EMTA Hedeflerini İki Katına Çıkardı

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net


Enerji iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet yürüten ve 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan EMTA, 2016’da hedeflerini büyüttü….

Enerji iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet yürüten ve 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan EMTA, 2016’da hedeflerini büyüttü.

EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, “Gerçekleştirdiğimiz stratejik satın almalar ve organik büyümeyle birlikte 2016 ve sonrasına dair hedeflerimizi de iki katına çıkarttık. Bu dönemde yurtdışında gerçekleştireceğimiz projelerin ağırlığını artırmayı planlıyoruz” dedi.

EMTA hakkında bilgi vererek, üretim faaliyetlerinizden söz eder misiniz?

EMTA Enerji, 40 yılı geride bırakmış, Türkiye’nin sektördeki önemli şirketlerinden biri. Enerji üretiminden, enerjinin iletilmesi, dağıtılması ve tüketimindeki enerji verimliliğinin sağlanmasına kadar sürecin her aşamasında müşterilerimize fayda ve karlılık yaratan paket çözümler sağlıyoruz. Türkiye’de her türlü gaz & kömür yakıtlı enerji üretim santrallerinin mühendislik, inşaat ve kurulumunun yanında, bu santrallerin hat ve şalt sahalarının da anahtar teslim olarak yapımını üstleniyoruz. EMTA Enerji olarak ayrıca güneş, rüzgar, hidro, BioGaz, BioKütle, kent çöpü ve arıtma tesislerinin çamurları dahil alternatif enerji üretim kaynaklarından enerji üretimi konusunda da müşterilerimize anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

EMTA Şirketler Grubu bünyesinde yine sektöre yönelik çözümler üreten üç şirketimiz var. EMTA Kablo, EMTA Dış Ticaret ve EMTA Ticaret. Grubumuz bünyesinde Kadirli’de bulunan fabrikamızda alüminyum iletken ve kablo imalatı gerçekleştiriyoruz. 150 bin metrekaresi açık, 25 bin metrekaresi kapalı bu üretim tesisimizde AAC, ACSR, AAAC ve ABC tipi alüminyum iletken ve kablo imal etmekteyiz. Ürünlerimiz, uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde gerçekleşiyor. Yıllık 60 bin ton ürün işleme kapasitemizin bulunduğu tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimimizin önemli bir kısmını ihraç etmekteyiz.

50’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

EMTA, yurtiçinin yanı sıra yaptığı ihracatla yurtdışında da ses getiren bir firma. Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Önde gelen ihracat pazarlarınız nereler? İhracatınız toplam üretiminiz içinde nasıl bir pay alıyor?

İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 50’yi aşmış durumda. Dağılıma baktığımızda ise 5 farklı kıtada bulunan ülkeler olduğunu görebilirsiniz. Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve BDT ülkeleri dışında Kuzey Amerika da ihraç pazarlarımız arasında bulunuyor. Ulaştığımız başarı, bizi yalnızca sektörün değil, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasına da yerleştirdi. Grubumuz bünyesinde üretimini gerçekleştiren EMTA Kablo ile İstanbul Sanayi Odası’nın 2014 yılına ait “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı” sıralamasında 345. sırada yer alıyoruz.

2016 yılında ihracatta açılmayı düşündüğünüz yeni ülkeler var mı?

2015’e kadar geldiğimiz dönemde çeşitli stratejik satın almalar gerçekleştirdik. Hem bu satın almalar hem de organik büyümeyle birlikte 2016 ve sonrasına ait hedeflerimizi iki katına çıkartmış bulunuyoruz. Yalnızca ürün bazında değil, sunduğumuz anahtar teslim çözümlerle de yurtdışında gerçekleştireceğimiz projelerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerini öncelikli olarak belirledik.


ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

EMTA enerji sektörüne ne tür ürün ve çözümler sunuyor? Emta, ürün, hizmet ve çözümleriyle rakiplerinden nasıl ayrışıyor? Nasıl bir kalite sistemine ve teknolojik altyapıya sahipsiniz?

Enerji sektörünün hem üretim hem de iletim ve dağıtım alanlarına yönelik kapsamlı bir ürün ve hizmet portföyümüz bulunuyor. Bu doğrultuda orta ve büyük ölçekli santral yatırımlarındaki türbin, jeneratör, kazan, e-BOP ve m-BOP gibi elektro-mekanik süreçlerde anahtar teslim müteahhitlik hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte yine sektördeki yatırımların ihtiyaçları arasında yer alan malzeme temini, lojistik hizmetler, sistemlerin işletimi, servis ve yedek parça yönetimi ile finansal destekler de zengin portföyümüzün alt başlıkları olarak sıralanıyor.

Sunduğumuz çözümleri alt başlıklarına ayırdığımızda sahip olduğumuz geniş ürün ve çözüm portföyü daha net görülebiliyor. Örneğin enerji santrallerinin ihtiyaç duyduğu şalt sahası, iletim hatları, dağıtım şebekeleri, jeneratör ikaz ve AVR sistemleri, DCS otomasyon kontrol ve koruma sistemleri ile yardımcı elektrik ve mekanik sistemlerin kurulumunda görev alıyoruz. Ayrıca üretilen enerjinin iletimi noktasında hat güzergâhının tespitinden proje yönetimine, alt ve üst montaj faaliyetlerinden ÇED raporu alınmasına kadar pek çok aşamada müşterilerimize servis sağlıyor ve katma değer yaratıyoruz.

EMTA Enerji olarak; konvansiyonel enerji üretimi yapan fosil yakıtlı santrallerin haricinde, yatırımların daha da ivmeleneceği rüzgar, solar, BioGaz, BioKütle, kent çöpü ve arıtma tesislerinin çamurları dahil alternatif enerji kaynaklarından da enerji üretimi konusunda müşterilerimize anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Amacımız, müşterilerimize “One Stop Shop” olarak, ihtiyaçları olan projelendirme, mühendislik, anahtar teslim her türlü enerji santrali ile hat ve şalt taahhüdü, proje finansmanı, santral işletmeciliği, servis ve yedek parça yönetimi ile satış sonrası hizmetler aracılığıyla katma değer yaratmak.Rakiplerimizden farklı olarak, bu hizmetlerimizi standart ürün ve çözümlerle değil, müşterilerimiz için daha modern ve kendi beklentilerine yönelik katma değer yaratan bir yapıda, onların ihtiyacına göre özel olarak şekillendiriyoruz.

Bir diğer noktada ise, enerji üretimi kapsamında önemli enerji verimliliği projeleri üstlendiğimizi belirtmeliyim. Bu kapsamda verimlilik oranı yüzde 80’lere ulaşan uygulamalar gerçekleştirdik. Bu sayede müşterilerimizin, işletmelerinde kullanmak üzere lisans alımları, enerji, buhar, ısıtma ve soğutma, sıcak su ihtiyaçlarına yönelik ve ülke ekonomimize mutlak fayda sağlayacak yatırımlarda da söz sahibiyiz. EMTA Enerji olarak yatırımcı şapkamızla da projeleri finanse edebilecek olanak ve kabiliyetimizin olması, müşterilerimizin volatilitesi yüksek pazarlarda uzun soluklı stratejiler geliştirmesine olanak tanıyor.

Ülkemizin yalnızca enerji verimliliği konusunda 100-150 MW’lık enerji kaybının geri kazanımı potansiyeli olduğunu düşündüğümüzde, işletmelerimizin en yüksek maliyet kalemlerinden biri olan enerji giderlerini düşürerek kârlılık, rekabette avantaj sağlama gibi stratejik öneme sahip rasyoların iyileştirilmesinde rol oynuyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde ülkemizin cari açık dengesi için de olumlu bir iyileşmenin yolunu açıyoruz. EMTA Enerji olarak geliştirdiğimiz çözümlerin her tür işletme ve müşteri portföyü için uygulanabilir hale gelmesi, çözümlerimizin etkisini daha da artırıyor.

Bununla birlikte, alüminyum iletkenlerin dünya çapında lider tedarikçisi olmayı amaçlayan bir şirket olduğumuzu da eklemeliyim. Bu nedenle yüksek kalite sunmayı hem ürünlerimizde hem de hizmetlerimizde öncelik olarak belirledik. Uluslararası standartlara uygun üretim yapmakla yetinmiyor, yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızla da adımızdan söz ettiriyoruz. Bunun en güncel örneği, Kadirli’de bulunan fabrikamızda daha hafif, fakat daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip iletken teknolojisinin lisans ve Ar-Ge çalışmalarını tamamlamamız oldu.

Üretim ve hizmet kalitemiz uluslararası sertifikalarla tescillenmiş durumda. Kalite yöntemimiz ISO 9001, çevreye olan katkımız ve verdiğimiz önem ise ISO 14001 sertifikaları ile SGS tarafından belgelendirildi. Bu seviyeyi korumak ve daha da yukarıya taşımak için uluslararası saygın denetim firması Grant Thornton tarafından süreçlerimizi periyodik olarak denetletiyoruz.

Müşteri portföyünüzden söz eder misiniz?

Referanslarımız arasında Türkiye’nin ve dünyanın önemli enerji projeleri de bulunuyor. Müşteri portföyümüzde bu nedenle geniş bir skalaya sahip. Gerek fosil yakıtlı gerekse yenilenebilir enerji santrallerinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da Kanada’dan Irak’a kadar pek çok ülkede pek çok projeye imza attık.


YURTDIŞINDA AĞIRLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ

2016 yılına ilişkin hedefleriniz ve büyüme planlarınız neler?

2015 yılında belirlediğimiz hedefler kapsamında büyümemizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz stratejik satın almalar ve organik büyümeyle birlikte 2016 ve sonrasına dair hedeflerimizi de iki katına çıkarttık. Bu dönemde yurtdışında gerçekleştireceğimiz projelerin ağırlığını artırmayı planlıyoruz. Ancak asıl değişiklik, Türkiye’de bir ilk olarak, projeyi uçtan uca tamamlamanın ötesine geçmemiz ve hem işletme hem de finansman tarafını üstlenerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı sunmamız olacak. Sunduğumuz bu kapsamlı anahtar teslim çözümleri sadece belirli bir alanda değil; yukarıda belirtmiş olduğumuz her alanda aynı anda başlatacağız.

2016’ya dair bir diğer önemli adımımız ise enerji verimliliği olacak. Bu kapsamda müşterilerimiz için enerji verimliliği etütleri gerçekleştirirken, beraberinde ihtiyaç duydukları çözümü sunacağız. Bunun içinse Avrupa Birliği fonları dahil olmak üzere finansal çözümlerle de müşterilerimizin yanlarında olacak, ayrıca yap işlet devret modeliyle de orta ve uzun vadede onlara sağladığımız katma değeri yükselteceğiz.

EMTA Enerji olarak, merkez ofisimizin bulunduğu İstanbul’da ve bölge müdürlüklerimizin bulunduğu Ankara ve İzmir’deki personellerimizle yurdumuzun dört bir yanındaki müşterilerimize değerli projelerinde katma değer yaratan paydaş olmak için çalışıyoruz. 1 MW’tan 1200 MW’a kadar geniş bir ölçekte gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde ilkeli, kaliteli, müşteri odaklı, ihtiyaçlara yönelik çözüm üretebilen, satış sonrası müşterilerine işletme, bakım, servis ve yedek parça gibi her türlü ihtiyacının yanında olan yapımızla daha da ileriye gitmeye, pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz

Kaynak: Energyworld Dergisi

Kategoriler: Başarı, İş

Yorumlar (0) Yorum Yap

/