Fiziksel ve Mental Yaşlanmaya Karşı Müzikal Deneyim


Nortwestern Üniversitesi’nin bir araştırması,müzik eğitiminin;yaşlanmanın dedelerimiz ve ninelerimiz üzerindeki etkilerini de hafifletilebileceğini gösteriyor.

”Yaşam boyu müzik eğitimi yaşla birlikte zayıfladığını bildiğimiz en az iki işlev konusunda avantaj sağlıyor.Bunlardan biri hafıza,diğeriyse gürültü varken konuşmaları duyabilme.”

   Araştırmacılar yaşları 45 ile 65 arasında değişen 18 müzisyeni ve 19 müzisyen olmayan katılımcıyı gürültülü ortamda konuşmaları duyabilme,işitsel çalışma belleği,görsel çalışma belleği ve işitsel zaman işleme konusunda teste tabi tuttular.

    Araştırma sonuçlarına göre çalgı çalmayı öğrenmeye daha erken yaşında
başlamış olan ve hayatları boyunca istikrarlı şekilde devam ettiren
katılımcılar

    *Karmaşık bir ses manzarasından anlamlı sesler
çıkarabilme                 
                     
*Ses dizelerini hatırlayabilme deneyimleri hususunda daha yüksek başarı elde
ettiler.

”İletişim Bilimleri’nden Hugh Knowles Kürsüsü’nde yer alan Nina Kraus’a göre bu deneyimler işitsel becerilerin gelişimini teşvik ediyor”

   Araştırma sonuçlarından elde edilen verilerden yola çıkılarak araştırmanın amacına ışık tutacak ve kayda değer faydaları sıralayacak olursak :

1-Müzik Çalmak kendi çalgılarının sesini,armonileri ve ritimleri ayırt etme becerilerini etkinleştiriyor.

2-Müzik deneyimi,yaşa bağlı iletişim sorunlarıyla mücadele eden unsurları güçlendiriyor.
3-Sinirsel zamanlamada meydana gelen yaşa bağlı gecikmelerden müzik eğitimi sayesinde kaçınmak yada bu etkileri telafi etmek mümkün olabiliyor.

Nina Kraus , ”Yaşlı müzisyenler,müzisyen olmayan yaşlıları geçmekle kalmadılar,ses uyaranlarını müzisyen olmayan gençler kadar hızlı ve isabetli biçimde kodlayabildiler.” diyor.”Bu da yaşam boyunca sesi etkin olarak deneyimleyişimizin,sinir sistemimizin işlevleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu fikrini destekliyor.”

   
   Northwestern araştırmacılarının elde ettiği veriler,Micheal Merzenich’in ve San Fransisco’daki California Üniversitesi’nden meslektaşlarının,hayvanlardan elde ettiği yeni verilerle birleştirildiğinde,yaşamın ilerleyen safhalarında bile yoğun eğitimin yaşlı yetişkinlerde konuşma işlemeyi geliştirebildiğini,dolayısıyla da karmaşık ve gürültülü akustik ortamlarda iletişim kurma becerilerini ilerletebildiğinin göstergesi.

                                    LET’S ROCK N ROLL!
Kategoriler: Sağlık

Yorumlar (0) Yorum Yap

/