Biz Ne Yapıyoruz? – EMTA Enerji

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net

ENERJİ ÜRETİMİ:
EMTA Enerji; Enerji Sektörünün her alanında faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışında sektörün her alanında önemli projelere imza atmış, anahtar teslim proje müteahhitlik (EPC) firmasıdır. Uzun yıllardan gelen tecrübelerini müşterileri ile paylaşımı sırasında, fizibilite çalışmaları, tasarım, kurulum, inşaat çalışmaları, elektrik ve mekanik montaj, test-devreye alma ve işletme hizmetleri gibi çözümler sunmaktadır.
Enerji üretim tesisleri (HES, RES, GES, Doğalgaz ve Termik Santralleri) kapsamında bulunan komple elektrifikasyon işleri (EBOP), Hava ve Gaz İzoleli Trafo Merkezleri (AIS, GIS) Enerji İletim ve Dağıtım Hatları gibi çözümler ile enerji üretiminin enterkonnekte sisteme bağlantısına kadar her alanında anahtar teslim çözümler sunmakta ve sektörde “ONE STOP SHOP” mottosunu benimsemiş ve faaliyete geçirmeye devam etmektedir.
EMTA Enerji, Dünyanın çeşitli noktalarında birçok projeyi başarıyla tamamlamış ve bu konuda birçok özel ve resmi kuruluşun yeterliliğini kazanmıştır.
Yurtiçi Enerji yatırım sektörünün en büyük stratejilerinden biri olan Rüzgar Enerji Santralleri, EMTA Enerji için hedef sektör niteliğindedir.
EMTA Enerji tarafından en verimli ve en güvenilir şekilde, Rüzgâr Enerji Santrallerinin kurulumu için sunulan anahtar teslim hizmetleri; Fizibilite çalışmaları, Proje Dizayn ve Hesaplamaları, İnşaat İşleri (Ulaşım Yolları, Türbin Temelleri, Trafo Merkezi İnşaat İşleri, Santral Binaları vs.), Rüzgar Parkı Elektrik ve Haberleşme Altyapısı (OG Yeraltı, FO Kablolama vs.), Trafo Merkezi, OG & YG Enerji İletim Hatları anahtar teslim olarak gerçekleştirilmektedir.
ENERJİ İLETİM ve DAĞITIM HATLARI:
EMTA Enerji, yaklaşık 5 katıdaki müşterilerine alanında uzman ve tecrübeli teknik ekibiyle birlikte en kaliteli ve güvenilir şekilde enerji iletim hatlarının projelendirilmesi, inşaa edilmesi, yenilenmesi ve bakımı ile ilgili çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Genel olarak Enerji iletim hatları; Standartlar kapsamında inşa edilen, elektrik enerjisinin uzak noktalara iletilmesini sağlayan farklı yapısal özelliklere sahip direkler, iletkenler, topraklama ve izolatör ekipmanları ile hırdavat takımları gibi malzeme gruplarından meydana gelen taşıma hatlarıdır.
Edindiğimiz Deneyimler ve Kazanımlar, Yüksek Gerilimli Enerji iletim hattı operasyonlarının kendine has özelliklerini ve güvenlik önlemlerini en ince ayrıntısına kadar anlamamızı sağlamıştır.
EMTA Enerji; alanındaki uzman kadrosuyla enerji iletim hattı projelerinin gereksinimleri için; iletim ve dağıtım tasarım ve projelendirmesi, montajı, işletilmesi, gerilim dönüşümleri ve bakım işlerini en verimli ve güvenilir şekilde sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca, şebeke kanal projeleri ve 34 kV’a kadar fider tasarımı ile birlikte yeraltı şebekesi ve hizmetleri de sağlamaktadır.
HAVA İZOLELİ ŞALT SAHALARI (AIS) ve GAZ İZOLELİ ŞALT SAHALARI (GIS)
HAVA İZOLELİ ŞALT SAHALARI (AIS):
Elektrik Enerjisinin Toplanması ve Dağıtılmasını sağlayan Güç Trafoları aracılığıyla elektriği alçaltılıp yükseltilerek istenilen seviyeye getiren bunun yanında da çeşitli tiplerde trafo, kesici, ayırıcı, parafudr gibi birçok YG (154-380kV) ve OG Ekipmanının bulunduğu tesislerdir.
Hava İzoleli Şalt Tesisleri (AIS); hem maliyetinin düşük hem de tüm ekipmanlarının açıkta görülebilir olmasından dolayı; bakımı ve muhtemel arızalara müdahale edilebilirliği kolay olduğu için öncelikle tercih edilmektedir. Arazi sınırlamasının olmadığı ve koşulların uygun olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
EMTA Enerji Mühendislik alanındaki uzman ve tecrübeli kadrosu ile Hava İzoleli Şalt Sahaları (AIS) projelerini en kaliteli ve güvenilir şekilde başarıyla sürdürmektedir.
GAZ İZOLELİ ŞALT SAHALARI (GIS):
SF6 gazı ile izole edilmiş metal kaplı ve muhafazalı trafo merkezleridir ve doğal olarak en yeni Trafo merkezi tasarım kriterlerini takip ederek Hava izoleli şalt sahalarından daha yüksek güvenilirlik ve esneklik sunarlar. Gaz ile kapalı bir tasarım sunması nedeniyle Gaz İzoleli Şalt Sahaları (GIS) kapalı ve yeraltı trafo merkezleri için en uygun çözümdür. Ayrıca YG iletkenler, kesiciler, anahtarlar, akım-gerilim transformatörleri topraklanmış metal mahfazalar da SF6 gazı içerisindedir.
Üstün yalıtım ve tasarım özellikleri nedeniyle; GIS’ler AIS’lerden 10 kat daha az yer kaplayabilirler. Bundan dolayı mevcut arazi alanının az olduğu (kentsel merkezlerde, endüstriyel yerleşim alanları, dağlık bölgeler, dar vadiler veya yeraltı santralleri vb. ) ve yüksek maliyet gerektiren bölgelerde, Gaz İzoleli şalt sistemleri geleneksel şalt tesislerinin yerini almaktadır.
Periyodik bakımlar sayesinde çok geç eskirler ve ömürleri geleneksel şalt tesislerine kıyasla çok daha uzun olur. Ekipmanlarının kullanım ömrü süresince (yaklaşık 40 yıl) gaz seviyelerinde değişiklik göstermeyeceği için dolum yapmaya gerek yoktur. Kapsamlı ön-montajlı tasarımı sayesinde daha hızlı kurulumu yapılabilir ve daha düşük bakım maliyeti gerektirir.
EMTA Enerji, Mühendislik alanındaki uzman ve tecrübeli kadrosu ile Gaz İzoleli Şalt Sahaları (GIS) projelerini en kaliteli ve güvenilir şekilde başarıyla sürdürmektedir.
YER ALTI GÜÇ KABLOLARI
Enerjinin havadan iletiminin uygun olmadığı yerlerde ya da çevrede bulunan havai hatların gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla enerjinin havadan değil de yeraltından iletildiği uygulamalarda kullanılan kablolardır.
Bu uygulamalarda yeraltı güç kabloları döşenirken arazinin uygunluğu, zararlı kimyasalların bulunduğu endüstriyel gölgelerin konumları, çevredeki elektrik – telefon hatları ile su kanalları gibi iletimi zarara uğratacak kanallar gibi koşullar dikkate alınmalıdır.
EMTA Enerji’nin büyüme hedeflerinden birisi de Yeraltı Güç Kablo Projeleridir ve bundan dolayı da kamu ve özel sektöre sunduğu YGK projelerinde stratejik iş ortakları ile birlikte çözümler sunarak iş çeşitliliğini arttırmaktadır. EMTA Enerji yurtiçi ve yurtdışında Orta ve Yüksek Gerilim YGK Projeleri için anahtar teslim hizmetler sunmaya devam etmektedir.
ENERJİ YÖNETİMİ
EMTA Enerji sektörün ihtiyaç duyduğu enerji altyapısını geliştirme ve yönetme konusunda en güvenilir ortaklardan biridir ve bu altyapı hizmetlerini verimli, kaliteli ve güvenilir şekilde tek bir noktadan yatırımcılara sunmaktadır.
ULAŞIM
Aşağıdaki konularda birçok önemli metro ve tünel projesi için hizmetler verilmiştir:
• Otomasyon Sistemleri
• DCS, PLC, SCADA
• Jet fan klima sistemleri
• Aydınlatma, trafik sinyalizasyonu için kontrol sistemleri
• Orta gerilim birimleri ile enerji temini ve kontrolü
• I/O panelleri ve ekipmanları
• Keşif- Saha denetimi
• Devreye alma
ÇEVRE VE ATIK SU ARITMA:
• Yer altı Suları ve Deniz Suyu Arıtma ( İleri Arıtma Projeleri)
• Endüstriyel ve Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri
• Atık Su Arıtma Tesisi için Süreç Kontrolü
• Endüstriyel ve Evsel Katı Atık Bertaraf Çözümleri
• Aqua Pure Technologies (Gelişmiş oksidasyon işlemi için yenilikçi, termal olmayan plazma teknolojisi çözümü)
• Hava kirliliği çözümleri
• Lextran (Gelişmiş temiz hava çözümü)
• Atıktan Enerji Elde Etme
• Çevresel Araştırmalar: Risk Değerlendirmeler
EMTA SERVİS DEPARTMANI
EMTA Enerji Servis Departmanı; Çeşitli enerji santralleri, Endüstriyel Tesisler, Trafo Merkezleri (GIS, AIS) ve Enerji iletim hatları için işletme ve bakım faaliyetleri, Rerofit uygulamaları, Check-up ile durum tespiti, Verimlilik artırma çalışmaları, enerji optimizasyonu, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunmaktadır
Kategoriler: Kariyer

Yorumlar (0) Yorum Yap

/