Filmler Ve Tarih İlişkisi

Aykut ÖÇAL

Aykut ÖÇAL

Digital Creator & Growth Marketer

Kısaca tarih: ülkeleri, milletleri, kuruluşları etkileyen fiillerden doğan olayları zaman ve mekan göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kuran, bunların daha geçmiş ve yaşanabilecek olaylarla bağlantılarını,ulusların kurduğu uygarlıkları, ulusların iç sorunlarını ve bunun gibi birçok konuyu inceleyen bilim dalıdır. Yine kısaca inceleyecek olursak film: sinema sektöründe, bir senaryoda elde edilmiş bütün görüntüleri içerisinde barındıran şerit ya da şeritlerin tamamıdır.

 Tarihsel Olayların Filmlere Etkisi Geçmişten günümüze kadar birçok önemli tarihsel olay yaşanmıştır. Bunlardan bazıları filmlere konu olurken bazıları da tarihin tozlu sayfalarında kalmıştır. Tarihsel olaylar, o olayın yaşanıldığı milletin ve ya bölgenin miras kalıntısıdır. Bu sebeple bu mirası gelecek nesillere anlatma gereği hissedilir. Gerek yazılı gerek görsel olarak yapılan bu aktarım çeşitlerinden film önemli bir türdür. Çünkü yaşanılan olay kafalarda canlandığı gibi veya masallarda, destanlarda geçtiği gibi bizim gözümüzün önüne gelme fırsatı buluyor. Bizim milletimiz için çok önemli bir yere sahip olan Sarıkamış harekatını ve o dönemdeki zorlu günleri gözümüzün önüne getiren ”120” filmi bize en güzel örnek olabilir. Birinci dünya harbinin çetin günlerinde Ordu’nun cephanesi bitmek üzere ve Van’dan yardım ister. Van’daki bütün erkeklerde ülkenin dört bir yanında savaştıklarından dolayı bu çağrıya yanıt veremezler. Aylardan kasım yıl 1914… Rusların taarruzu ile savaş ülkemize de sıçrar, Sarıkamış savaşının başlamasıyla birlikte çatışmalar daha da yoğunlaşır. Sınır bölgesinde savaşan ve Süleyman Teğmen’in de içinde bulunduğu Jandarma Tümeni’nde cephane kalmamıştır… Van’da evladını savaşta şehit veren bir okulun müdürü vardır ve ellerindeki cephanenin Sarıkamış’a nakledilmesi fikrinin verir. Bu fikir önce pek hoş karşılanmaz fakat Öğretmen Cemal bu fikri onaylar ve o okuldan 120 genç yiğit çıkıverir. Annelerinin gözü yaşlıdır lakin evlatlarındaki cevher tam bir vatan sevdasıyla yanıp tutuşan ateşin cevheriydi. Sevdikleri ailelerini ve kitaplarını bırakıp yola çıkan gençler daha 13-17 yaşında idi. Marşlarla uğurlanan gençler yola çıkıverir. Yoğun kış mevsimi, ayaz, dondurucu soğuğa karşı bu çetin yolculuktan geriye sadece kırk kadar genç geri dönebilmiş ve yirmi kadarı hayatta kalabilmiştir. Bizim için bu güzel ve anlamlı film yazarken bile gözümüzde canlanırken birde izlerken bu anları yaşamak vardır. Bu örnekle bu geçmişi öğrenme ve yaşama (hayal kurma) saikiyle birlikte tarihsel olayların filmlerle olan ilişkisini göstermiş olduk.

 Film Ve Tarih İlişkisinin Sonucu

  Sonuç olarak birbirinden ayrı bu iki sosyal bilim kolu, birbiriyle birleştiği zaman psikolojik bir saiki yerine getirmeye ve milletlerin geçmişini gözleriyle görmesine olanak tanıyor. Bu bağlamda konu dışında kalan oyuncu performansları da önemli bir etkendir. Fakat asıl bakmamız gereken konu filmler ve tarihsel olaylar arasındaki ilişkidir. Bu ilişki içerisinde verebileceğimiz bir çok örnek bulunmaktadır. Milletleri derinden etkileyen olaylar bu örneklerin başında gelir. 

Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/