Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası

Hızla büyüyen ve gelişen girişimcilik ekosistemini daha da büyütmek ve genç girişimcilere vergisel konularda destek olmak için birçok teşvik kanunu çıkıyor. Genç Girişimciler için çok önemli bir destek olan Kazanç İstisnası 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20. maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenerek 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Kazanç İstisnasından Yararlanma Şartları

 

1) 10.02.2016 tarihi itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak.
2) 29 yaşını doldurmamış olmak.
3) İşe başlamayı kanuni süresi içinde bildirmek.
4) Mükellefin, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
5) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
6) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
7) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Kazanç İstisna Tutarı

 

Faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır.
Örnek 1:
1/10/2016 tarihinde kuaförlük faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (B)’nin, 01.10.2016–31.12.2016 tarihleri arasında elde ettiği ticari kazancı 45.000 Türk lirasıdır. Bayan (B)’nin, 2016 yılında yararlanabileceği istisna tutarı 45.000 Türk lirası olup kalan tutar olan 30.000 Türk lirası ertesi yıla devredilemeyecektir. 2016 yılı için Gelir Vergisi ödemesi olmayacaktır.
Örnek 2:
Bayan (D)’nin 01.01.2017- 31.10.2017 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 80.000 Türk lirasıdır. Mükellef söz konusu kazancın 75.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanacak olup kalan tutar olan 5.000 Türk liralık kazancı ise gelir vergisine tabi olacaktır.

Kazanç İstisnası Yararlanma Süresi

 

Genç Girişimci kurulduğu tarihten itibaren üç dönem boyunca kazanç istisnasından yararlanır. Her dönem için 75.000 TL kazanç istisnasına tabidir. Önceki dönem kullanılmayan kazanç tutarı bir sonraki yıla devretmez.
Örnek 3:
1. dönem: 14.04.2016–31.12.2016 tarihleri arası gelir 40.000
2. dönem: 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arası gelir 85.000
3. dönem: 01.01.2018–31.07.2017 tarihleri arası gelir 80.000
Vergi mükellefi 1. dönemde 75.000 TL’lik sınırı aşmadığı için Gelir Vergisi ödemez. 2. dönemde 75.000 TL’lik sınırı aşan miktarın 10.000 TL’nin vergisini öder. 3. dönemde ise kazanç istisnasını geçen 5.000 TL’nin vergisi öder. Her dönem kendi içerisinde değerlendirilir.

Kazancın Hesaplanması

Bu bölümü daha önce hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmamış olan okurlar için ekliyorum. Kazancımızı hesaplarken ilgili dönem boyunca yapmış olduğumuz satışlarımızdan dönem boyunca bu satışları yapmak için katlandığımız maliyetleri ve genel giderlerimizi çıkarmamız sonucunda buluyoruz. Bulduğumuz tutar üzerinden kazanç istisnası hesaplaması yapıyoruz.
Örnek 4:
A işletmesi 01.01.2017–31.12.2017 döneminde 100.000 TL’lik satış yapmış karşılığında 60.000 TL’lik maliyet ve gidere katlanmıştır. Bir dönem boyunca 40.000 TL’lik bir kazanç elde etmiştir. Elde ettiği kazanç, istisna tutarının altında kaldığından ilgili dönem için Gelir Vergisi ödemesi doğmayacaktır.

Özet

10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimciler 3 dönem boyunca 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

Kazanç İstisnasından Faydalanan Genç Girişimcilerin Bağkur Teşvikinden Yararlanması

01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa adına mükellefiyet açılan ve Gelir Vergisi Teşvikinden faydalanan genç girişimciler 1 yıl boyunca Bağ-Kur priminden muaf tutulacaktır. Ayrıntılı içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kategoriler: Girişimcilik, Legal

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version