Otizm Spektrum Bozukluğunda Tablet Bilgisayarların Önemi

Otizmde çocukların algılamalarında belli sınırlamalar mevcuttur. Bu nedenle özel bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Otizm sahibi bir bireye ne kadar erken müdahale edilir ve eğitimi başlanırsa öğrenme kapasitesi o kadar rahat arttırılabilir. Farklı oldukları için bu bireylerin genel sosyal yaşama adapte olabilmeleri için çaba harcanması gerekmektedir. Bu konuda değişik çalışmalar vardır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile otizm sahibi bireylerin gelişimi de oldukça kolaylaştırılmıştır. Örneğin tablet bilgisayarlara kurulan bazı uygulamalar ile otizmli bireyler hem teknoloji çağına ayak uydurabilmekte hem de sosyal yaşantıya adapte olabilmek için gerekli eğitimi alabilmektedirler.
Otizmli bir bireyin topluma katılması için verilen çabada amaç bireyi toplumdaki diğer insanlar gibi yapmaya çalışmak olmamalıdır. Çünkü bu yanlış bir yol olur. Asıl amaçlanan otizm sahibi bireyin farklı olduğunu kabul edip toplum içerisinde yaşamını rahat sürdürebileceğine olanak sağlayacak bir ortam yaratmaktır.
En çok gözlenen otizm spektrum bozukluğu belirtisi dikkat bozukluğudur. Bunun için tablet bilgisayarlara yüklenebilen bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde çocuklar dikkatlerini toplayabilmeyi öğrenmektedirler. Aileler de çocuklarının tepkilerinin nasıl olacağını bu uygulama sayesinde inceleme şansına sahip olmaktadırlar.
Çoğu otistik birey kafasının içinde çok şey biriktirmiş olsa da, birçok şeyin bilincinde olmuş olsa da iletişim konusunda sıkıntı çektikleri için bunu kolayca dile getirememektedirler. Bu nedenle çoğu otistik birey içine kapanıktır. Onlara ulaşmak gerçekten çok zordur. Ancak özveri ve çaba ile bunun üstesinden gelinebilmektedir.

Kanada’da bir örneği bulunan araştırmaya göre tablet bilgisayarlara yüklenen otizmli çocukları eğitici bir programın oldukça başarılı olduğu görülmüştür. Benzer araştırma Türkiye’de İstanbul ilinde bir rehabilitasyon merkezinde de gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılacak bireyler de özel bir teste tabi tutularak seçilmiştir. Yapılan araştırmada kullanılan uygulama araştırmacı kurum tarafından tasarlanmıştır ve işlevsel okuma tablet bilgisayarı olarak tasarlanmıştır.

Yapılan araştırmada uygulama 6 farklı basamağa sahiptir. İlk aşamada hem görsel hem de sesli ipuçları bulunmaktadır. Burada sesi hissetme ve sözcüğü tekrar etme yetenekleri geliştirilmektedir. İkinci aşamada ise yine görsel ve sesli ipuçları verilmeye devam edilmektedir.

Ancak bir önceki uygulamadan farklı olarak karışık şekilde harfler bulunmaktadır ve çocuğun harfleri sırasıyla yerleştirmesine olanak verecek bir çalışma yapılmaktadır. Üçüncü aşama da ne işitsel ne de görsel bir ipucu bulunmamaktadır. İkinci aşamada olduğu gibi karışık verilen harflerin doğru düzende sıralanması beklenmektedir. Dördüncü aşamada uygulamada bir görsel çıkmaktadır ve çocuğun bu görsele ait sözcüğü yazı olarak bulması istenmektedir. Beşinci aşamada sözcükler sadece yazılı olarak bulunmaktadır ve sözlü olarak söylenen sözcükler buldurulmaktadır. Son aşamada ise isim ve görsel eşleştirmesi yapılmaktadır.
Yapılan araştırmada bu özel çocukların eğitim hayatlarında hayatlarını kolaylaştıracak kelimeler seçilerek uygulamaya yüklenmiş ve devam edilmiştir. Sonrasında ailelerin gözlemledikleri ve çocukların yaşadıkları gerçekten yüz güldüren gelişmelere sebep olmuştur. Bu uygulama sayesinde araştırmaya katılan çocuklar dikkat toplama konusunda sınırlarını aşabilmeyi başarmışlardır.
Her otizmli birey bu tarz tablet uygulamalardan yararlanabilir. Ancak her bireyin gelişimleri farklı olacağı için özel gözetmenler tarafından onların gelişimini basamak basamak sağlayacak alıştırmalar belirlenmelidir. Bu konuda ailelere de büyük bir görev düşmektedir. Çocuğun hangi kelimelere ve görsellere duyarlı olduğunu en iyi ailesi bilir. Bu nedenle uzmanları yönlendirecek olanlar da ailelerdir.
Otizmli bir bireyi toplum yaşantısına adapte etmek zor olabilir. Ancak toplum içerisinde büyük başarılara ulaşmış otizmli bireylerin varlığı onları hastalıklı olarak nitelendirmenin ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. Günümüzde oldukça popüler film ve dizilerde birçok otizmli birey büyük başarılar elde etmektedirler. Asla unutulmaması gereken otizmli bireylerin sadece farklı olduğudur. Toplum içerisinde yer alan her insanın birbirinden farklı olduğu kabul edilirse otizm farklılığı da normal karşılanan bir durum olmalıdır.
Bu yazının orjinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://otsimo.com/tr/otizm-spektrum-bozuklugunda-tablet-bilgisayarlarin-onemi/
Kategoriler: Sağlık, Teknoloji, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/