AB, Girişimcilik Tabanlı Eğitim Sistemine Geçiş Yapıyor!

Minorpreneurs

Minorpreneurs

Minorpreneurs çocuk ve gençleri girişimci olarak yetiştirerek onlarla dünyayı değiştirir.

Birçok Avrupa ülkesinde yürütülen bir çalışmaya göre, lisans ve yüksek lisans dereceleri ile mezun olan kişiler dahi, işverenler tarafından önemli gözüken bazı becerileri yerine getirmediğinden işe alınmıyor.
İşverenlere göre adaylardan yoksun olan beceriler sözlü ve yazılı iletişim, takım çalışması, problem çözme, liderlik, inisiyatif, esneklik, coşku, planlama, kararlılık ve atılganlık olarak sıralanıyor. Bu yetkinliklerin kazanılması için ise, AB vatandaşlarının hayat boyu öğrenme modeline ağırlık vermesi gerekiyor.
Girişimcilik konusu ise, Avrupa yaşam boyu öğrenme için kilit yeterliliklerin çerçevesine dahil edildi. Bu temel yeterliklerin, zorunlu eğitimlerini tamamladıklarında öğrencilerin profilinde bulunması gerekiyor ve yaşam boyunca sürekli öğrenme süreci için de temel oluşturuyor.

Bu kapsamda çocukların girişimcilik becerilerinin gelişimi giderek artan bir ilgi görüyor ve bazı Avrupa ülkeleri müfredatta yer alması için girişimcilik üzerine küresel politikalar belirlemiş bulunuyor.

Girişimcilik Eğitimi ise bireylerin başkalarıyla etkileşim kurma konusundaki tutum ve becerileri ile bağlantılı girişimci yeteneklerin geliştirilmesinden oluşuyor: çatışmaları iletişim kurmak, ikna etmek, pazarlık etmek ve çözmek, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmek, başkalarıyla çalışmak, kendine güvenmek, esnek olmak.. Ve daha pek çok açıdan çalışma grubunda yeni durumlara uyum sağlama, zamanı yönetme, eleştiri kabul etme, hataları analiz etme ve öğrenme girişimcilik eğitimi sonunda kazanılıyor.
Çocukların girişimcilik esasında alacakları eğitim de yine öğretmenlerden ve öğretme becerisinden geçiyor. Bu nedenle girişimcilik konusuna hakim öğretmenlerin olması ve öğretmenlerin girişimcilik konusunda gelişmesinin sağlanacağı eğitimlerin devlet tarafından sağlanması da önemli bir konu.

Girişimcilik Temelli Eğitim Sistemi İçin 12 Adım

Girişimcilik temelli eğitim sistemi için izlenebilecek 12 adım ise şöyle sıralanıyor:

1. Öğrencilerin düşüncelerini teşvik etmek
2. Öğrencilerin fikirlerini paylaşmak
3. Öğrencilerin fikirleri bir plana dönüştürmek
4. Öğrencilerin zihin alıştırmaları yapmalarını sağlayarak yaratıcı düşünceyi teşvik etmek
5. Öğrencilerin birbirlerini dinlemesini sağlamak
6. Öğrencilerin proje hakkında konuşarak, projeyi geliştirmelerini sağlamak
7. Öğrencilerin başkaları ile çalışmalarını sağlayarak, takım çalışmasını öğretmek
8. Öğrencilere ihtiyaç, arz ve talep gibi kavramların öğretilerek projelerine uygulamalarını sağlamak
9. Öğrenciler ile prototip oluşturmak
10. Öğrencilerin gruplar arası ortak çalışan ağları kurmalarını sağlamak
11. Öğrencilerin projeleri içerisinde görev dağılımı yaparak, sorumluluk becerilerini geliştirmek
12. Öğrencileri sırasıyla proje liderliği konumuna getirerek, liderlik becerilerini öğretmek
Kategoriler: Eğitim, Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version