SWOT Analizi Nedir?

SWOT  analizi, günümüzde kurumların, durumların veya kişilerin durumlarını analiz etmek için sıkça kullanılan bir yöntem. Bilmeyenler için açıklayalım, “s” (streghts) güçlü yönleri, “w” (weaknesses) zayıf yönleri, “o” (opportunities) fırsatları, “t” (threats) tehditleri temsil ediyor. SWOT; çevresel faktörlerin incelenmesi, var olan durumu iyileştirmek açısından hangi adımların atılabileceğine karar verilmesi ve olumsuz bir duruma karşı önlem alınması açısından çok önemli. Öğrencilerin de vaka yarışmalarında veya projelerinde sıkça kullanması gereken bir yöntem olan SWOT’u biraz daha yakından inceleyelim.


Strenghts (Güçlü Yönler):

Güçlü yönler denilince sahip olunan avantajlar, kişiyi/organizasyonu diğerlerinden ayıran faktörler, yetenekler ve pazarlama gücü gibi faktörler ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra sahip olunan karakteristik özellikleri belirlemek de “Stength” kısmını oluşturma açısından çok önemli. Starbucks firmasının 2006 yılı sonlarındaki 7.8 milyar dolarlık satış performansı ve 600 milyon dolar net karı, Grundig firmasının güvenilir ve sağlam bir imaja sahip olması gibi örnekler SWOT analizinin bu kısmında kullanılabilecek nitelikte.


Weaknesses (Zayıf Yönler):

Zayıf yönler, kişide veya organizasyonda iyileştirilmesi gereken, onu rakiplerinden geri plana atabilecek faktörler ve dezavantajları temsil ediyor. Bu kısmı oluştururken dikkat edilmesi gereken en büyük nokta gerçekçi olunması. İyi şekilde hazırlanmış bir “Weaknesses” bölümü, bu yönlerin düzeltilebilmesi ve efektif kararlar alınabilmesi açısından çok önemli. Bir şirketin belli bir bölüme çok fazla yatırım yapıp diğer bölümlere gereken önemi vermemesi, ürün kalitesinden problemler yaşaması gibi durumlar zayıf yönlere örnek olarak gösterilebilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da tehditler ile zayıf yönlerin karıştırılmaması. Tehditler dış piyasa ve rakiplerle doğrudan ilişkili faktörler;  zayıf yönler ise kişinin veya organizasyonun iç oluşumunda aranması gereken etkenler diyebiliriz.


Opportunities (Fırsatlar):

“Oppotunities” yani fırsatlar seçilen hedefe ulaşılabilmesi veya bulunulan durumun iyileştirilebilmesi için dikkate alınması gereken, dış çevredeki olumlu faktörler olarak tanımlanabilir. Mevcut olanakların değerlendirilmesi, bulunulan pazardeki değişim ve gelişimler, sosyal düzende buluna avantaj yaratabilecek faktörler, “Opportunities” kısmı oluşturulurken dikkate alınmalı. Türkiye’de kurulacak bir genç giyim firması açısından ülkenin büyük oranda genç nüfusa sahip olması bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Daha farklı bir örnek verecek olursak, gelişen teknoloji sonucu insanların yaşam alanlarında teknoloji ürünlerine ihtiyacının artması da bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve organizasyonlar için fırsat olarak nitelendirilebilir.


Threats (Tehditler)

SWOT analizinin son kısmı olan “Threats” yani tehditler bölümünde organizasyon için dezavantaj oluşturabilecek dış etkenler inceleniyor. Değişen müşteri tabanı, teknolojideki bazı gelişmeler, vergi artışları, ve rakipler bu bölümde üzerinde durulması gereken faktörler. Bulunulan pazarda bir çok rakip firmanın olması, üretilen ürünün veya yapılan hizmetin bir çok alternatifinin olması bu durumlara örnek olarak gösterilebilir. Somut bir örnekle desteklemek için cep telefonlarının icadının ev telefonu üreten fabrikalar için bir tehdit oluşturduğunu veya Türkiye’deki özel araç vergilerinin yüksek olmasının otomobil üreticileri açısından olumsuz bir dış faktör olduğunu söyleyebiliriz.

SWOT analizi oluştururken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da iç ve dış faktörleri birbirine karıştırmamak. Bu konuda deneyimli olmayan bir çok öğrenci, case çözerken zayıf yönlerle tehditleri ayırmada zorluk çekebiliyor. Aynı şekilde fırsatlarla güçlü yönlerin ayrımını yapabilmek de doğru bir SWOT analizinin parçası. 1960-1970li yıllar arasında Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıkan SWOT analizinin, önemini büyük ölçüde korumakta olduğunu ve doğru şekilde oluşturduğunuzda kişisel açıdan kendinizi geliştirmek için kullanabileceğinizi de ekleyelim.

facebook-paylas2 new-twitter-paylas2

⇓     CEOtudent Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın     ⇓

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version