En Uygun Ceza Avukatı

Ceza avukatı dediğinizde akla gelecek ilk şeylerden biri ceza davalarında deneyimli, geniş bilgi ve birikime sahip, çok sayıda ceza davası yürütmüş ve yürütmekte olan avukatlar olacaktır. Ceza avukatı diye arama yaptığınız zaman arama motoru önünüze çok sayıda seçenek getirecektir ancak sizin bu konuda seçici davranarak sizi en iyi şekilde temsil edecek ceza avukatını bulmanız gerekecektir. Bir ceza avukatı ile çalıştığınız takdirde büyük hak kayıplarına yol açarak özgürlüğünüzün, davanın yanlış yürütülmesi nedeniyle kısıtlanmasına varacak sonuçlara yol açabilir niteliktedir. Bu anlamda sizleri ceza davalarında tecrübeli ve bilgi, birikim sahibi; deneyimli ceza avukatı ile temsil edilmesi gereklidir.

Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle uzman ceza avukatı ihtiyacı büyük önem taşımaktadır. Ceza hukukunun karmaşık yapısı ve ceza hukukuna hakim olan ilkelerin teorik alt yapısı veya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ihlali dolayısıyla yargılamanın usule aykırı olması nedeni ile adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm yargısal işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki veya zarar gören, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında, hukuka aykırı işlem ve kararlara maruz kalmaması ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan neticelerle karşı karşıya kalmamak amacıyla mutlaka Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine mutlak hakim uzman bir ceza avukatı eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerektiğine inanmaktayız.

Büromuz ağır ceza avukatı ekibi, sayısız ceza yargılamasında savunma avukatı olarak görev almış, yargılama sırasında müvekkilleri ile kurduğu sıkı dialog, bilgi-alış verişi ve bunun yanında tecrübe ve ceza hukuku bilgi birikimi ile en iyi çözümün ve başarının imkansız olmadığını deneyimlemişlerdir. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza kavramı, bu dalın genel ilkeleri, suçun ortadan kalkma nedenleri, cezayı ortadan kaldıran nedenler gibi ilkeler yer alır. Özel ceza hukuku ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin ne olduğunu ve cezalarını belirler. Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır. Hukuk büromuz avukatları bu dal kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Devamı için; https://xn--cezaavukat-6ub.net/ceza-avukati/
Kategoriler: Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/