlü başarılar elde edeler. Bu davranış liderlerin kalıcı, patronların ise kısa vadeli olmalarına neden olur.
Patronlar 0 – Liderler 10 !
Genç bir girişimci, iyi bir şirket yöneticisi, küçük bir işletme sahibi, bir proje lideri ya da basit bir kulüp lideri olabilirsiniz. Belki şu an belki hayatınızın ilerleyen dönemlerinden bunlardan herhangi biri olabilirsiniz. O zaman geldiğinde, sizin her zaman yanınızda olan ya da sizinle çalışan insanlara göstereceğiniz tavır tüm bunlar göz önüne alınarak düşünüldüğünde, onlara patronluk taslamak yerine, bir lider gibi olursanız başarı merdivenlerini tırmanmanız çok daha kolay olacaktır. İyi bir lider bir patron olabilir; fakat bir patron iyi bir lider olamaz.
Şimdi… Seçim sizin!

Görsel Kaynak: Dijimig

Facebook'ta Paylaşnew-twitter-paylas

Kategoriler: İş, Kariyer

Yorumlar (0) Yorum Yap

/