Yapılan Araştırmalara Göre Her Beş Öğrenciden Biri Lise 1’de Sınıfı Geçemiyor 

Popüleksi

Popüleksi

gündemsel konuları özetliyorum

Eğitim dünyasının problemleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya sıralamasında eğitim düzeyinde gerileme yaşarken sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Yapılan araştırmalara göre; 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında, öğrencilerin yüzde 17.67’sinin 9. sınıftan 10. sınıfa, yüzde 4.51’inin 10. sınıftan 11. sınıfa, yüzde 5.44’ünün de 11. sınıftan 12. sınıfa geçemediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay’ın haberine göre; 9. sınıftan 10. sınıfa geçemeyenlerin yüzde 98.24’ü meslek lisesi yüzde 1.76’sı genel liselerde okuyan öğrencilerden oluşuyor. Kızların oranı yüzde 42.49 erkeklerin oranı ise yüzde 57.51.


“Sınıfta Kalma” Eğitim Sisteminin Çözülemeyen Sorunlarından Biri

Eğitimci Alaaddin Dinçer, 40 ildeki 2017-2018 öğretim yılının 9. sınıf öğrenci sayısı ile 2018-2019 öğretim yılının 10. sınıf öğrenci sayısının karşılaştırmasını yaptığı çalışmaya göre, Van’da sınıf tekrarı oranı yüzde 50.23, Ağrı’da yüzde 35.84, Şanlıurfa’da yüzde 33.21, Muş’ta yüzde 30.16, Hakkari’de yüzde 29.30, Mardin’de yüzde 27.57.

“Liselerin dört yıla çıkarılmasından bu yana 9. sınıfta sınıf tekrarında yoğunlaşma var. 9. sınıftan 10. sınıfa geçmeyi başaranlar, ortaöğretim programları arasında yatay geçiş yapabiliyor ve güçlü bir ortaöğretim temeli oluşturmayı amaçlayan ve bu yönüyle ortak dersler okutulan 9. sınıf bir tür ‘eleme sınıfı’ işlevi görmektedir. O nedenle 9. sınıfı, okunan dersler dahil bütün yönleri ile ele alıp yeniden yapılandırmak, yeni bir hal ve yol bulmak gerekmektedir”


Öğrenciler Neden Sınıfı Geçemiyorlar?

Anne-babaların sosyo-ekonomik, kültür ve eğitim düzeyleri,
Aile içi iletişimsizlik,
Anne-babaların çocuk yetiştirme tarzı,
Dil bariyeri ve dil problemleri,

Çocuk işçiliği ve erken yaşta zorla evlendirilmenin bu illerde yaygın olması ve bu soruna hâlâ somut ve kalıcı çözümler bulunmamış olması,

Okula ve eğitime karşı yaşanan güven kaybı ve bundan kaynaklanan yurttaş ilgisizliği,
Köyden kente göç olgusunun yarattığı travma ve bu travmadan kaynaklı sosyal uyumsuzluklar,
Kalabalık aile ortamları ve aile içi şiddet, barınma beslenme ve çalışma ortamı sorunları,
Öğrencinin görme, işitme, konuşma ve benzeri sağlık sorunları, öğrencinin psikolojik durumu,
Zihinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan yeterli ölçüde gelişmemiş olma,

Kendine güvenin azlığı, sosyal becerilerin ve iletişim becerilerinin gelişmemiş olması, kaygı.


Kaynak: 1. 2.
Kategoriler: Gündem

Yorumlar (0) Yorum Yap

/