Siyasi Okuryazarlık

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net

Siyasi okuryazarlık, teknolojik okuryazarlıktan çok daha önemlidir; zira böyle değilse, demokrasi ve özgürlük sahtekarlıktır.
Haklarınızı ve yasalarınızı bildiğiniz zaman; polisin tacizine, bürokratik istismara,  yolsuzluğa veya çalıştığınızın kurumun istismarına karşı direnmeniz çok daha kolay olabilir.

Aynı şekilde, siyasi okuryazarlık; barbar eşitsizliğin, soykırımın (her yıl açlıktan ölen 9 milyon insan) ile cinsiyetçiliğin, ırkçılığın ve sınıfçılığın olduğu dünyaya karşı bir savunma, konuşma ve örgüt aracı olarak hayatidir.

Sadece siyasi okuryazarlık; sosyal medya argümanlarının düzeyini belirgin bir şekilde olgusal ve kullanışlı hale getirir, ancak siyasi okuryazarlık olmadan insanlar çıplaktır ve üretilen korkulara (sosyalistler ve mülteciler sizi öldürecek, çocuklarınızı yiyecekler ve işlerinizi elinizden alacaklar gibi korkular) karşı savunmasızdır ve bu yüzden insanların cinsiyetçi, ırkçı ve sınıfçı olma ihtimalleri daha yüksektir.
Siyasi okuryazarlık; reklam, eğlence ve medya aracılığıyla zorla beslediğimiz yalanları ve manipülasyonları sorgulamamıza ve analiz etmemize olanak tanır. Yaşadığımız dünyayı anlamamıza ve bu dünyayı eleştirmemize yardımcı olur.
Ülke genelinde siyasi okuryazarlık olmadan, demokrasi çok anlamsızdır. Örneğin; ABD’de güç ve para ile elde edilen ayrıcalıkların sunulduğu ve seçmenleri iki iş adamı arasında “Tiyatro Seçimi” ile karşı karşıya bırakan işlevsiz seçim sisteminin yanında, nüfustaki siyasi okuryazarlıkta genel bir eksiklik söz konusudur ve insanların ulusal ve yerel siyasi tartışma ve kararlardan çok uzak oldukları görülür.
Bu, çoğu tartışmanın içeriğinin boş olduğunu ve insanların siyasete ilk etapta katılmak istemedikleri anlamına gelir: yani insanlar düşünüyor ve gerçekte hayatlarını kontrol eden temel güçlerde yer almayı elde etmek istemiyorlar. Bu sadece ABD için değil, Meksika, İngiltere, Avustralya vb. gibi diğer sözde demokratik ülkeler için de geçerlidir.

Kuralları ve teknikleri bilmeden futbol oynayamayız ve Aynı şekilde siyasi okuryazarlık, eleştirel düşünce ve yaratıcılık olmaksızın bu dünyada etkin bir güç olamayız.

Kategoriler: Uncategorized @tr

Yorumlar (0) Yorum Yap

/