Konkordato Nedir?

Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntıların neticesinde İflas erteleme yasaklandı. İflas ertelemenin yasaklanmasıyla son 12 yıldır kullanılmayan Konkordato tekrardan gündeme geldi. Peki nedir bu Konkordato, başvuru süreci nasıl işler, Neden yapılır?

Hukiki tanımı; bir borçlunun ticari durumunun (piyasa şartlarıyla, işlerin bozulması vb.) sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.
Konkordato; Borçlunun, borcun %50’sini veya en az 2/3’üne denk gelen tutarını ödeme planı ile ödeyeceğini taahhüt edip alacaklı ile anlaşarak mahkeme kararıyla ödeyip ticaret hayatına devam etme sürecidir.

Yani eğer iyi niyetli borçlu borcunu ödeyemeyecek durumdaysa alacaklılarından vade veya indirim talebinde bulunur. Bu süreç sonrasında ticari faaliyetlerine tekrardan devam edebilme gücünü toplayacak süreyi kazanmış olur.


Konkordato Çeşitleri

1) Adi Konkordato (en çok tercih edilen yöntem)
2) İflastan Sonra Konkordato
3) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Adi Konkordato

Borcu ve alacaklının kendi aralarında borcun nasıl, hangi süreçte ödeneceğini anlaşması ve bu anlaşmayı asliye mahkemelerine başvurarak onaylatması ile başlar.

Konkordato Süreci

1. Konkordato Talebi: Bu süreçte; Borçlu borcunu ödemek için, Alacaklı alacağını almak için gerekli evrakları eksiksiz hazırlayarak mahkemelere konkordato talebinde bulunabilir.
2. Geçici Mühlet Kararı: Konkordato talebi kabul edilen firma için Geçici Mühlet Kararı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek çıkartılır. Kanunen bu süre 3 aydır maksimum 2 ay uzatılabilir. Bu süreçte;
◆ Mahkeme gerekli görürse borçlunun mal varlığına tedbir kararı koydurur.
◆ Geçici olarak komiser atar. Komiserin asli ve ana görevi; Borçluyu denetlemek, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek ve ara rapor hazırlamaktır.
3. Kesin Mühlet Kararı: Konkordatonun olumlu sonuçlanacağının anlaşılması halinde 1 yıllık kesin süre verilir. Bu sürede komiser görevine devam eder. Bu süreçte borçu komiser izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin tesisatını devredemez. İhtiyatlı tedbir ve İhtiyatlı haciz kararları uygulanamaz.
Eğer bu süreç tamamlanmadan borçlunun durumu düzelirse komiserin yazılı raporu ile mahkemeye başvurulur ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması ile konkordato süreci sonlandırılır.
4. Alacaklıların Toplanması: Bu süreçte Komiser başkanlığında bir toplantı yapılır. Borçlunun bulunması zorunludur. Bu toplantıda borçlunun borcunu nasıl ve ne şekilde ödeyeceği kararlaştırılır ve konkordato Projesi oluşturulur.
5. Konkordato Tasdiki ve İlanı: Bu süreçte mahkeme Borçlunun konkordato talebini değerlendirir. konkordatonun reddine karar verir ise mahkeme borçlunun iflasına resen karar verir. Eğer konkordato kabul edilirse Borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği, Alacaklının ne kadar alacağından vazgeçtiği belirlenir. Bu sürecin takibi için kayyum atanır ve kayyum iki ayda bir mahkemeye raporlama yapar.
6. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları: Konkordato mahkemenin tasdik kararıyla bağlayıcı duruma gelir. Tasdik edilen Konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hale geleceğide kararlaştırılabilir.
7. Konkordatonun Feshi: Bu süreçte Kısmı veya Tamamen Fesih mümkündür.
Kısmı Fesih: Konkordato Projesince kendine ödemede bulunulmayan Alacaklı mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.
Tamamen Fesih: Eğer konkordato kötü niyetle sakatlanmış ise; bunun kanıtlanması durumunda oluşan fesihdir.

Son Dönemde Konkordato Başvurusunda Bulunan Firmalar

◆ Keskinoğlu (Tavukçuluk)
◆ Gilan (Mücevher)
◆ Hotiç (Ayakkabı)
◆ Dizayn Boru (Boru Üreticisi)
◆ Aker İnşaat (İnşaat)
liste ne yazıkki uzayıp gidiyor. Sadece belli başlı firmalar durumun boyutunu göstermek amacıyla belirtilmiştir. Temennimiz en kısa sürede ülke ekonomisinin eski gücüne kavuşmasıdır. Son haberlere göre ülkemizde iki vatandaşta kendi borçları için bireysel olarak konkordato sürecine katılmak için başvurularda bulunmuştur.

Özet

İflas ertelemenin yasaklanması ile tekrardan rağbet gören konkordato borçlu ve alacaklının iyi niyet çerçevesinde borcun tekrardan yapılandırılması veya bir kısmından vazgeçilmesiyle oluşturulan resmi bir süreçtir. Bu süreç ile borçlu ve alacaklı firmanın ticari faaliyetlerine tekrardan iflasa gitmeden devam ettirebilmesi amaçlanmaktadır.
Konuyla ilgili güncel kanun tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/