Yüksek Maaşlarına Rağmen Stressiz Olan 24 Meslek

Dicle Temiz

Dicle Temiz

Editör - Bilgi Unv.

Siz de yüksek maaşlı mesleklerin fazla stresli olduğunu düşünenlerden misiniz? ABD Çalışma Bakanlığı tarafından incelenen 767 mesleğin maaşları ve stres oranları karşılaştırılmış, tüm mesleklerin bir “stres toleransı” olduğu sonucuna ulaşılmış. 0-100 arası puanlanan bu toleransta sayının düşük olması, stres seviyesinin daha az olduğu anlamına gelir.
İşte maaşları yüksek olmasına rağmen stres toleransı 70’in altında olan meslekler:

24) Ziraat Mühendisi

Stres toleransı: 60.8

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $75,440

Tarımsal ürünlerin işlenmesi sırasında toprak ve suyun korunması, makineleşme gibi konularda biyoloji yardımıyla da tarım problemleriyle uğraşır.

23) Coğrafya Uzmanı

Stres Toleransı: 58.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $75,610

Dünya üzerindeki belirli bölgenin fiziksel yönleri ve insan faaliyetlerinin bölgeye etkilerini inceler ve bu konuda araştırmalar yapar.

22) Hidrolog

Stres toleransı: 65.5

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $81,930

Suyun Dünya üzerindeki hareketlerini incelerken kullanılabilir su kaynaklarıyla ilgili olası problemlere çözümler arar.

21) Operasyon Araştırma Analisti

Stres toleransı: 63.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $82,940

Kurumlarda sorunları tanımlayarak bunların çözümü için analitik yöntemler kullanırlar. Aynı zamanda kurumun bir konuyla ilgili daha iyi karar almasında etkin rol oynarlar.

20) İstatistikçi

Stres toleransı: 59.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $84,010

İnterdisipliner alanlardan gelen verileri toplayıp analiz ederek problemleri çözmek için istatistikten yararlanır.

19) Malzeme Mühendisi

Stres toleransı: 61

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $91,150

Malzeme bilimciden farklıdır ve yapılacak özel tasarım ürünler için materyalleri ve süreçleri değerlendirir ve geliştirir.

18) Biyomedikal Mühendisi

Stres toleransı: 61.3

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $91,760

Hasta bakımında kullanılan yöntemlerin kalitesini arttırmak için araştırmalar yapar ve yeni çözümler üretir.

17) Malzeme Bilimci

Stres toleransı: 53.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $94,350

Atomik seviyedeki maddeleri araştırarak maddelerin birbirleriyle ilişkilerini inceler, yeni ürün geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütür.

16) Sanat Yönetmeni

Stres toleransı: 69.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $97,850

Film ve televizyon yapımlarına ait görsel iletişim ürünlerinden sorumlu kişidir.

15) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi

Stres toleransı: 69.6

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $99,160

Denizaltıların, yelkenlilerin, seyahat gemisinin, tankerlerin ya da uçak gemilerinin tasarımıyla da ilgilenen meslek bunların sistemleri ve bakımlarıyla da ilgilenir.

14) Uygulama Yazılımcısı

Stres toleransı: 65.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $99,530

Uygulama yazılımları yazar, program oluşturur ya da geliştirir.

13) İktisat Öğretim Görevlisi

Stres toleransı: 61.8

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $102,120

Ekonomiyle ilgili dersler verirken aynı zamanda bu konuyla ilgili araştırmalar yürütür.

12) Siyaset Bilimci

Stres toleransı: 60.8

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $104,000

Siyasi sistemler üzerinde çalışmalar yürütür.

11) Matematikçi

Stres toleransı: 57.2

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $104,350

Başta temel matematik olmak üzere matematiksel tekniklerle ilgili araştırmalar yapar, farklı konulara matematiksel yönden çözüm arar.

10) Ekonomist

Stres toleransı: 58.7

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $105,290

Alınıp satılabilen her şeyin üretim ve dağıtım süreçlerinden sorumludur.

9) Yer Bilimci (Hidrolog ve Coğrafya Uzmanı hariç)

Stres toleransı: 62.5

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $105,390

Dünya’nın fiziki yönleriyle yapısı üzerinde geçmişten günümüze dayanan incelemeler yapar.

8) Astronom

Stres toleransı: 62.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $107,140

Uzayla ilgili olaylar üzerine gözlem yapar ve bunları analize döker.

7) Aktüer

Stres toleransı: 63.7

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $110,090

Herhangi bir konuda olabilecek risklerin ve belirsizliklerin maliyeti üzerinde analiz yaparlar.

6) Bilgisayar Donanımı Mühendisi

Stres toleransı: 67.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $110,650

Bilgisayarla ilgili ekipman ve programları inceler geliştirir. Çalışma alanları ticari, endüstriyel, askeri ve bilimsel alanlardır.

5) Göz Hastalıkları Uzmanı

Stres toleransı: 70.3

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $113,010

Gözle ilgili hastalıklarda ve görme problemlerinde gerekli kontrolu yaparak müdahale eder.

4) Fizikçi

Stres toleransı: 61.3

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $117,300

Fizik yasaları ve fenomenlerini uygulamak için teoriler geliştirir, çeşitli gözlem ve deneyler yapar.

3) Hukuk Öğretim Görevlisi

Stres toleransı: 62.7

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $126,270

Hukuk konularıyla ilgili dersler verirken aynı zamanda da makaleler yazar.

2) Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi

Stres toleransı: 64.2

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $136,280

Bir kurumun bilişim hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli olan bilgisayar sistemlerini uygulamaya koyar.

1) Ortodonti Uzmanı

Stres toleransı: 67.0

ABD’de yıllık ortalama kazancı: $201,030

Ağız ve diş bozukluklarını inceler, gerekli teşhisleri koyar ve tedavisiyle ilgilenir.
Kategoriler: Kariyer

Yorumlar (0) Yorum Yap

/