Ünlü Düşünürlerin Sözleri: Hayatınızın En Az Bir Noktasına Dokunacak Sözler

ünlü düşünürlerin sözleri

Ünlü düşünürlerin sözleri, günlük hayatta olsun, özel hayatımızda olsun bazen sıkışıp kalmış gibi hissettiğimiz zamanlarda bizi bir şekilde etkileyebilir. Bu gibi durumlarda insan yeni amacı olarak düşünebileceği bir motto arayışına girebilir. İşte biz de bu yazımızda dünyanın farklı yerlerinde iz bırakmış, bıraktığı izle üzerine oldukça yoğun düşüneceğimiz sözler yaratmış kişilerden bazı alıntılara yer verdik. Keyifli okumalar!


 1) Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu ünlü düşünürlerin sözleri

“Bir iktidarın kötüye kullanılmasını önlemek için, iktidarın iktidarı sınırlayacağı bir düzenleme gerekir.”

“Çeyrek saatlik okumanın gideremediği kederim olmamıştır.”

“İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.”


2) Oscar Wilde (1854-1900)

Oscar Wilde

“Her şeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla.”

“Gençler sadık olmak ister ama değildir, yaşlılarsa vefasız olmak ister ama olamazlar”

“Aziz ve günahkar arasındaki tek fark, her aziz bir geçmişe sahiptir ve her günahkarın bir geleceği vardır.” 


3) Albert Camus (1913-1960)

Albert Camus

“Gerçek, esrarengizdir, kaypaktır ve her zaman yeniden kuşatmak ister. Özgürlük tehlikelidir; ne kadar heyecan verici ise, birlikte yaşamak o kadar güçtür.”

“Hayat, tüm seçimlerimizin toplamıdır.”

“Özgür olmayan bir dünya ile baş etmenin tek yolu, o kadar özgür olmaktır ki,  sırf varoluşun bile bir başkaldırıdır”


4) Platon (MÖ 428/7 ya da 424/423)

Platon

“Bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir.”

“Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.”

“Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama…”
5) Cemil Meriç (1916-1987)

Cemil Meriç

“Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez ve kıymet yetiştirmeyen milletlerin kıymeti olmaz.”

“Nereye gidersen git bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.”

“Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.”


6) Voltaire (1694-1778)

Voltaire

“Bir insanın görünüşte birtakım şeyleri özgürce seçtiğini sandığı şeyler, aslında yaşantısındaki deneyimleri tarafından zorunlu kılındığını anlamadan yaptığı seçimlerdir.”

“Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.”

“Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.”


7) Lev Tolstoy (1828-1910)

Lev Tolstoy

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.”

“Sadece hiçbir şey bilmediğimizi bilebiliriz. Ve bu, en yüksek düzeyde insan bilgeliğidir.”

“Neşe ancak insanlar hayatlarına hizmet olarak baktıklarında mümkün olur. Kendileri ve ferdi saatleri dışında bir amaca hizmet ettiklerinde gerçek neşeyi tadabilirler.”


8) Sokrates (M.Ö 469 – M.Ö 399)

Sokrates

“Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.”

“Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.”

“Sorgulanmamış bir hayat süren insanların hayatı, kendi ellerinde ya da kendi kontrollerinde değildir. Onların denetimi dışarıdan gelmektedir.”


9) İbn-i Sina (980-1037)

İbn-i Sina ünlü düşünürlerin sözleri

“Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından daha hayırlıdır.”

“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.”

“Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.”


10) Francis Bacon (1561-1626)

Francis Bacon ünlü düşünürlerin sözleri

“İnsan her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.”

“Kurnaz adamlar okumayı anlamsız bulur, basit insanlar hayran kalır, bilge kişilerse okuduklarından yararlanır.”

“Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş odun, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.”
11) René Descartes (1596-1650)

René Descartes ünlü düşünürlerin sözleri

“Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır.”

“İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerine değil, yaptıklarına dikkat edin.”

“Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım.”


12) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1207-1273)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

“Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.”

“Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmaktır.”

“Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.”


13) Dalai Lama (1935-)

Dalai Lama

“Zamanın önünde durmak mümkün değil. Bir hata yaptığımızda zamanı geri alıp yeniden baştan başlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, şimdiki zamanı iyi kullanmak.

“Eğer bir problemin çözümü varsa, yapılabilecek şeyler hala bitmediyse, o zaman endişelenmeye gerek yok. Eğer çözüm yoksa, endişelenmenin de bir faydası yok. Yani, endişenin hiçbir koşulda hiçbir faydası yok.”

“Dünya barışı, içsel barışla başlamalıdır. Barış, sadece şiddetin olmaması anlamına gelmez. Barış, bana göre, insan merhametinin ortaya çıkmasıdır.”


14) Karl Marx (1818-1883) 

Karl Marx ünlü düşünürlerin sözleri

“İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.”

“Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.”

“Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür.”


15) Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Friedrich Nietzsche

“Canavarlarla savaşan kişi dikkat etmelidir, ki kendi bir canavara dönüşmesin. Sen dipsiz bir kuyuya uzun uzun baktığında, dipsiz kuyu da sana bakar.”

“Hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar, onu daha iyi tanırlar.”

“Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir.”


16) Georg Wilhelm Hegel (1770-1831)

Georg Wilhelm Hegel

“En vefakâr dostumuz gölgemizdir bilirsiniz ama unutmayın ki; O da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.”

“Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kat eden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan Tanrı; Tanrı da insandır.”

“Tarihten aldığımız ders, tarihten ders almadığımızdır.”
17) Farabi (M.S 870- M.S 950)

Farabi ünlü düşünürlerin sözleri

“Evvela doğruyu bilmek gerektir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama evvela yanlış bilinirse doğru bilinmez.”

“Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.”

“Lafı uzatanlara ne yapmak lazım diye Farabi’ye sormuşlar. Uzun konuşanı kısa dinlemek gerekir demiş.”


18) Bertrand Russell (1872-1970)

Bertrand Russell

“Ne yazık ki, dünyanın çok büyük bir kısmında iktidar ile akıl bir araya gelememektedir.”

“Kendini İngiltere Kralı sanan bir deli ile tartışmanın tehlikeli olduğunu herkes bilir; fakat tek başına olduğu için onun hakkından gelinebilir. Bütün bir ulus bir kuruntuya kapıldığı zaman, savlarına karşı gelindiğinde kapıldıkları öfke tek bir delininkiyle aynıdır; fakat o ulusun aklını başına getirecek tek şey savaştır.”

“Ortalama bir eğitimcinin genç bir insanda yok etmeye çalıştığı ilk şey hayal gücüdür. Hayal gücü yasasızdır, disiplin altına alınamaz, bireyseldir ve doğru ya da yanlış diye sınıflandırılamaz. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle de rekabet sıkı bir düzen gerektirirken, hayal gücü öğretmenin işine yaramaz.”


19) Gottheld Ephraim Lessing (1729-1781)

Gottheld Ephraim Lessing

“Neşeli bir meyhane şarkısının, küçük bir aşk ezgisinin tasasız şairi, uzun bir destanın ruhsuz yazarından daha büyük bir dâhidir.”

“Hakiki iyilikseverler yaptıkları iyilik karşılığında nankörlükle karşılaşmazlar pek, hatta insanlığın yüzü suyu hürmetine inanmak isterim ki, asla karşılaşmazlar. Ama küçük hesaplarla, bencil niyetlerle iyilik edenler, onlar takdir yerine nankörlük bulmaya müstahaktır.”

“Çağımızın en büyük sorunu; akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir.”


20) Özdemir Asaf (1923-1981) 

Özdemir Asaf

Ünlü Düşünürlerin Sözleri

“Yalnızlık paylaşılmaz; Paylaşılsaydı yalnızlık olmazdı.”

“Ölünceye kadar seni bekleyecekmiş, Sersem. Ben seni beklerken ölmem ki beklersem.”

“İnsanın zamanı varsa, her şeyin gelmesini beklemeye mecburdur. Her şeyi varsa eğer; zamanın geçmesini beklemeye mahkumdur.”


21) Jack London (1876-1916) 

Jack London ünlü düşünürlerin sözleri

“Aklın aşkla hiçbir ilgisi yoktu. Sevdiği kadının doğru ya da yanlış akıl yürütmesi hiç fark etmiyordu. Aşk aklın üzerindeydi.”

“Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur.”

“Yıkılacak hiçbir şeyi olmayanlardan olmaktansa; bir şeyler yapıp, yıkılacak çok şeyi olanlardan olmayı tercih ederim.”


22) Hermann Hesse (1877-1962)

Hermann Hesse

Ünlü Düşünürlerin Sözleri

“Unutma ki, sevgili dostum, ölümlüdür görüntüler dünyası, ölümlü, son derece ölümlüdür giysilerimiz, saçlarımız, vücudumuzun kendisi ayrıca”

“Pek az kişi vardır, yıldızlara benzer, belli bir yörüngede ilerler durur, hiçbir rüzgâr varamaz yanlarına, kendi yasalarını ve izleyecekleri yolu kendi içlerinde taşırlar.”

“Herkesin ruhu kendinindir. Kimse ruhunu başka bir ruhla karıştıramaz. İki kişi buluşabilir, birbiriyle konuşabilir, birlikte olabilir; ama ruhları çiçekler gibidir, her biri kendi bulunduğu yere kök salmıştır, hiçbiri öbürüne varamaz; varmak isterse kökünden kopması gerekir.Bunu da yapamaz. Çiçekler kokularını ve tohumlarını çevreye saçarlar; çünkü birbirlerine ulaşmak isterler, ama bir tohumun konması gereken yere varması için çiçek bir şey yapamaz, bu rüzgârın işidir, o nasıl isterse, nereden isterse öylece gelir, eser, gider.”


23) Nazım Hikmet (1902-1963)

Nazım Hikmet ünlü düşünürlerin sözleri

“Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?”

“Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam, ama umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.”

“Kim bilir; masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de. Değer mi gitmesine, gitmezdi değmese.”


24) Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Arthur Schopenhauer

“Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır; ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.”

“Her gün küçük bir yaşamdır; her uyanış küçük bir doğum, her sabah küçük bir gençlik ve her uyku küçük bir ölümdür.”

“Sahip olmadığımız şeylere bakarken, ‘Benim olsaydı nasıl olurdu?’ diye düşünme eğilimindeyizdir ve işte böylece yokluğu hissederiz. Oysa bunun yerine sahip olduğumuz şeyler için sık sık şunu düşünmemiz gerekirdi: ‘Bunu kaybetsem ne olurdu?”


25) Şems-i Tebrizi (1185-1248) 

Şems-i Tebrizi

Ünlü Düşünürlerin Sözleri

“Ey insan, Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, üzdüğün kadar üzülürsün.”

“Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmaktır. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.”

“Ebedi mükâfat varsa ötelerde fani dertler bilmeyene mahsustur. İnanan bilir ki özlemlerin sonu vuslat, hüzünlerin sonu tebessümdür.”


George Orwell: Sisteme Karşı Net Bir Eleştirmen ve 25 Alıntısı

Nelson Mandela: Bir Özgürlük Savaşçısının Hayatı ve Sözleri

This post is also available in: English

Kategoriler: Alıntılar, İlham

Yorumlar (0) Yorum Yap

/