Girişimci Adaylarına 7 Altın Öneri

Artan rekabet ve ekonomi koşullarında her geçen gün girişimcilik daha da önem kazanmaktadır.

Girişimciliğin çok farklı şekillerde tanımlandığını belirten Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli, en uygun tanımın: “Eski kuralları, çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceriler olduğunu ancak sadece kendi işini kuranlara girişimci denmediğini ve aslında bir kurumda bir değişimin liderliğini yapanlar, marka yöneticileri, buluş ve patentler ortaya koyan kimseler veya bir sivil toplum kuruluşu için çalışan sosyal girişimcilerin de girişimci tanımına girdiğini” belirtti.

Girişimcilere 7 öneride bulunan Yeşim Yerli sözlerine şöyle devam etti; “Girişimcilik koçluğu bu süreç içinde olan kişilere, yürüdükleri bu inişli çıkışlı yolda destek olunan koçluk çalışmasıdır. Aslında özünde girişimcilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi ve onların bu yolda daha güçlü adımlarla yürümelerini hedefler.

Girişimcinin özgüveni çok önemli! 

Girişimcilik koçluğu, girişimcilik danışmanlığı ile karıştırılmamalıdır. Koç girişimciyle, içinde bulunduğu sektöre dair öneri, görüş gibi bilgileri paylaşmaz. Girişimcilik koçunun odağı girişim değil, girişimcidir. Girişimcinin yetkinliklerini güçlendirmesine ve perspektifini genişletmesinde ona yardım ederek, girişiminde başarılı olmasını amaçlar.

Girişimciler yolculuklarında çeşitli zorluklarla karşılaşır bunlar karşısında girişimcinin dayanıklılığının, asıl hedefini kaybetmemesi, riskleri yönetmesi ve bu süreçte özgüvenini koruması oldukça önemlidir. Girişimcilik koçu da bu yolda girişimci ile birlikte yürümektedir.

Girişimciler her aşamada koçluk desteğini alabilirler. Bu koçluk neyi nasıl yapılacağını öğretmeyi amaçlayan bir yaklaşım içermemektedir. Koçluk çalışmasına, kişiyi derinden tanımayı sağlayan, potansiyelini, engelleyici inançlarını ve değerlerini ortaya çıkarmakla başlanır. Bu süreçten sonra çalışılacak alanlar, çalışma tarzı, süresi ve sıklığı belirlenerek çalışma devam eder.

Girişimcilere 7 öneri
1.Büyük amaç 

Girişimciler, çıktıkları bu heyecanlı ve bir o kadar zorlu yolculukta, yolculuğa çıkmaktaki büyük amaçlarını kendilerine hatırlatmalıdır.. Büyük amaç onlara yola devam etme gücünü sağlayacaktır. 

2.Vizyon: 
Gitmek istenilen yer net olarak belirlenmelidir. Vizyon belirlendikten sonra o hedefe götürecek ve performansı ölçecek stratejiler ve sistemler geliştirerek sürekli gelinen nokta ölçümlenmelidir.

3.Kendini tanıma ve geliştirme 

 
Güçlü ve zayıf yönler bilinmeli ve çevrenin geri bildirimleri alınmalıdır. Böylece hangi yönlerini geliştireceklerini, hangi yönünü dengede tutmaları gerektiğinin farkında olurlar. Kendini tanıma süreci içinde yönetim ve iletişim becerileri de geliştirilmelidir. Çünkü iyi bir fikir ve liderlik iletişimin olmaması durumunda yok olmaya mahkumdur. 

 
4.Hataları kaynağa çevirme 

 
Hatalar ile hayal kırıklığına uğrayıp motivasyon kaybetmek yerine hatalarını bilgi kaynaklarına dönüştürmeleri gerekmektedir. Hata sonucunda şu iki soru sorulmalı bu hatadan işime dair ne öğreniyorum? Ve bu hatadan kendime dair ne öğreniyorum?

5.Dayanıklılık 

Girişimciler bu yolda sıklıkla duygu değişimleri ve çalkantılar yaşayacaktır. Ancak duyguları görmezden gelmek yerine onları farkedip adı koyulduğunda o durumdan güçlenerek çıkılır. Bu süreçte girişimcilerin kendilerine dönebilmelerini sağlayacak yürüyüş, spor, sanat veya meditasyon gibi bir takım ritüeller, aktiviteler edinmeleri dayanıklılıklarını artırmakta çok faydalı olur. 
6.Zaman yönetimi ve disiplin 
Girişimciler sıklıkla suçluluk duygusu hissetmektedir. Suçluluk iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir; zaman yönetimi disiplinini kuramamaktan kaynaklı üretken olmayan, boşa geçen saatlerden, bazen de özel hayatlarını yok edecek kadar uzun çalışma saatlerinden. Ancak bu yolculuğun uzun bir maraton olduğu unutulmamalı ve hangi tempoda çalışacakları net sınırlarla belirlenmelidir. 
7.Destek mekanizmaları
 
Bağımsız ruhu ile dışarıdan oldukça cazip görülen girişimcilik; kişi her ne kadar dış dünya ile etkileşim halinde olursa olsun, doğasında yalnız ve zorlu bir süreçtir. Hal böyle olunca bu süreçte girişimcinin çevresinde bir destek mekanizması kurması oldukça önemlidir. Ailesi ve dostları haricinde başka girişimcilerle de iletişim halinde olursa tüm bu zorlu süreçleri daha yumuşak ve kolay geçirmesi mümkün olacaktır.” dedi.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/