Başarılı Dijital Stratejinin Üç Özelliği

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net

Doğru dijital strateji şirketinize özgü olmalıdır, ancak iyi bir ürün her zaman bu üç özelliğe sahip olmalıdır.

Üç yıllık bir araştırma sonucunda, bir şirketinin dijital olgunluğunun tek ve en büyük göstergesi, net ve tutarlı bir dijital stratejiye sahip olup olmamasıdır. 2015 yılında MIT Sloan Management Review’ın Deloitte ile yaptığı ortak araştırma; şirketlerin sayısal olarak % 80’inden fazlasının olgunlaşmış olduğunu ve bu kuruluşların açık ve tutarlı bir dijital stratejiye sahip olduğunu ve katılımcı şirketlerin % 20’sinden daha azının ise daha az dijital olgun şirketler olduğunu ortaya koyuyor. 
Net, Tutarlı Bir Dijital Strateji Önemlidir.
Net ve tutarlı bir dijital stratejiye sahip olmak, bir şirketin dijital gelişmişliğinin en büyük göstergesidir.
Stratejinin dijital gelişmişliğe getirdiği önemi göz önüne alırsak, bu makalenin sizin veya şirketinizin dijital bir strateji geliştirmesine yardım etmeyeceğini bilmeniz şaşırtıcı olmayacaktır. Etkili bir dijital stratejinin geliştirilmesi, şirketinize özgü olması gereken bir şeydir ve rekabet ortamının, şirketinizin yetenekleri ve kaynakları, ilgili teknolojinin durumu ve diğer olası değişkenlerin dikkatli bir değerlendirmesini ihtiva eder.
Bu alandaki tüm kitaplar belirli dijital strateji türleri üzerine yazılmıştır ve bunların çoğu oldukça iyidir. Örneğin, George Westerman, Didier Bonnet ve Andrew McAfee, büyük şirketlerin dijitalleşmeyi kullanarak stratejik avantaj elde ettiklerini iyi bir şekilde ele alıyorlar kitaplarında. Columbia Üniversitesi’nden David Rogers, liderlerin dijital cağ ile ilgili düşüncelerini nasıl güncellemesi gerektiği üzerine bir cilt kitap kaleme aldı. Marshall Van Alstyne ve meslektaşları sadece platform işletmeleri için bir kitap yazdılar. Meslektaşım John Gallaugher’ın ders kitabını belki de dijital strateji üzerine yazılmış en tutarlı güncel kritik kitabı olarak önerebilirim – içeriği her yıl güncelliyor. 
Yalnızca bu makaledeki gösterilen çeşitlilik göz önüne alındığında, belirli bir ortamda etkili olabilecek birçok farklı dijital strateji söz konusudur. Sayısal araçlar, bir şirkete değer katmanın farklı “doğru” ve şaşırtıcı yollarını kullanılabilir.
Dijital anlamda gelişen şirketlerdeki dijital stratejinin nitelikleri açısından birçok farklılık olmasına rağmen, araştırmamız bu stratejilerin bir takım ortak özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu paylaşılan özelliklerin anlaşılması, şirketinizin dijital stratejisinin doğru yolda olmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.

1- (Daha) Uzun Vadeli Düşünmek

Dijital olarak gelişen şirketler, stratejilerini geliştirirken daha uzun bir zaman zarfında düşünme eğilimindedir. Az gelişmiş ve Gelişmekte olan şirketler için bu zaman, beş veya daha fazla yıl iken, Gelişen şirketler bu açıdan iki kat daha hızlıdır, daha kısa sürelidir özetle. 
Geçtiğimiz on yılda, sosyal medyanın, mobil platformların ve analitik ürünlerin kullanımındaki yükseliş ile birlikte, yaygın dijital bozulma yaşansa da, önümüzdeki on yılda, sanal gerçeklik, yapay zeka ve artan otomasyon gibi en az onlar kadar yıkıcı olacak yeni sayısal aksamalar da ortaya çıkıyor olacak. 
Dijital bir strateji geliştirmek, “tek-amaç” olan bir çabadır; teknolojik yeniliklerle adım adım gelişmeye de devam ediyor olacak.
Ancak beş yıllık bir zaman dilimi bile yeterince uzun olmayabilir. Deloitte’den John Hagel, çoğu şirketin dijital stratejiyi düşünürken yeterince ileri gitmediğini üzülerek dile getiriyor. Hagel, çoğu şirketin dijital strateji için kullandığı bir ila üç yıllık zaman aralığına karşılık, en azından zaman zaman 10 ila 20 yıllık bir zaman çerçevesi kullanmayı savunuyor. Kendi araştırmamızda, şirketlerin büyük çoğunluğunun bunu uzun zamandan beri düşünmediğini tespit ettik. Ancak giderek daha fazla şirket liderinin, böyle uzun bir görüşün gerekli olduğunu fark etmeye başladıklarını gördük. Örneğin, Walmart Stores Inc., dijital dönüşümünü şuan başlatmaya ihtiyaç duyduğunu anladı, çünkü müşterilerinin on yıl sonraki istekleri bugün istediklerinden kökten farklı olacak.  

2- Dijital Stratejiyi, Çalışanlara Etkili Olarak Aktarın

İkincisi, araştırmamız, dijital strateji yürütülürken üst yönetim desteğinin vazgeçilmez olduğunu bizlere gösterdi; bu nedenle, alt düzey yöneticilerden ve öncü çalışanlardan destek alınıyor. Bu yöneticiler, dijital stratejinizin istenmeyen engellemeleri veya etkileri için etkili sensör görevi görebilirler. 
Örneğin, Volvo, arabalarında yenilik yapmaya başladığında, şirketin geliştirdiği yenilikleri desteklemek için yönetimde, sözleşmede ve ortak çalışmalarda bir takım başka değişikliklere gitmeye sebep oldu bu durum. Çapraz işlevsel bağlantılar ve bilgi paylaşımı anahtardı bu değişiklikler için. Üst düzey yöneticiler, organizasyonun tüm kademelerinde güçlü iletişim var olmadan, dijital stratejinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması için yapılması gereken değişikliklerin ne zaman gerekli olduğunu bilemeyebilirler. 
Yönetici olmayan liderler, dijital stratejiyi yürütmekle ilgili sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olan değerli ilk-yardım görevlileri gibi olabilirler. Dolayısıyla, bu strateji etkili bir şekilde iletildiğinde, belirledikleri sorunlar için harekete geçmelerinde biraz zaman verilmelidir kendilerine. 
2018 araştırmamızın çalışma hipotezlerinden birisi de, daha dijital olarak gelişen şirketler ve organizasyonun dijital trendlere daha hızlı cevap vermesini sağlamak için karar vermeyi örgüt hiyerarşisine doğru bir şekilde aktarılmasıdır.

3- İşle İlgili Dijital Strateji Temelinin Oluşturulması

Son olarak, en gelişmiş şirketlerde bulunan dijital strateji, temel olarak kendi temel işlerini içerir. Buna karşın, daha az dijital gelişmiş şirketlerden gelen katılımcılar, kuruluşlarının dijital iş hakkında daha fazla söz aldığına ya da dijital iş stratejisini, temel işi etkilemek için çok az şey yapan tek seferlik girişimlerden oluşan bir topluluk olarak gördüklerini belirttiler
Gerald C. Kane, 10 Ekim 2017
Kategoriler: Başarı, Dijital, Strateji

Yorumlar (0) Yorum Yap

/