Müşterilerinize Sımsıkı Sarılın

Müşteri Sadakati :

Artan rekabet koşulları bir taraftan tüketiciler için ciddi fırsatlar dogururken, diğer taraftan da üreticilere müşterilerine karşı daha hassas yanaşmaları hususunda ders verir nitelikte olmuştur. Günümüzde artık şirketler sadece kaliteli ürün üretmenin yeterli olmadıgının farkındalar, şirketler onlarca mecralardan bilği toplayan müşterilerini yanlarında tutabilmek için ne yapmaları gerektiğini planlıyor düşünüyor ve geliştirmeye gayret gösteriyorlar. Evet artık günümüzde şirketler açısından bakacak olursak globalleşmeyle artan rekabet, düşen karlılıklar da bu sürece tuz biber ekiyor. Fakat rekabete dayanıklı olmayan şirketlerin pazar paylarını hızlı şekilde kaybettigi günümüzde satın alma faliyetini ve güçünü elinde bulunduran müşterilerin öneminin çok daha fazla arttığının şahidi oluyoruz. Müşteri memnuniyeti ile satışın paralelligine inanan şirketlerin gelecegine doğru gidiyoruz

Bir müşterinin bir ürünü veya hizmeti satın alması için iki güdü vardır. Birincisi müşterinin belirli bir indirim veya tekliften faydalanması, ikincisi ise müşterinin belli bir ürüne yada hizmete yönelik duygusal bağlılıgı yakınlıgıdır. İndirim imkanları son buldugunda müşterinizin sizinle temas noktası da biter. Bu konuda şirketler için yapılması gereken en önemli konu müşterileri ile temas noktaları oluşturmak ve bu temas noktalarından yola çıkarak müşterileri sadık müşteriler haline getirmek olacaktır. Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanmasının yolu düzenli olarak müşteri beklentilerini ölçmek ve bu beklentiye uygun sektörel olarak değişebilen hareket planları geliştirmekle olabilir. Memnun edilmiş müşterilere sahip bir işletmenin rakipleri ile rekabet edebilmesi çok daha kolaydır. Memnun edilmiş müşterileri zaman içersinde sadık birer müşteriniz haline getirmek en önemli hedefiniz olmalıdı

Sadık müşteriler işletmeyle bütünleşmiş ve aralarında duygusal bir bağ oluşmuş müşterilerdir. Bu müşteriler işletmeyle büyümüş karşılıklı duygularını paylaşmış ve işletmenin iyi gününde de kötü gününde de destegini esirgeemiş müşterilerdir. Sadık müşteriler işletmelerin birer fahri temsilcisi konumundadır. Çevrelerindeki insanlara da işletme hakkında olumlu paylaşımlarda bulunarak işletmenin büyümesine destek olurlar. Sadık müşteriler, işletme için gönülden harcama yaptıkları ve olumsuz durumlarda bile işletmeyi terk etmedikleri için şirketin yapı taşlarını oluşturmuşlardır.

Bu nedenle işletmelerin müşteri sadakati oluşturmaları önemli bir konu haline gelmiştir. Bu konuda bir çok araştırma yapılmış ve yeni bir müşteri kazanma maliyetinin eski müşteriyi elde tutma maliyetinden tam 6 kat daha maliyetli oldugu belirtilmiştir. (Atalık, 2007) Dolayısıyla işletmelerin Yegane hedefi müşterilerini birer sadık müşteri profiline çevirme istek talep ve azmi olmalıdır.

Müşteri memnuniyetini karşılarken Sadakatli müşteriler oluşturmanın ve diğer taraftan da iyi satış sonuçları almanın yolları:

– Sahip oldugunuz henüz sizi terk etmemiş en değerli müşterilerinize daha fazla odaklanmalısınız.

– Onlardan elde ettiginiz karlılıgı ve iş hacmini arttırmalısınız.

– Onları daha uzun sure müşteriniz olarak tutmalısınız.

– Eski müşterilerinizi fakat şuan da başka bir ürünü yada hizmeti kullananları düzenli şekilde ziyaret etmeli yada ürününüzle temas ettirmelisiniz.

– Kurumsal olarak özel günlerde hatırlamalısınız.

– Taleplerini isteklerini dikkate almalı, ve kurumsal bir şirket ise eğer sizinle çalışmasının kendisine getirecegi faydaları da dikkate alarak karar vermesine yardımcı olmalısınız.

– Yeni müşteri aramaya ayırdıgınız zamanı eski müşterilerinizi canlandırmaya harcamalısınız.

– En önemlisi ve sonuncusu insan faktörüdür. Bu nedenle insani ilişkilerin üst düzeyde tutulduğu ve  müşteri memnuniyetinin ilk sırada olması sadık müşteri profiline ulaşmanın en olmazsa olmazıdır.

Unutmayın ki dünyada çok uzun zamandır, Müşteri Sadakati üzerine aylık sektor derğileri basılan, üniversitelerde ciddi araştırmalara konu olan adına özel yarışmalar , konferanslar düzenlenen dev bir sektördur. Burada yazılanlar onların çok küçük bir yansımasıdır. Fakat tabloda da görüldüğü gibi bu konunun temelinde insani ilişkiler çok önemli bir yer tutmaktadır. Ve Bu döngü tamamen tekrarlayan bir döngüdür.
Kategoriler: Girişimcilik, İş, Pazarlama

Yorumlar (0) Yorum Yap

/