İnovasyon Katılımı Gerektirir!

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net

Kariyerim boyunca, birçok organizasyonda, inovasyon ve işbirliği ile ilgili çeşitli yanlış algılarla karşılaştım ki; en başta geleni, inovasyonun sadece eşi benzeri görülmemiş bir dehayla elde edilebilen tek kişilik bir iş olduğuydu.
Ve, bu açıklamaya uyan bazı inanılmaz girişimciler olsa da, aslında her şey çok daha basitti.

İnovasyon İşbirliğidir.

Özünde, inovasyon her zaman ileriye doğru gider ve büyük bir boşluğa adım atmak üzereymişsiniz gibi görünür. Yine de, bu büyük boşluğun eşiğinde, bir adım attığımızda bizi geleceğe götürecek olan köprülerde fikirler ürettiğimiz yerdir.
Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan muhteşem yapıları tasarlayan “Mimar Sinan” gibi herkesin yolunu aydınlatan bazı büyük vizyonerler nadiren olsa da, hepimiz bir köprü inşa etmek için yetenekli ve donanımlı insanlardan oluşan bir ekibin olması gerektiğini biliriz. Bu herhangi bir proje için de geçerlidir.
Ve ben bir ekibi kastettiğimde, bu sadece özel bir departman, bir iş hattı veya 3. taraf anlamına gelmez. Müşteriler de dahil olmak üzere herkesi kastediyorum!
İşbirliği hayatta kalma oyununun adıdır. Bugün, dijital devrimle birlikte neredeyse her iş, ya tamamen ya da kısmen hayatta kalmak için işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Ve dijitalleşme sürekli değişiyor, gelişiyor ve bununla birlikte kendisine bağlı olan işletmeleri de değiştiriyor ve geliştiriyor. Bu durum işletmeleri tuhaf bir konuma da sokuyor; Dijital devrimden önce, başarıya giden yolda gezinmek için gereken her şey sektörde özel bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiriyordu. Bu da sizi diğerlerinden ayırarak ve daha başarılı kılarak sizi lider konumuna taşıyordu. Ancak bugün, dünkü normlar değişti. Artık başarı, hem iş hem de yönetim uygulamalarında daha çevik, çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşım anlamına gelmektedir.
Günümüzdeki şirketler, ortaklarına, start-up’larına ve müşterilerine yenilikler sunmalıdır, ama nasıl?
İnovasyon ekosistemleri, sektördeki yenilikleri teşvik etmek için endüstriyel ortaklarını, müşterilerini ve hatta rakiplerini artık bir araya getiriyor. Bu zihniyet bir organizasyon içinde başlar. Hepimizin bahsettiği kurumsal inovasyon kültürü bunun anahtarıdır. Her yapıcı ve sürdürülebilir değişim içten başlar ve bu bir istisna değildir.
“Harici işbirliğini başarmak için dahili olarak işbirliği yapmalıyız.”
Böylece ana başlığımıza, yani bir şirketin kendi iş uygulamalarından yönetim uygulamalarına kadar nasıl yenilikler yarattığı (inovasyon) ve birlikte çalıştığı (katılım) konusuna gelelim.
Birbirinden çok farklı işleyen çok sayıda iş koluna sahip dev bir şirket, tamamen yeni bir şeyler yaratmak için bir araya geliyor? Ve hepsinden önemlisi, müşteriyi sürece dahil ediyorlar? Kağıt üzerinde bile, bu bir iş gibi görünüyor.
Ama tam da bu yüzden buradayız ve inovasyon, bu zor işleri üstlenmek ve onları gerçeğe dönüştürmek isteyen insanlar tarafından desteklenen bir motordur.
Bu, DenizBank’ta oluşturduğumuz önemli bir özelliktir. Organizasyon içindeki örgütsüz işbirliği, kuruluşumuzun kuruluşundan itibaren gelen önemli değerlerden birisidir. Benzersiz bir değer yaratmak için 3. taraf işbirlikçileriyle ve kendimizle birlikte çalışmaya hevesliyiz. Bu yaklaşım ekosistem bankacılığının değerini ve en önemlisi de içsel gücün değerini artırmaktadır.
İç (dahili) işbirliğinde en büyük beklentiden biri, daha iyi kontrol ve ölçeklendirmek için katılımcı iş kollarının sayısını sınırlı tutmaktır. Ancak, deneyimlerim bana bir projenin başarılı olmasında eşit derecede önemli şu dört faktörü gösterdi: Çeşitlilik, güven, ortak bir amaç ve odaklanma
Çeşitlilik ve güven, kurumsal inovasyon ve kurum içi işbirliği hakkındaki akademik ya da bir iş yazısında karşılaştığımız genel kriterlerden biri değildir.
Bir projeye kökten farklı bir bakış açısı getiren, ancak kurum kültürünüz ve stratejik yaklaşımınızla ilgili tüm içsel bilgilere sahip bir yabancı inanılmaz derecede değerli bir kaynaktır.
İşte bu nedenle, 2015 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun her iş kolunun ve bağlı kuruluşunun katılımıyla DenizBank inovasyon Komitesi’ni kurduk.
İnovasyon Komitesi ile proje grupları oluşturduk. Son derece farklı olan Alt-İnovasyon Komiteleri. Bir inovasyon komitesi projesinin 3 iş kolu, 2 bağlı şirketi ve çok sayıda üçüncü taraf firmanın katılımını içermesi olağanüstü bir şeydi.
Bu, fikirlerin akması için ilgisiz iş kolları arasında akıcı ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için harika bir fırsat yarattı. Ancak, yeniliği gerçek işbirliğiyle sürdürebilmek için bu yeterli değildir.
Derin müşteri empatisi de inovasyonun önemli bir bileşenidir. Her kaçırılan müşteri bağlantısından dolayı, değerli bir ortakla çalışmayı kaçırdığınızı unutmayın. Müşteriler, her organizasyon için en büyük ilham kaynağı ve yenilik kaynağıdır.
Dijitalleştirme, müşteriler ve şirketler arasındaki etkileşimi her zamankinden daha kolay hale getirdi. Bir gün boyunca, kurumsal sosyal medya hesapları ve diğer tüm iletişim kanalları, ürünleri ile ilgili sayısız mesajlar alır.
Bu mesajlar; iyi, kötü ve çirkin olabilir ama gerekli olan şey, müşterileri her zaman dinlemek ve gerektiğinde sormaktır. Bir müşteri, fikirlerinin ve geribildirimlerinin değerlendirildiğini hissettiğinde, onların katılım ve işbirliği yapma istekliliği artar ve eleştirmenler yerine, sizlere yardımcı olmak isteyen insanlara ulaşmaya başlarsınız
Gerçekte, müşterilerimizin bir projede yanımızda oturmasını sağlayamayız. Yine de, onların geri bildirimleri ve fikirleri dijitalleşme sayesinde onları bizlerin yanına oturtur.
Ve çoğu zaman, hepimiz günlük hayatımızda birer tüketicilerizdir. Mağdur ve şikayetçi bir müşterinin ne hissettiğini ve ne istediğini iyi biliriz.
Öyleyse, kurumsal şapkalarımızı; müşterilerimiz gibi düşünmek, değerli geri bildirimlerini kullanmak ve inovasyonu teşvik etmek için neden çıkarmayalım? Daha da iyisi, neden ilişki yöneticilerimizin müşterileriyle kendileriyle temas halinde oldukları gibi temsil etmelerine izin vermeyiz. Kısacası, işbirliği bir kurumun içinden başlar esasında.
Bir firma kendi fikirlerine ulaşmak için kendi içlerine ulaşmalı, müşterilerini tam bir inovasyon potansiyeline ulaşmaları için dinlemeli ve onlarla empati kurmalıdır.

Özetle, İnovasyon katılım ve işbirliği gerektirir!!!

YAZAR: Gurhan Cam

Kategoriler: Gelişim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version