Meditatif Yaşam: Doğa Gibi Dengeli Bir Hâli Benimsemek

Meditatif yaşam, gündelik hayatın içinde sıkışan bireyin kendini özgürleştirmesi anlamına gelir. Gündelik hayat çoğu zaman insanları bunaltan bir görünüme ulaşmaktadır. Bu durum kimi zaman çalışma hayatının yoruculuğu şeklinde geliştiği gibi sosyal ilişkilerde de kendini gösterebilmektedir. Böylece bireyler içerisinde bulundukları anın tersine doğru hareket etmeye başlarlar. Tabiri caizse özgürleşmeden gitgide uzaklaştıklarını da söyleyebiliriz.

Özgürlükten uzaklaşma hâli çeşitli şekillerde gelişebilmektedir. Kişi kendi sosyal gerçekliğinin içine tamamen hapsolabilir ya da gerçeklikten tamamen uzaklaşabilir. Aynı şekilde farkındalık deneyiminin gitgide azaldığını veya zayıfladığını da hissedebilir. Bu tür durumlarda meditatif olma hâlinin oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemeliyiz. Meditatif hâl, kişinin belirlediği anlarda sessizliğe bürünmesi anlamına gelmektedir. Meditatif yaşam ise kişinin bu durumu hayatının tamamında sürdürmesidir. Meditatif yaşam ile daha çok konu başlığını bu içeriğimizde sizlere sunuyor olacağız.


Meditatif Yaşam ile Sessizliğe Yönelmek

Meditatif yaşam

Meditatif yaşam, en genel anlamıyla bedensel ve manevi bütünlüğün sessizliğe yönelme hâlidir. Gündelik hayat beraberinde pek çok rutini getirmektedir. Bu rutinler insanların sosyal gerçekliklerini çepeçevre sararlar. Bazı durumlarda ise bu rutinler, kişilerin hareket etmesini zorlayan zincirler hâline gelirler. Aynı şekilde hareketsiz ve stresli bir yaşamda bireyleri olumsuz yönde etkileyen durumlar arasında yer alır. Sessizliğe yöneliş, bu durumlar ile mücadele etmede bir araç olarak kullanılabilmektedir.

Sessizliğin çoğumuzun yaşamında olumsuz ya da en azından istenilmeyen bir özellik olduğu bir gerçektir. Sessiz kalmak, sosyal ilişkilerde çoğu kez bir noksanlık olarak kodlanır. Peki meditatif hâl neden sessizliğe ulaşmayı önemli bir uğrak olarak görür? Bu durumun temelinde oldukça basit fakat bir o kadar da derin bir açıklama yatar. Anlam ve dil her zaman apaçık ortada olan yapılar değildirler. Onların somut gerçekliği kimi zaman yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle somut gerçekliğin ötesine geçmek, meditatif hâl için oldukça önemlidir. Böylece kişi anlam ve dilin ötesine de geçebilmektedir.


Meditatif Hâl Ne Anlatır?

Meditatif yaşam

Meditatif hâl, düşüncenin ötesine olana ulaşma arayışıdır. Daha doğrusu düşüncelerden arınma hâli olduğunu da söyleyebiliriz. Yaşadığımız zorlayıcı herhangi bir durum odak noktamızı dağıtabilmektedir. Odak noktamızı edilgen hâle getiren bu durumlar biriktiği müddetçe, gerçek farkındalıktan uzaklaşmamız an meselesidir. Büyük amaçlar, büyük hikâyeler ya da büyük anlatılar üzerinden örnek verebiliriz. Bu gibi amaç ve anlatılar, çoğu kişinin hayatında büyük bir yere sahiptir. Bu nedenle bireyler belirli bir an ve olaya takılı kalabilmektedirler.

Somut anın hakimiyetinin kişiyi zincirler ile kontrol ettiği de söylenebilir. Meditatif hâl ise bir nevi zaman ve mekânın ötesine geçme deneyimidir. Bu şekilde tek bir an veya olay önemli olmaktan çıkar, kişinin manevi bütünlüğü etrafını kaplar. Evrende çok küçük bir parça olan insanın, değerinin bilincine varması desek yanılmayız. Meditatif hâl kimi durumlarda ise kişinin tüm hayatı boyunca benimsediği bir yaşam biçimi olabilmektedir. Daha doğrusu düşüncenin, anlamın ve dilin ötesine geçen bir yaşam felsefesini benimsemek.


Meditatif ve Meditasyon Terimleri Arasındaki İlişki Nasıl Açıklanır?

meditasyon

Meditatif kavramı pek çok kavram ile paralel olarak kullanılmaktadır. Bu kavramlar arasında meditasyon ve mindfulness ilk olarak göze çarpanlar arasında yer alır. Esasen meditatif ve meditasyon terimleri, aynı aileden gelir ve ufak farklılıklara sahiptirler. Mindfulness ise günümüzde önemi gittikçe artan oldukça farklı bir kavram olarak dikkat çeker. Meditasyon, kişinin kendini arındırması, iyileştirmesi ve yeniden toparlanması için çeşitli yöntemler kullanmasına verilen isimdir.

Günümüzde tüm dünyada çeşitli biçimlerde uygulanan bir arınma yoludur. Meditatif kavramı ise aslında tam olarak bu yolun kendisidir. Meditasyon sırasında kişinin çıkmış olduğu yolculuğun, bu yolculuğun hikâyesinin meditatif bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli meditasyon yöntemlerinin pek çoğunun meditatif birer özelliğe sahip olduğunu da unutmadan ekleyelim.


Meditatif Duruma Nasıl Geçilir?

Meditatif Durum

Meditatif hâle geçmek aynı zamanda meditatif konuma geçmek anlamına gelmektedir. Kişinin tüm düşüncelerinden uzaklaşması için takip etmesi gereken bir yol bulması gerekir. Bu yol arayışı sırasında yoğun olsun ya da olmasın tüm düşüncelerinden arınması elzemdir. Öncelikli olarak dikkatin, herhangi bir somut araçtan uzaklaştırılması gerekir. Bu süreç meditatif konuma geçişin belki de en kritik aşamasıdır. Çünkü gündelik hayat içerisinde pek çok somut kavram ve araç kişilerin etrafını sarmış durumdadır.

Dikkatin boşluk konumuna getirilmesinin ardından sakinleşmenin enginliğine kendinizi bırakmanız gerekir. Kendi gerçekliğinizin veya evrenin ötesine geçmeyi değil tüm bu gerçeklik etrafında dolaştığınızı hayal edin. Bu noktada sessizliği ve huzuru düşlemenin sizin için oldukça yararlı olacağını belirtelim. Meditatif yaşam için en gerekli ve nihai amacın sessizlik olduğunu unutmayın. Anlam ve dil havuzunuzu boşaltın. Anlamlar arası geçiş bu şekilde serbest hâle gelecektir. Tüm bunlar gerçekleştiğinde meditatif konuma geçiş yapmış olacaksınız.


Meditatif Yoga Nedir?

Meditatif yaşam yolculuğuna çıkanlar için yoganın yeri hep ayrı olmuştur. Yoga, meditatif hâle ulaşmanın hem bir aracı hem de amacı konumundadır. Yoga sayesinde kişi hem bedenini hem de zihnini sessizliğe büründürebilmektedir. Aynı şekilde yoganın günümüzde artan etkinliği, meditatif yaşam ile kurulan insan ilişkisini de açıklamaktadır. Peki meditatif yoga nedir ve neyi amaçlar? Meditatif yoga, kişinin iç huzurunu bedensel bütünlüğü ile buluşturabilmesini sağlar.

Düşüncenin ve anlamların egemenliğinden kurtulup sessizliğe yelken açması için oldukça faydalı bir yoga türüdür. Tabii ki her yoga türünün, meditatif bir öze sahip olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Meditatif hâl ve yaşam için öncelikli olan zihinsel gelişim bu sayede sağlanır. Ardından ise kişinin evrende yolculuğu başlar. Meditatif yoga, zihni arındırıp güçlendirdiği gibi meditatif konum için gerekli olan yolculuğa hazırlık yapmayı da sağlar.


Meditatif Yaşam ve Meditatif Hâlin Faydaları Nelerdir?

fayda

1)Kişinin zihinsel olarak kendi gerçekliğiyle bütünleşmesi

2) Zihinsel yapının gelişimi

3) Zihinsel huzur ve barış

4) Analitik düşünme yeteneği

5) Zihinsel yaratıcılığın seviye artışı

6) Psikolojik buhranlar ile mücadele

7) Doğaya karşı olumlu yöneliş

8) Günlük aktivitelerde yüksek enerji

9) Dikkat süresinde artış

10) Verimli bir gündelik yaşam


Yoganın Faydaları: Yogaya Başlamak 15 Bilimsel Neden

This post is also available in: English Français Español Deutsch

Kategoriler: Psikoloji, Sağlık, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/