Finlandiya’nın Müfredat Dersleri Kaldırarak Başlattığı Ezber Bozan Eğitim Sistemi

Uluslararası eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı PISA çalışmalarında daima üst sıralarda yer alan ve bu alandaki özgün sistemiyle öne çıkan Finlandiya, en son uyguladığı eğitim modeliyle bir kez daha bilinen tüm kalıpları yıkıyor. Yıllardır var olan müfredat derslerinin kaldırılmasına yönelik alınan bu karar adeta bir reform niteliği taşıyor.

Yeni Sistem : Disiplinler Arası Format

Matematik, fizik, edebiyat gibi zorunlu dersler bu yeni format ile farklı bir şekilde öğrenilmeye başlanacak. Ele alınan konu değil olaylar olacak ve sadece tek bir derse bağlı kalmayıp olayın içinde barındırdığı farklı derslere ait diğer ögeler de öğrencilere aktarılacak. Örneğin; 2. Dünya Savaşı, hem tarihi hem coğrafi hem de matematiksel yönüyle incelenecek ve elde edilen veriler bir arada verilecek.


Ezberleyerek Değil Uygulayarak Öğrenme

Öğrencilerin sınıf içindeki konumunun katılımcı olmasını amaçlayan bu sistem müfredat derslerini kaldırırken alışılmışın dışında derslerle karşımıza çıkıyor. Örneğin; “Kafede Çalışmak” dersi bir öğrencin dil ve iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda ekonomi hakkında bilgi sahibi olmasını da sağlıyor.

Öğrenciler Söz Sahibi

Öğrenciler alacakları eğitimi kendi eğilimleri doğrultusunda şekillendirme hakkına da sahip. Biyoloji dersine ilgi duymayan bir öğrenci bu dersin bütün konularını öğrenmekten sorumlu olmayacak, sınava tabi tutulacağı konuları kendi belirleyebilecek. Öğrenciler, ilgili ve istekli oldukları alanlara daha hevesli yaklaşacaklarından bu sistem öğrencilerin bilgilenmelerini kolaylaştıracak ve kalıcılaştıracak. Durum böyle olunca, kalıplaşmış eğitim sistemlerinin uygulandığı okullarda okuyan öğrencilerin kurduğu “Modern Atom Teorisi acaba hayatımın hangi alanında işime yarayacak?” tarzı sorulara cevap aramayacaklar.

Ayrıca öğrenciler ilgilendikleri konular üzerine projeler geliştirmeye ve kolektif çalışmaya teşvik edilecek. Öğretmenin sınıf içerisinde yönelttiği sorulara ise geleneksel eğitim sisteminde sözlü diye tabir edilen şekilde bireysel değil küçük gruplar halinde o soru üzerinde tartışarak bir cevap vermeleri hedefleniyor.


Derse Ayrılan Zaman Daha Kısa ama Daha Nitelikli

Finlandiya’nın eğitim sistemi; temelinde öğrencilere okul kavramını gidilmesi zorunlu olan bir yer olmaktan ziyade öğrencilerin kendini evlerinde hissedebileceği, kaliteli ve verimli zaman geçirebilecekleri bir yer olarak benimsetmekten geçiyor. Ders sürelerini daha kısa tutup serbest zamanı daha uzun tutmayı hedefleyen yeni sistemde, gün içerisinde ders görülen süre maksimum 4 saati bulurken öğrencilerin ders dışında geçirebilecekleri tam 75 dakikaları var. Amerika’da ise öğrencilere gün içinde ders dışında sunulan serbest zaman ortalama 25 dakikayı buluyor.

Getirilen bu yeni sistemin dışında, Finlandiya’nın var olan sisteminde özel bir üniformaları yok ve öğrenciler sınıfa ayakkabılarını çıkararak girip sınıf içerisinde çorap ve terlikleriyle kalıyorlar. Özel okul, özel ders, dershane gibi kavramlar yok. Ulusal sınavlar veya yılsonu sınavları yok dolayısıyla ders kaygısı ve stres de yok. Tüm bu farklılıklarıyla Finlandiya, tamamen amaca uygun öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim modeline sahip ve bu modeli sürekli geliştirmeye çalışıyor. Bakış açılarını daha iyi anlayabilmek adına Finli bir okul müdürünün yaptığı şu açıklamaya bakmak yeterli olacaktır: “Bir öğrenci zorluk yaşarsa, aklımıza gelmesi gereken soru, öğrencide ne sorun olduğu ya da öğretmende ne sorun olduğu değildir. Asıl soru, sistemde ne sorun olduğudur”.

facebook-paylas2 new-twitter-paylas2

Kategoriler: Başarı

Yorumlar (0) Yorum Yap

/