Karl Marx Sözleri: Bilimsel Sosyalizmin Kurucusunundan Alıntılar

Ezgi Diliçıkık

Ezgi Diliçıkık

Environmentalist, Digital Addict

Karl Marx sözleri ve düşünceleri ile bilimsel sosyalizmin kurucusudur. Karl Marx, 19. yüzyılda yaşayan ve tarihin en önemli isimlerinden kabul edilen Alman bir filozof ve politik ekonomisttir. Karl Marx 5 Mayıs 1818 yılında, o dönemde Prusya Krallığına ait olan Aşağı Ren Bölgesi’nde, Yahudi bir aile olan Heinrich Marx ve Henrietta Pressburg’un çocuğu olarak dünyaya geldi.

On üç yaşına kadar evde babasından eğitim alan Karl Marx, on yedi yaşına geldiğinde edebiyat ve felsefe öğretmeni olmak isteyerek Bonn Üniversitesi’ne gitti. Karl Marx’ın üniversitede kavgalara karışması sonucu babası Heinrich durumdan Karl’ı disipliniyle ünlü Berlin Üniversitesi’ne göndermeye karar verdi. Karl Marx Berlin Üniversitesinde o dönemin siyasi ve kültürel kurumlarını eleştiri bombardımanına tutan Genç Hegelciler olarak bilinen bir harekete katıldı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde gazetecilik yapan Marx, yazılarının radikal doğası sonucunda Almanya, Fransa ve Belçika hükümetleri tarafından sınır dışı edilecek idi.

Tarihler 1848’i gösterdiğinde Marx ve bir diğer Alman düşünür Friedrich Engels, sosyalizm kavramını kapitalist sistemin doğasında var olan çatışmaların doğal bir sonucu olarak tanıtan “Komünist Manifesto”yu yayınladılar. Marx, Komünist Manifesto’nun yayınlanmasının ardından hayatının geri kalanını geçireceği Londra’ya taşındı.

1867’de ise kapitalizmin vizyonunu ve kapitalizmin kendi kendini yok etmeye yönelik kaçınılmaz eğilimlerini ortaya koyduğu ünlü “Das Kapital”in ilk cildini yazdı. Karl Marx’ın devrimci teorileriyle birlikte büyüyen bir uluslararası işçi hareketi ortaya çıktı. Karl Marx’ın 1800’lerde ortaya attığı fikirler, tarihler 1917’yi gösterdiğinde Rusya’da üç yüz yıllık çarlık yönetimi deviren fikirler oldu.

İnsanlık tarihindeki dönüm noktalarına ön ayak olan büyük düşünür Karl Marx’ın kapitalizm, insan ve toplum, din üzerine söylediği sözleri derledik!


Karl Marx Sözleri

Kapitalizm Üzerine Karl Marx Sözleri

Karl Marx sözleri

“Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.”

“Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.”

“Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar yaşamın gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlarının bir araya getirmiş olan bu toplum, yeraltı güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor.”

“Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri.”

“Komünistlerin teorisi tek bir cümlede toplanabilir: Özel mülkiyetin lağvedilmesi.”

“Tıpkı bir dinde insanın kendi beyninin ürünü olan şeylerin yönetimine girmesi gibi, kapitalist üretimde de, insanoğlu, kendi elinden çıkma ürünler tarafından yönetilir.”

“Daha iyi giysiler ile yiyecekler, daha iyi muamele görmek ve efendinin bağışladığı daha geniş bir toprağa sahip olmak, kölenin sömürülmesini ne derece ortadan kaldırırsa, ücretli işçininkini de işte o kadar kaldırır.”

“Kişisel emekten doğan dağınık özel mülkiyetin kapitalist özel mülkiyete dönüşmesi, halen toplumsallaşmış üretime fiilen dayanan kapitalist özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüşmesinden kuşkusuz kıyaslanamayacak kadar daha uzun süreli, daha şiddetli ve çetin bir süreçtir. Birinci durumda, halk yığınlarının birkaç gasp edici tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusuydu; ikincisinde ise, birkaç gasp edicinin, halk yığınları tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusudur.”

“Tıpkı Georgialı köle sahibinin, zencilerin sırtından kamçıyla sağladığı artı-ürünün hepsini şampanya ile har vurup harman savursam mı yoksa bir kısmını daha fazla zenci ve toprağa mı dönüştürsem diye düştüğü üzüntülü çıkmazdan, yakın zamanda, köleliğin kaldırılması ile kurtarılması gibi, kapitalistin de bu eziyetten ve şeytanın kışkırtmasından kurtarılması düpedüz bir insanlık borcudur.”

“Bir öğretmen, öğrencilerin kafasına vurmasına ek olarak okulun sahibini zenginleştirmek için de eşek gibi çalışıyorsa üretken bir emekçi sayılır. Okul sahibinin sermayesini sosis fabrikası yerine öğretim fabrikasına yatırmış olması hiçbir şeyi değiştirmez.”

“İnsanın kendi doğasına yabancılaşması kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür.”

“Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet, proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz.”

“Makineler uzmanlaşmış emeğin isyanını bastırmak için kapitalistler tarafından işe koşulan silahlardır.”

“Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından,sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.”

“Demokrasiye giden yol, sosyalizmden geçer.”

“Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.”

“Baylar! Soyut özgürlük sözcüğünün sizi aldatmasına izin vermeyin. Kimin özgürlüğü? Bu, bir kişinin bir başka kişi karşısındaki özgürlüğü değil, sermayenin işçiyi ezme özgürlüğüdür.”


Din Üzerine Karl Marx Sözleri

Karl Marx sözleri

“Din, halkın afyonudur.”

“Dini ıstırap, hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur.”

“Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek üzüntünün dışavurumu ve bir başka ölçüde de gerçek üzüntüye karşı protesto oluyor. Din ezilen insanın içli ezgisini, kalpsiz bir dünyanın sıcaklığını, manevi olanın dışlandığı toplumsal koşulların maneviyatını oluşturuyor. Din, halkın afyonunu oluşturuyor.”


İnsan ve Toplum Üzerine Karl Marx Sözleri

İnsan ve Toplum Üzerine

“İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.”

“Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.”

“İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.”

“İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.”

“İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.”

“Her şeyi sorgulayın.”

“Anlatılan senin hikayendir.”

“Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.”

“İnsan gelişmesinin alanı zamandır.”

“Yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de çekeceğimiz var.”

“Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.”

“Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli.”

“Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.”

“Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.”

“Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.”

“Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım.”

“İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.”

“Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.”

“İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.”

“Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.”

“Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.”

“Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.”

“Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.”

“İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır.”

“Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür.”

“Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.”

“Fikir, çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır.”

“Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.”

“Kitapları yalayıp yutmaya mahkum bir makineyim ben.”


Karl Marx’ın Son Sözleri

karl marx

“Gidin başımdan! Son sözler, hayattayken yeteri kadar konuşmamış insanlar içindir.”

This post is also available in: English

Kategoriler: Alıntılar, Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version