En Popüler 40 İngilizce Mülakat Sorusu

toptalent.co

toptalent.co

En İyi Yeteneklerin Kariyer Platformu

İngilizce bilmek ve akıcı konuşmak, hemen hemen tüm iş alanlarında yer alan bir kriter oldu. Hâl böyle olunca da bazı mülakatların tamamı İngilizce yapılıyor bazılarının ise bir kısmı İngilizce olarak gerçekleştiriliyor. Bazı sorular var ki, hemen hemen bütün İngilizce mülakatlarda karşınıza çıkıyor. İşte onlardan en popülerleri:
1. Can you tell me a little about yourself?
Kendinizden biraz bahseder misiniz?
2. Why are you leaving your last job? 
Son işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz?
3. What is your greatest weakness?
En zayıf yönünüz nedir?
4. What is your greatest strength?
En güçlü yönünüz nedir?
5. Where do you see yourself being in 3-5 years from now?
Kendinizi 3-5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
6. Why should we hire you?
Sizi neden işe alalım?
7. What do you know about this organization?
Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz?
8. Why do you want this job?
Bu işi neden istiyorsunuz?
9. Let’s talk about salary. What are you looking for?
Maaş beklentiniz nedir?
10. Do you have any questions for us?
Bize sorularınız var mı?
11. Are you a team player?
Takım oyuncusu musunuz?
12. What is the biggest mistake you have ever made?
Bugüne kadar yaptığınız en büyük yanlış nedir?
13. Why is there a gap in your work history?
Çalışma hayatınıza neden ara verdiniz?
14. Tell me about a problem you have solved?
Çözdüğünüz bir sorunu anlatın.
15. What do you dislike about your last job?
Son işinizde neyi sevmediniz?
16. What has been your greatest achievement?
Bugüne kadarki en büyük başarınız nedir?
17. Tell me about any issues you’ve had with a previous boss?
Önceki yöneticiniz ile yaşadığınız sorunlardan bahsedin.
18. Tell me a suggestion you have made that was implemented?
Uygulanan bir önerinizi söyleyin.
19. Would you rather work for money or job satisfaction?
Para için mi yoksa iş tatmini için mi çalışmayı tercih edersiniz?
20. Has anything ever irritated you about people you’ve worked with?
Birlikte çalıştığınız kişilerden sorun yaşadığınız oldu mu?
21. What relevant experience do you have?
İlgili deneyimleriniz nelerdir?
22. How are you when you’re working under pressure?
Baskı altında çalışabilir misiniz?
23. What is your biggest failure?
Bugüne kadarki en büyük başarısızlığınız nedir?
24. How would your boss, supervisors and co-workers describe you?
Yöneticileriniz veya iş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
25. What sort of person do you not like to work with?
Nasıl bir insanla birlikte çalışmak istemezsiniz?
26. What have you done to improve your skills, knowledge in the last year?
Son 1 yılda yeteneklerinizi, bilginizi geliştirmek için neler yaptınız?
27. Tell me about a challenge or conflict you’ve faced at work, and how you dealt with it.
İşinizde karşılaştığınız bir anlaşmazlığı ve bununla nasıl baş ettiğinizi anlatın.
28. Do you know anyone that works with our company?
Şirketimiz çalışanlarından tanıdığınız var mı?
29. How long do you want to work for us if we hire you?
Sizi işe alırsak bizimle ne kadar süre çalışmayı istersiniz?
30. Are you willing to work overtime?
Fazla mesaiye yapmayı ister misiniz?
31. What is your dream job?
Hayal ettiğiniz iş nedir?
32. Describe your work ethic.
İş ahlakını açıklayın.
33. What other companies are you interviewing with?
Görüştüğünüz diğer şirketler nelerdir?
34. Are you willing to travel or relocated if necessary?
Gerektiğinde seyahat edebilir veya taşınabilir misiniz?
35. What was the most difficult decision for you to make?
Aldığınız en zor karar neydi?
36. Describe a major goal you’ve set for yourself recently?
Yakın zamanda kendiniz için koyduğunuz bir büyük hedefi tanımlayın.
37. What will you do if you don’t get this job?
Bu işe alınmazsanız ne yapacaksınız?
38. What motivates you at the workplace?
Sizi işyerinde ne motive eder?
39. How do you measure success?
Başarıyı nasıl ölçersiniz?
40. Describe your management style?
Yönetim biçimizi anlatın.
Kategoriler: Kariyer, Uncategorized @tr

Yorumlar (0) Yorum Yap

/