Sinerji Nedir? Pozitif ve Negatif Sinerji

sinerji

Sinerji, iki veya daha fazla parça, eleman veya birey tarafından üretilen birleşik etkileri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, bütün, parçaların toplamından daha büyük olduğu bir bütün oluştuğunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, ayrı ayrı çalışan iki kişi aynı şeyi beraber yaparlarsa ya da ağır bir yükü beraber taşırlarsa, bunu daha kolay bir şekilde taşıyabilirler. Sinerji, birleşik çabaların olumlu veya olumsuz bir sonucu olarak oluşabilmektedir.


Olumlu ve Olumsuz Sinerji

olumlu ve olumsuz sinerji

Olumlu (Pozitif) sinerjiye, 2 + 2 = 5 etkisi de denilebilmektedir. Bağımsız olarak çalışan her bir alt sistem iki birim çıktı üretebilir. Ancak, çabalarını birleştirerek ve birlikte etkili bir şekilde çalışarak, iki alt sistem beş birim çıktı da üretebilir.

Olumsuz (Negatif) sinerji, 2 + 2 = 3 etkisi olarak adlandırılabilir. Yine, tek başına çalışan bireylerin her biri iki ünite çıktı üretebilir. Bununla birlikte, olumsuz (negatif) sinerji ile, çabalarının birleşimi, her biri tek başına çalışsaydı elde edeceklerinden daha az çıktı ile sonuçlanabilir. Olumsuz (Negatif) sinerji, verimsiz komitelerden, stratejik uyumu olmayan iş birimlerinden ve öteki fena işleyen ortak çabalardan kaynaklanabilir.


Sinerjinin Tarihi

synergy tarihi

Sinerji, insan çabasının ilahi irade ile işbirliğini tanımlayan teolojik bir terim olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda bu terim en çok sistem teorisi ile birlikte kullanılmaktadır. Biyoloji ve fizik bilimlerine uygulandığı şekliyle sistem teorisi , insan vücudu gibi bir organizmanın çeşitli bölümlerinin karşılıklı bağımlılığını tanımlayan bir terimdir.

Bir sistem olarak insan vücudu, beyin, iskelet, kaslar ve diğerleri dahil olmak üzere birbiriyle ilişkili bir dizi alt sistemden oluşur. Daha büyük sistemi tam olarak anlamak için alt sistemleri ve bu sistemlerin aralarındaki ilişkileri incelemek gerekmektedir.

Sistem teorisi, alt sistemlerden birinin değiştirilmesinin toplam sistem üzerinde bir etkisi olabileceğini açıkça belirten ilk yönetim teorilerinden biridir. Sinerji, çeşitli alt sistemlerin ortak çabalarının etkinliğinin bir ölçüsü olarak geliştirildi. Öte yandan, sinerji tartışmaları, özel bir diyet veya egzersizle birleştirildiğinde ilaçların bireyler üzerindeki etkilerinin nasıl büyüdüğünü ele alan araştırmalar gibi tıp literatüründe de yer almaktadır.


Sinerjinin Bireyler ile İlişkisi

Bir organizasyonda sinerjiyi gözlemlemenin bir yolu, birlikte çalışan bireylerin ortaklaşa çabalarını gözlemlemektir. Bu enerji, organizasyonlarda veya ekiplerde görev yapan kişilerin çabalarından kaynaklanabilir. Gruplar, bilgilerini, içgörürlerini ve fikirlerini birleştirerek, genellikle bağımsız hareket eden grup üyelerinin vereceği kararlardan daha iyi kararlar verebilir.

Grup kararlarından kaynaklanan pozitif sinerji, daha fazla fikir üretilmesini, daha yaratıcı çözümleri, kararın grup üyeleri tarafından daha çok kabul görmesini ve farklı görüşlerin ifade edilmesi için artan fırsatları içerebilmektedir. Ekiplere ve ekip oluşturmaya yönelik mevcut ilginin çoğu, ekip üyelerinin ortaklaşa çabaları yoluyla pozitif bir sinerji elde etme çabasını oluşturmaktadır.


Organizasyon Düzeyinde Sinerji

takım çalışması

Kuruluşlar, birden fazla ürünü, iş kolunu veya pazarı birleştirerek olumlu sinerji veya stratejik uyum elde etmeye çalışmaktadır. Olumlu enerjiyi elde etmenin bir yolu, satış temsilcilerinin tek bir satış görüşmesi sırasında çok sayıda ürünü satabilmesi için ilgili ürünleri satın almaktır.

İki temsilcinin potansiyel bir müşteriye iki satış görüşmesi yapmasını sağlamak yerine, bir satış temsilcisi daha geniş bir ürün yelpazesi sunabilir. Bir şirket başka bir şirketle birleşmesine ek olarak, ürünleri veya pazarları birleştirerek sinerji yaratmaya da çalışabilir.

Örneğin, giysi satan bir işletme, kârını artırmak için takı, kemer ya da farklı aksesuarları da sunarak çapraz satış yapmaya karar verebilir. Birleşme ve satın almalar, bu tür bir pozitif sinerji elde etmek için tasarlanmış kurumsal düzeyde stratejilerdir.

Negatif (olumsuz) sinerji kurumsal düzeyde de mümkündür. Bu tür olumsuz enerji, küçülmeye, yeniden örgütlenmeye, işten çıkartmalara ve işletme birimlerinin elden çıkarılmasına neden olabilir. Gereksiz yönetim düzeylerini ortadan kaldırmak için küçülme, rekabetçi kalabilmek için maliyetleri kısmak isteyen firmalar için yirmi birinci yüzyılda ortak bir eylem tarzı olmuştur.


Önemli Çıkarımlar

  • Sinerji, iki farklı şirketin değer ve performansının, farklı parçaların toplamından daha büyük olacağı kavramıdır.
  • İki şirket daha fazla verimlilik veya ölçek yaratmak için birleşebiliyorsa, sonuç bazen sinerji birleşimi olarak adlandırılır.
  • Bir birleşme yoluyla elde edilen beklenen sinerji, artan gelirler, birleşik yetenek, teknoloji ve maliyet düşürme gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir.
  • Bir şirket, başka bir şirketle birleşmeye ek olarak, örneğin bir şirketin gelirleri artırmak için başka bir şirketin ürünlerini çapraz satması gibi, ürünleri veya pazarları birleştirerek de bu enerjiyi yaratabilir.
  • Şirketler ayrıca üretkenliği ve yeniliği artırmak için ekiplerin iş birliği içinde çalıştığı disiplinler arası çalışma grupları kurarak farklı departmanlar arasında bileşiklik sağlayabilir.

Kaynak: 1


Evrenden İsteklerimizi Elde Etmek Mümkün mü?

Oryantiring Nedir? Nasıl ve Nerede Yapılabilir?

This post is also available in: English

Kategoriler: Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/