Özlenen Barışçıl Çevre Koşulları Nasıl Geri Kazanılır

Barşçıl çevreye sahip olmak ve/veya geri kazanmak için buna çalışarak ulaşılabileceğinin bilincinde olmak çok önemlidir. Günümüzdeki en büyük eksiklik, barışçıl koşullar için mevcut ortak bilincin yetersiz kalmasıdır.
Barışçıl koşullar için ortak bilinç deyince küresel çapta UN, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, OECD gibi kuruluşlar öne çıkıyor. Ancak bu kuruluşların varlığına ve yoğun çalışmalarına rağmen, küresel temel problemler hala çözüme kavuşturulmuş değil. Bunun da ötesinde, küresel toplum mevcut insan haklarına sahip çıkabilme hassasiyetine sahip değil. Ulusal ve yerel ölçekte, toplumlar ve toplulukların ulusal ve yerel değerlere hassasiyetleri artıyor, bir pürüzle karşılaşıldığında ise agresif, saldırgan davranışlar artış gösteriyor. İşte bu sırada insan hakları ihlalleri ile karşılaşıyoruz.
Ulusların hukuki altyapıları, insan haklarını güvence altına alır nitelikte olsa da ayrımcılık, saldırganlık örnekleri hala yaşanıyor. Bu konuya örnek olarak, Amnesty International’ın 2012 yılında yayımladığı Choice and Prejudice: Discrimination Against Muslims in Europe adlı raporu ve ABD merkezli Huffington Post gazetesi (https://testkitchen.huffingtonpost.com/islamophobia/#) çarpıcı örnekler ortaya koymaktadır.
İnsan haklarının uygulanmasına ve güvence altına alınmasına yönelik hassasiyetin yerel, ulusal, küresel ölçekte artırılması gerekmektedir. Bu noktada bireysel ve kitlesel olarak neler yapılabileceği önem taşımaktadır. Bireysel olarak;
+ Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak veya gönüllülük yapmak,
+ Kişisel gelişime önem vermek,
+ Gündemle ilgili saygı ve hoşgörüyü perçinleyecek bilinçli davranışlar geliştirmek,
yapılabilecekler arasındadır.
Türkiye’den örnek sivil toplum kuruluşları:
* Toplum Gönüllüleri Vakfı (tog.org.tr)
* Eğitim Gönüllüleri Vakfı (tegv.org)
* Sosyal Ben Vakfı (sosyalben.com)
* Anne Çocuk Eğitim Vakfı (acev.org)
* LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı (losev.org.tr)
* Herkes İçin Mimarlık Derneği (herkesicinmimarlik.org)
Dikkat çeken bir diğer nokta ise, sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının olumsuz olaylara etkili tepkiler verememesidir. Devlet organları ve sivil toplum kuruluşları küresel, ulusal, yerel ölçekte işbirliği yaparak ortak bilinç geliştirmeli, kalıcı ve etkin sonuçlar elde edilebilmeli.
Kategoriler: Strateji, Uncategorized @tr

Yorumlar (0) Yorum Yap

/