Apple’ın, Google’ın İlk Yıllarındaki Başarı Sırlarından Biri: Akran Mentorluğu

Okulların başarısını belirleyen en önemli özellik nedir? Öğretmen kalitesi, ekonomik şartları ya da lokasyonu mudur? Yoksa en büyük varlığı olan öğrencilerinin kendi içlerinde kurabildiği güçlü bağlar mıdır? Öğrencilerin kendi yaş gruplarındaki pozitif etkileşiminin önemi fark edildiğinden beri tüm dünyadaki eğitim sistemi değişti. Üniversiteler, liseler, hatta sınıflar; öğrencilerin başarı seviyelerine göre düzenlendi. Bu düzenlemelerle, benzer hedefe ve tutuma sahip olan öğrencilerin birbirlerini pozitif yönde etkilemesi amaçlandı. İnsanların benzer yaş gruplarındaki olumlu etkileşimine ise akran dayanışması denildi.
Lise arkadaşları olan Microsoft kurucuları Bill Gates ve Paul Allen, Stanford Üniversitesinde tanışan Google kurucuları Sergey Brin ve Larry Page ya da komşu olan Apple’ın yaratıcıları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın dostlukları yakın tarihteki bu en büyük başarıların temellerindeki unsurlardan birinin de şüphesiz akran dayanışması olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu girişimciler farklı uzmanlık alanlarında birbirlerine adeta mentorluk etmiş ve girişimcilik maceralarının zor dönemlerini dayanışma içerisinde atlatmışlardır.
Akran dayanışmasının son yıllardaki en etkin formlarından biri ise akran mentorluğudur. Bir öğrencinin benzer yaş grubundaki başka bir öğrenciye, tecrübelerini ya da uzmanlıklarını aktarmasına akran mentorluğu denilmektedir. Akran mentorluğu desteği bireyde merak ettikleri konusunda farkındalık yaratmakla kalmıyor, mentorların da kişisel gelişimine oldukça faydalı oluyor. Glasser’in “Öğrenme Teorisi”ne göre, insanlar okuduklarının %10’unu, gördüklerinin %50’sini, öğrettiklerinin ise %95’ini hatırlıyor.
Endüstri mühendisliği öğrenci topluluğu Mentorist ise akran mentorluğuna yeni bir bakış açısı getiriyor. Akran mentorları havuzunda girişimcilik, büyük firmalarda staj, akademik başarı, global tecrübe (Erasmus, Work and Travel) ve sosyal kulüp tecrübesi gibi farklı kategorilerde tecrübeye sahip endüstri mühendisliği öğrencileri bulunduruyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kategoriler: Başarı, Strateji

Yorumlar (0) Yorum Yap

/