Argo Kelimeler: Günlük Hayatta Kullandığımız Sözcükler

Argo kelimeler, hemen hemen herkesin mutlaka hem maruz kaldığı hem de bir noktada kullandığı kelimelerdir. Kısaca bir tanım yapmamız gerekirse argo kelimesinin anlamı, bir topluluğa (meslek grubu/sosyal sınıf) mensup kişilerin, kelimelere kendi aralarında normal anlamlarından farklı bir anlam yükleyerek kullanması ile oluşturdukları özel dildir. 

Argonun kendi içinde herhangi bir gramer kuralı bulunmamaktadır. Sözlü bir dildir. Anadil üzerinde sonradan türetilmiş bir dildir. Argo olduğu gibi kalmaz zaman içerisinde değişip gelişebilir. Pek çoğumuzun aşina olduğu Türk argosunun temelleri eski İstanbul’un külhanbeyi ve tulumbacı çevrelerine dayanmaktadır.

Argo kelimeler neredeyse toplumun her kesimi tarafından kullanılmaktadır. Ancak her topluluğun kendine has argo kelimeleri vardır. Genel olarak küfür anlamında kullanılıyor gibi olsa da çok farklı anlamda kullanılan argo kelimler de vardır. Argonun çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: cinsel argo, esanf argosu, eşcinsel argosu, göçmen argosu, kabadayı argosu, şoför argosu, yatılı okul argosu…


Günlük Hayatta Duyduğumuz Argo Kelimeler

argo kelimeler

 • Abanmak: Karşınızdaki kişiye yüklenmek, onun üzerinden geçinmeye çalışmak
 • Abdestini vermek: Karşınızdaki kişiyi azarlamak
 • Afi kesmek: Elindeki ile böbürlenerek gösteriş yapmak
 • Aklına Tükürmek: Sunulan fikri beğenmemek
 • Alabandayı yemek: Birisi tarafından ağır bir şekilde azarlanmak
 • Alarga etmek: Bir zorluk ile karşılaşıldığında geri çekilmek
 • Anam avradım olsun: Bir şeyden emin olunduğunda karşıdaki kişiyi inandırmak için kullanılan argo kelime
 • Ananın örekesi: Konu ile alakası olmayan saçma bir söze karşılık verilen tepki
 • Anasının gözü: Toplulukta yer alan açıkgöz kişiler için kullanılır.
 • Anafordan: Herhangi bir emek sarf etmeden elde etmek
 • Aparmak: Ortamda kimseye çaktırmadan hırsızlık yapmak/çalmak
 • Arakçı: Hırsızlık yapan kişi
 • Armut: Fazlasıyla saf olan kişiler için kullanılır.
 • Asıntı olmak: Karşısındaki kişiye sırnaşmak/yapışmak
 • Aşna fişne: İnsanlardan gizli yaşanan ilişki
 • Aval: Saf
 • Avanta: Emek harcamandan elde edilen kazanç
 • Ayran ağızlı: Budala
 • Babalanmak: Tartışma esnasında kabadayı gibi davranmak
 • Balta olmak: İstediği şeye sıkı sıkı tutunup musallat olmak
 • Bayılmak: ödeme yapmak
 • Bozuk çalmak: Bir durum karşısında canın sıkılması
 • Bozum olmak: Yaptığı bir şey sonucu utanılacak hale düşmek
 • Caka satmak: Karşı tarafa üstlenmek, çalım satmak
 • Canına ezan okumak: Bir kimseye karşı üstün gelmek
 • Carta: Gaz çıkarmak
 • Cavlamak: Vefat etmek
 • Cızlam: Ortadan kaybolma
 • Cicoz: Hiç yok
 • Cilalamak: Var olan neşeye neşe katmak
 • Çarkına etmek: Çok büyük kötülük etmek
 • Çifte dikiş: Sınıf tekrarı yaparak bir sınıfı iki defa okumak
 • Çuvallamak: Bir işi ele yüze bulaştırmak/başarısız olmak
 • Dalgaya gelmek: Farkında olmadan unutmak
 • Damlamak: Davet edilmediği halde bir yerlere gitmek
 • Dehlemek: İstenmeyen kişiyi kovmak
 • Dikizlemek: Gizlice izlemek
 • Diskur çekmek: Bir konu hakkında nutuk vermek
 • Dut gibi olmak: Haddinden fazla içip sarhoş olmak
 • Düdük: Zeka yönünden eksik/akılsız
 • Dümeni kırmak: Ortamdan uzaklaşmak, çekip gitmek
 • Dümenci: Sözüne güvenilmeyen, dolandırıcı kişi
 • Ekmek: Doğru olmayan sebeplerle olması gereken şeyi gerçekleştirmemek
 • Enayi: Avanak
 • Enselemek: Kaçmaya çalışan veya bir durumu gizlemeye çalışan kişiyi yakalamak
 • Eşekten düşmüş karpuza dönmek: Sarsılmak
 • Façasını almak: Karşıdaki kişiyi bozarak mahcup etmek
 • Filinta: Yakışıklı kişi
 • Fit olmak: Ödeşmek
 • Fiyaka satmak: Etraftakilere gösteriş yapmak
 • Gazoz ağacı: Söylenen bir sözün saçmalığını belirtmek için kullanılır
 • Gıcık kapmak: Bir davranış veya söz karşısında sözü söyleyen kişiye sinirlenmek
 • Gıcır: Yepyeni, parlak
 • Gır gır geçmek: Tiye almak
 • Hacamat etmek: Karşıdaki kişiyi yaralamak
 • Haşatı çıkmak: Kullanılamaz hale gelmek, işe yaramaz bir hal almak
 • Hava basmak: Böbürlenmek
 • Hava gazı: Boş, önemsiz laf
 • Haybeci: İşe yaramaz, işsiz güçsüz başkası üstünden geçinen kişi
 • Hırt: Ahmak
 • Hıyarlaşmak: Kaba davranmaya başlamak
 • Hödük: Görgüsüz, yol yordam bilmeyen kişi
 • Iska geçmek: Hedefe varamamak
 • İfadesini almak: Karşıdaki kişiyi yenmek
 • İlik gibi: Güzel kadınlar için kullanılır
 • Kafayı bulmak: Çok içip sarhoş olmak
 • Kalaylamak: Kızmak/Küfür etmek
 • Kalıbını basmak: Emin olunan bir durumu anlatırken kullanılır
 • Kaynatmak: Yapılması gereken şeyi unutturmak
 • Kıç atmak: Haddinden fazla istemek
 • Kıytırık: Hiçbir değeri olmayan
 • Madara etmek: Karşıdaki kişiyi çok kötü bir duruma düşürmek
 • Mandepsiye basmak: Kandırılmak
 • Matiz olmak: Çok sarhoş olup uykudan bayılacak hale gelmek
 • Mektep çocuğu: Hayatın sillesini yememiş/toy kişi
 • Mortlamak: Vefat etmek
 • Okutmak: Satmak
 • Oltayı yutmak: Kandırılmak
 • Ölüsü kınalı: Durumu iyi olmayan bir işe söverken kullanılır
 • Ötmek: Her şeyi anlatmak/gereksiz boş konuşmak
 • Pantuflacı: Dolandırıcı/yalancı kişi
 • Papaz uçurmak: Alkollü eğlence vermek
 • Piç etmek: Bir şeyi yaparken eline yüzüne bulaştırmak
 • Postu deldirmek: Kurşunlanmak/kurşun yarası almak
 • Racon kesmek: Gösteriş yaparak böbürlenmek
 • Sağmal inek: Başka insanların sürekli üstünden çıkar sağladığı saf kişi
 • Saloz: Salak
 • Sigortası atmak: Çok sinirlenmek
 • Su koyuvermek: Sözünde durmamak
 • Şaban: Budala
 • Takmak: Borç bırakmak
 • Tıngır: Para
 • Tiye almak: Konuşulanı takmamak/dalga geçmek
 • Uçurmak: Gizlice almak
 • Üç buçuk atmak: Çok korkmak
 • Üşütük: Saf/aklını yitirmiş kişi
 • Vartayı atlamak: İçinde bulunulan zorlu durumdan kurtulmak
 • Yaylanmak: Ortamdan uzaklaşmak
 • Yeşillenmek: Başkasının sahip olduğu eşyada gözü olmak
 • Yürütmek: Çalmak
 • Zamkinos: Değersiz şey
 • Zarta: Yellenmek
 • Zokayı yutmak: Kandırılmak

This post is also available in: English

Kategoriler: Kültür, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/