Girişimcilik Etiği İlkeleri

Etik nedir? Girişimcilikte etiğin önemi nedir? Girişimcilik etiği neden gereklidir? Bu gibi sorulara cevap vereceğimiz bu yazıda sizlere etik kavramının öneminden, meslek etiğinin uygulanmasında kimlerin nasıl etkileneceğine değineceğiz.

Etiği kısaca ahlak olarak değerlendirebiliriz. Bir başka deyişle de halkın kendi kendine oluşturduğu ve hiç bir yazılı metne dayandırılmayan kanunlara etik ilkeler denmektedir. Etiğin sadece girişimcilikte değil normal sivil hayattan da kişilerin uygulaması gerektiğinin altı çizilmelidir. Çünkü etik kavramı hayatımızın her alanında bize lazım olacak bir kavramdır.

Girişimcilik etiği olarak bahsetmemizin sebebi ise girişimcilerin işlerini devam ettirirken hangi etik kurallara uymaları gerektiğini, mesleklerinde başarıyı yakalamaları için nelere dikkat etmeleri gerektiğinin açıklamasını yapacağımız içindir. Girişimcilik etiğini ilke edinen her girişimcinin belli bir kural ve disiplin dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü; müşterilerine, çalışanlarına ve üstlerine de her zaman dürüst ve açık bir biçimde yaklaştığı aşikardır. Siz de girişimcilik etiği doğrultusunda hareket ederek çalışmalarınızı başarılı bir biçimde yürütebilirsiniz.

İşte kazanmanız gereken başlıca girişimcilik etiği ilkeleri;

1-Genel Mesleki Yükümlülükler

Bir girişimci mesleğine başlamadan önce mesleğinin içeriğinden, neleri öğrenmesi gerektiğini, hangi koşullarda, nasıl çalışılması gerektiğini bilerek işine başlamalıdır. Mesleğinin yasa, kural ve standartlarını bilerek hareket etmelidir. Nitekim bunları kendinde gören bir girişimci sektöründen haberdar bir biçimde işine başlar.

Bunlara ek olarak sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimleri de çalışanlarına ve öğrenme hevesi olan kişilerle paylaşmaya mükelleftir. Çalışanlarının gelişimi için çaba gösteren bir girişimcinin ufku her zaman açıktır. Çünkü bir girişimci aynı zamanda yol gösterici ve öğreticidir de. Bu mantıkla işlerinizi devam ettirmek hem size hem ekibinize yarar sağlar. Dolayısıyla bu çaba, gayret ve beraberinde gelen olumlu gelişmeler şirketinizi de olumlu etkileyecektir.

2-Bireysel Yükümlülükler

Kapalı, kendi halinde ve gelişmeye açık olmayan biriyseniz eğer girişimcilik sektöründe başarısızlıklarla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Nitekim yapılan her iş her zaman başarılı olamayabilir. Bu noktalarda aldığınız olumlu/olumsuz eleştirilere açık olmalı ve bu hataları ört bas etmeyerek eksikliklerinizin üstüne gitmelisiniz. Girişimcilikte bireysel yükümlülükler bunları gerektirir çünkü.

3-Toplumsal Yükümlülükler

Siz bir girişimci olarak toplumun çıkarını her zaman üst sırada tutmalısınız. Çünkü sizin müşterileriniz, sizi takip eden ve örnek almaya çalışan insanlar toplumun içinden gelmektedir. Ürünlerinizi daha iyi pazarlamak, daha iyi sunmak ve en iyi hizmeti sağlamak adına toplumu ön planda tutmak ayrıca sizin prestijinizi de artıracaktır. Toplum neden sizi tercih etsin? Neden sizin ürünlerinizi kullansın? Bu gibi soruların cevabını daha net biçimde vermek için de toplumu iyi derecede bilinçlendirmeli ve dürüst biçimde yaklaşmalısınız onlara.

4-Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler

Bir ürünü ortaya çıkarırken ürünü sunacağınız kişinin ihtiyaçlarını bilmek zorundasınız. Nitekim müşterileriniz ile iş öncesinde, iş sırasında ve iş sonrasında da istişareler yaparak onların ihtiyaçlarına cevaplar vermelisiniz. Her şeyi açık bir biçimde ortaya koymalı ve o yönde bir plan da çizmelisiniz.

5-Meslektaş ve İş Arkadaşları İle İlgili Yükümlülükler,

Şirketi ayakta tutan, çalışmaların devamlılığını ve istikrarını sağlayan çekirdek yapı o şirketin ekibidir. Siz de ekipten biri olarak ekip arkadaşlarınıza her zaman katkıda bulunmalı ve onların görüş, önerilerini görmezden gelmemeli, saygı göstermelisiniz.

Ekip arkadaşlarınız ile birlikte meslektaşlarınıza da bu hassasiyette yaklaşmalı ve bu kişilerle alakalı size sorular sorulduğunda en doğru biçimde cevaplamalısınız. Ayrıca meslektaşlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın çalışmalarına olumsuz müdahalelerde bulunmayarak gereken desteği de göstermelisiniz.

Eğer meslektaşlarınız ile ilgili çalışmaları, bilgileri kendi işlerinizde kullanırsanız da mutlaka altına kaynak göstermelisiniz. Diğer türlü etik ilkelere aykırı bir yaklaşımda bulunursunuz.

6-Yöneticilik İle İlgili Yükümlülükler

Bir yönetici olarak sizin de yükümlülükleriniz bulunmaktadır. Girişimcilik etiği doğrultusunda belki de en büyük sorumluluğu siz almalısınız. Çünkü çalışanlarınız, ekibiniz ve işlerinizden ilk sorumlu kişi sizsiniz ve bunların hepsi sizin yönetiminiz dahilinde gerçekleşmektedir.

Girişimcilik etiği ilkeleri içerisinde ilk yükümlülüğünüz tüm çalışanlarınıza karşı adaletli davranmanız olacaktır. Nitekim ekip içi motivasyon, işe olan bağlılık gibi kavramların hepsi sizin ekibi nasıl idare ettiğiniz ile de alakalıdır.

Adaletli bir yönetim anlayışını sürdürmeniz ekibinizdeki kişilerin huzurunu artırmakla birlikte size olan güvenlerini de tazeleyerek işe bağlılıklarını artırmış olacaksınız. Neticesinde iş verimliliği de artmış olacaktır.

İş planlamasını da yaparak işler hakkında doğru bilgi akışını çalışanlarınıza sunmalı ve olası hatalara karşıda önlemler almalısınız.

Bunlara ek olarak bir diğer dikkat etmeniz gereken konu ise işe yeni alım yapacağınız işçilere karşı herhangi bir kişisel çıkar gözetmeksizin doğru bilgileri paylaşmak ve şirketinizin hedeflerinden de bahsetmeniz olacaktır.

7-Müşteriler İle İlgili Yükümlülükler

Bahsettiğimiz üzere şirketin, yöneticilerin ve çalışanların ilk önceliği toplumdur. Dolayısıyla toplumdan gelen ve sizi tercih eden müşterilerdir. Şirketi ayakta tutan çekirdek yapı nasıl ki ekibiniz ise şirketi ileriye taşıyan ve geleceğine yön veren en önemli etkenlerden biri de müşterilerdir.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmeli ve doğru bir biçimde en iyi hizmeti sunma amacı içinde olmalısınız. Müşteri sizden gördüğü değer ile firmanıza daha çok bağlanır ve dolayısıyla müşteri ağınız da artar.


Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/