Start-up Jargonu : 101

Minorpreneurs

Minorpreneurs

Minorpreneurs çocuk ve gençleri girişimci olarak yetiştirerek onlarla dünyayı değiştirir.

Startup, ”Yeni Girişim” veya ”Girişim” olarak tanımlanmakla birlikte aynı zamanda ”sıfırdan işe başlayıp teknolojiyi kullanarak, çabuk büyüme için tasarlanmış yeni fikirler” olarak da tanımlanabiliyor. Peki,  startup ekosisteminde bilinmesi gereken kelimeler nelerdir, gelin başlayalım:
3F (Friends, Fools and Family) : Dilimizde 3A (Arkadaşlar, Aptallar ve Aile) olarak da yer eden bu kalıp; taze girişimcilerin yolun başındayken destek aldıkları kaynakları açıklayan eğlenceli bir terim.
Accelerator / Incubator (Kuluçka Merkezi, Hızlandırma Merkezi) : İşe yeni başlayan girişimcilerin, işlerini geliştirmek için ”danışman”, ”mekan” ve bazen de ”nakit” desteği ile kuluçka altına alındığı merkez. (Örn: İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi)
Angel Investor (Melek Yatırımcı) : Kuruluş aşamasında olan girişimlere ayda şirketlere ortak olma yöntemi ile yatırım yapan bireysel yatırımcılar için kullanılan terim. Start-up ekosisteminde ne kadar melekler olsa da şeytanları da görmek mümkün tabii 🙂
Boot-Strapping : Girişimcinin şirketini az bir sermaye ile (kendi sermayesi ile) başlatması durumu.
B2B (Business to Business) : Bir şirketin bir diğer şirkete satış yaptığı gelir modeli. (Örn: alibaba.com)
B2C (Business to Consumer) : Bir şirketin kitlelere (gerçek kişilere) satış yaptığı gelir modeli. (Örn: D&R)
C2C (Consumer to Consumer) : Kişilerin, diğer kişilere satış yaptığı gelir modeli. (Örn: Letgo)
Brand Equity (Marka Değeri) : Marka değeri; hizmet ve ürünlere kazandırılan itibardır. Başka bir deyişle, bir ürün veya hizmetin marka isminin, tüketici algısından türetilen ticari değeridir.
Burn Rate (Yakış Oranı) : Girişimcilerin elinde bulundurduğu nakdi/varlıkları harcama hızı. Başka bir deyişle girişimin ticari faaliyetlerinden nakit gelmeye başlamadan önce sabit masraflarını karşılamak için yeni bir şirketin ilk sermayesini tüketme hızı.
Business Model Canvas (İş Modeli Kanvası) : Girişimin veya şirketin nerede olduğunu, hedeflerini, gelir/gider yapısını, değer önerisini, müşterisini, pazarlama faaliyetlerini, kilit bileşenlerini vb. gösteren ve kişiye bir bakışta bunları görerek, girişim veya şirket hakkında bilgi almasını ve beyin fırtınası yapmasını kolaylaştırıcı büyük karton 🙂
Churn Rate (Kayıp Oranı) : Bir girişimin belirli bir zaman aralığında kaybedilen müşterilerin, toplam müşterilerin oranıdır. Churn Rate’in düşük olması, yatırımcılar tarafından aranan bir kriterdir.
Coworking Space (Ortak Çalışma Alanı) : Temel olarak farklı şirketlerden, ve farklı çalışma disiplinlerinden gelen şirket ve kişilerin bir arada çalıştıkları, zaman zaman birbirlerinin projelerine yardım ettikleri yer. (Örn: ImpactHUB İstanbul)
Deck / Pitch Deck (Sunum) : Girişim fikrinin her yönü ile kısa, anlamlı ve açık bir şekilde anlatan, maksimum 10 slaytlık bir sunudur.
Early Adopter (Erken Benimseyen) : Piyasaya yeni sürülen bir ürün veya hizmeti daha çıkar çıkmaz satın alan müşterilerdir.
Elevator Pitch (Asansör Konuşması) : Bir girişimcinin asansör yolculuğu kadar kısa bir süre içinde (30-60 saniye) kendini yabancı birine tanıtma, iş fikirlerini ifade etme ve karşısındakini ikna etme yeteneklerini ortaya koyduğu kısa sunum. Bu sunum tarzına asansör konuşması denmesinin bir başka sebebi ise, her zaman yoğun olan CEO ları girişimcilerin ancak asansördeki 30 saniyelik boşlukta yakalayıp, fikrini sunma şansını elde etmesi 🙂
Exit (Şirket Devri) : Şirketleşmiş ve belirli bir seviyeye ulaşan girişimlerin, şirketi şirketin gelecekteki edeceği değer göz önüne katarak tamamen farklı birine satarak, işten çıkmasıdır.
Freemium : Bir işletmenin (genellikle internet tabanlı işletmelerin) ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerine sınırlı olarak ücretsiz sunup, sonrasında ekstra özellikler için abonelik talep ettikleri bir üyelik modelidir.
Gamification (Oyunlaştırma) : Oyunsal düşünmenin ve oyunu oyun yapan tüm faktörlerin eğitim, satış vb. alanlarda kullanılmasıdır.
Growth Hacking : Bir projeye başlamadan önce girişimcinin bu projeyi belirli metodlar ile test edip, en kısa sürede en yüksek performansı elde etmektir.
Innovation (İnovasyon) :  Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçler için kullanılan tanım.
IP – Intellectual Property (Entelektüel Sermaye) : Bir şirketin rakipleri tarafından kopyalayamayacağı şirket içi bilgi birikimi. (Örn: Coca-Cola’nın gizli tarifi)
Launch : Bir girişim fikrinin hayata geçmesi, veya bir web sitesinin aktif olarak pazara sunulmasını açıklamak için kullanılan terim.
Lean Startup (Yalın Girişim) : Girişimcinin, büyük maliyetli, uzun ar-ge çalışmaları gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği “prototip” ürün veya hizmeti küçük müşteri grupları üzerinde deneyerek hızlı manevralar alması durumunu açıklar.
MVP – Minimum Viable Product (Minimum Uygulanabilir Ürün) : Girişimcinin zihnindeki ürün veya hizmetin uygulanabilir minimum (ve temel) özelliklerine sahip çıktısı.
Pivot (-etmek) : Pivot etmek, iş modelinin geliştirilerek farklı bir hale getirilmesi olarak ele alınabilir. Birçok girişim ilk haliyle istediği sonuçları alamayabilir. Bu nedenle de iş modelini değiştirmesi gerekebilir.
Retention Rate (Elde Tutma Oranı) : Kazanılmış müşterilerin elde tutma oranıdır. Unutulmamalıdır ki bir işletmede eski müşterileri elde tutmak, yeni müşteri edinmekten daha karlıdır.
SaaS (Software as a Service) : Hizmet olarak yazılım (SaaS), kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara İnternet üzerinden bağlanmasını ve bunları İnternet üzerinden kullanmasını sağlar. E-posta, takvim ve ofis araçları (örn. Microsoft Office 365) bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.
Seed Funding (Çekirdek Yatırım) : Girişimcinin fikrini hayata geçirmek için alacağı ilk küçük ölçekli yatırım.
SEO – Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu) : Bir şirketin internet hesabının aramalarda listenin üst kısımlarında çıkması için yapılan işlemleri kapsar.
SWOT Analizi : Bir projede ya da bir girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun, veya kişinin Güçlü (Strengths) ve Zayıf (Weakness) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan Fırsat (Opportunities) ve Tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.
UX (User Experience) : Kullanıcı deneyimi anlamına gelir ve sürdürülebilir memnuniyetin yanı sıra uzun süreli değer algısı yaratmak için önemlidir. Kullanıcı deneyimi tasarımı yeni bir ürün ya da hizmet oluşturma sürecinde kullanılır.
Social Entrepreneur (Sosyal Girişimci) : Kâr etmeyi amaçlayan ama elde ettiği kârı, topluma fayda üretmek için kullanan girişimcidir. (Örn: Minorpreneurs:))
VC – Venture Capital (Risk Sermayesi) : Risk taşıyan yeni bir girişime yahut hayata geçtikten belli bir zaman sonra finansal desteğe ihtiyacı olan şirketlere yapılan yatırımlara verilen isimdir.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/