İnovasyon Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

MorFikirler

MorFikirler

2006 yılından beri ulaşılabilir olan fikir deposu morfikirler.com

İş hayatında şirketlerin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için inovasyon olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. İnovasyon konusunda eksik kalan şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri giderek imkansız hale gelmektedir. İngilizceden Türkçeye yenilik ya da yenilikçilik olarak çevrilen inovasyon, mevcut bir değerin yeniden şekillendirilmesi ya da daha da değerlenerek ortaya koyulmasıdır. Bu yenilik sayesinde ürün ya da hizmetin ticarileşebilmesi ve sunuma hazır olması gerekmektedir. Ticari açıdan önem oluşturmayan ya da katma değer yaratmayan yenilemeler inovasyon olarak kabul edilmemektedir. İnovasyon süreci yalnızca ürün ya da hizmetleri kapsamamaktadır. Bunları meydana getirmekte kullanılan süreçlerde gerçekleştirilen faaliyetler de inovasyonun kapsamında kabul edilmektedir.

Bir ülkede inovasyon ve sürdürülebilir büyüme toplum refahının ve iş olanaklarının artmasını ifade etmektedir. O nedenler toplumsal ve ekonomik gelişim sağlayabilmek adına inovasyon için gerekli olan koşulların yaratılması gerekmektedir. Bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılarak uygulanması süreçlerini içeren ve kurumlar arası etkileşimi temel alan yaklaşım inovasyon için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca uluslararası inovasyon sistemi tüm kurumların bilgi ve finansman akışlarını düzenleyen bir sistem oluşturmaktadır. Global anlamda önemini giderek artıran inovasyon kavramı belli başlıklar altında incelenmektedir. Bu yazımızda sizler için inovasyon çeşitleri hakkındaki genel bilgileri derledik.

Ürün İnovasyonu :

Bir işletmenin yeni ve farklı bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunması ürün inovasyonu olarak adlandırılmaktadır. Ürün inovasyonu için mutlaka yeni bir ürün üretilmesi gerekmemektedir. Var olan ürünlerin daha iyi ve üstün özelliklere sahip olması için yapılan değiştirme ve geliştirmeler de ürün inovasyonu olarak kabul edilmektedir. Genelde ürünün basitleştirilmesi ve müşteri için kullanımının kolaylaştırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ürün inovasyonuna örnek olarak programlanabilir kombiler gösterilebilmektedir.

Hizmet İnovasyonu :

Bir işletmenin yeni ve farklı bir hizmet geliştirip sunması hizmet inovasyonudur. Ürün inovasyonundaki gibi, hizmet inovasyonunda da sunulan hizmetleri değiştirmek ve geliştirmek mümkün olabilmektedir. Hizmet inovasyonunun en iyi örneklerinden biri olarak internet üzerinden yemek satışı yapan şirketler gösterilmektedir.
Pazarlama İnovasyonu :
Ürün ve hizmetler ticari amaçlarla pazara sunulmaktadır. Daha çok satılabilmeleri için daha fazla sayıda müşteriye hitap edebilmesi gerekmektedir. Bu da ürün ve hizmetlerin tasarımı, ambalajı ve pazarlama yöntemleri üzerinde yapılan inovasyon çalışmalarını gerekli kılmaktadır.

Organizasyonel İnovasyon :

Bir işletmenin rakipleri karşısında rekabet avantajı yakalaması ve bunu geliştirebilmesi için çalışma yöntemlerini, iş süreçlerini geliştirmesi ve farklılaştırması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların tamamı organizasyonel inovasyon olarak adlandırılmaktadır. Örneğin işletmelerin iç yazışmalarını tamamen elektronik ortama taşıması organizasyonel inovasyon örnekleri arasında yer almaktadır.

İş Modeli İnovasyonu :

İş modeli inovasyonu müşteri ihtiyaçlarını ve rakiplerin iş modellerini değerlendirmekle başlamaktadır. İş modeli geliştirilirken endüstri trendlerinin, dinamik tüketici tercihlerinin, rakiplere karşı olan avantaj ve dezavantajların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İş modeli inovasyonu üç kategoride incelenmektedir:

Yenilikçi İş Modelleri : Firmaların yeni yöntemlerle benzer şeyler yaptıkları iş modelidir.
Uzatılmış İş Modelleri : Firmaların var olanların üzerine kurdukları iş modelidir.
Yeni İş Modelleri : Firmaların mevcuttakini tamamen bırakıp başka bir iş modeline geçmesidir.

Radikal İnovasyonlar :

Alanında çığır açan buluşlar, kesintili ya da yıkıcı yenilikler olarak da tanımlanmaktadır. Endüstri aletlerini tamamen değiştirip müşteri beklentilerini olumlu anlamda yükseltmekte ve yaşadığımız dünya için yeni fırsatlar sunmaktadır.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/