İlayda Kıyı

İlayda Kıyı

Takip Et 1 Takipçi

Not Tutmanın Önemi

Öğrenme bilişsel bir süreçtir. Okuma veya dinleme ile başlayabilir ancak sadece bununla tamamlanamaz. Bir şeyi dinlediğimizde edilgen bir konumdayızdır. Öğrenme işlemi ise ...

22 Nisan 2018
Alzheimer Hastalığını Tanımak

Demans spesifik bir hastalık değildir. Günlük işlevlerde yetersizlik ile karakterize, bunama, bellek ve dil yetileri, soyut düşünme, yargılama gibi zihinsel işlevlerde görül...

22 Nisan 2018
Çocuklar ve Medya İle Kurdukları İlişkiye Dair

Medya kullanımının çocuklar ve yetişkinler tarafından yoğunluğu aşikârdır. Ve içeriğine baktığımızda medyanın olumlu ya da olumsuz her şeyi barındırdığını göre...

30 Ağustos 2017
/