Geri Dönüşümün Faydaları: Her Şey Toplum ve Gezegen İçin

Geri dönüşüm, kullanılmayan atıkların, çeşitli yöntemlerle, hammadde olarak tekrar üretim sürecine katılmasını sağlamaktır. Geri dönüşümün faydaları, bu noktada daha belirgindir.

Tükenmeye yüz tutan kaynaklar ve bu kaynakların aranma süreçleri, gezegenimizi zayıflatmaktadır. Plâstik, cam, metal gibi kaynaklar, geri dönüşüme uğramadığı her zaman diliminde, çöpe dönüşmektedir. Geri dönüştürülebilir ürünleri tüketmenin yanında, gereksiz tüketimi azaltmak da bu maddelerin rezervi için oldukça önemli bir adımdır.

geri dönüşümün faydaları

Dünyadaki kirliliğin artması, geri dönüşümün de gerekliliğini arttırmaktadır. Geri dönüşüme uğraması gereken maddeler, büyük şehirlerde oldukça fazla bulunur. Geri dönüşüm yapılırken, malzemeler ayrıştırılmak üzere toplanır. Bu ayrıştırma işlemi, beraberinde bir takım mali yükler getirir. Bu mali yüklerden arınmak için, geri dönüşüm kutularının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Geri dönüşüm ile, yeniden üretime kazandırılan hammadde, doğal kaynakların yerine geçer. Doğal rezervlerin gereksiz kullanılmasının önüne geçilebilir.


Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

geri dönüşümün faydaları

Geri dönüşümün faydaları, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle arttırılabilir. Bunun dışında, var olan bir çok problem, geri dönüşüm ile azalarak bitecektir. Geri dönüşüm, gezegenin geleceği için büyük ölçüde önemlidir. Azalan kaynaklar ve hava kirliliği, Dünya’yı olumsuz etkilemektedir.


1) Geri dönüşüm, çevrenin korunması açısından önemlidir.

Çevre kirliliğinin en büyük nedeni, çöplerdir. Geri dönüştürülebilir atıklar, imha için çöp alanlarında beklemektedir. Önemli boyuta sahip çöp alanları, geri dönüştürülebilir maddelerden oluşmaktadır.

Örneğin; kağıt atıktan üretilecek kağıt, ağaç tahribatının önüne geçecektir.


2) Geri dönüşüm sayesinde daha az doğal hammadde tüketilir.

doğal kaynak

Üretim sürecindeki hammadde ihtiyacı, doğal kaynakların tüketilmesi için büyük bir faktördür. Geri dönüşüm ile, doğal tahribatın önüne geçilebilir. Elektronik atıklarda bulunan az miktarda metal maden, atıkların fazla olması sebebiyle büyük ölçeklerde çöp alanlarında durmaktadır.


3) Geri dönüşüm ile, kaynak kullanımında tasarruf sağlanır.

Hammadde ihtiyacı, geri dönüşümden daha fazla maliyete sebebiyet verir. Hammaddenin arayışı, elde edilişi ve işlenmesi maliyetli süreçlerdir. Geri dönüşüm sayesinde hammadde, geri dönüşüm tesisleri sayesinde daha az maliyetle temin edilebilir olacaktır.


4) Geri dönüşümün faydalarından biri de çevre kirliliğini azaltmaktır.

Çevre kirliliğine katkısı olan bir diğer oluşum da fabrikalardır. Üretim tesisleri, hammaddeyi işlerken oldukça yoğun kapasiteyle çalışırlar. Bu da soluduğumuz havanın kalitesinin düşmesi demektir. Geri dönüştürülmüş hammaddenin üretim sürecine katılması, bu sorunun önüne geçecektir.


5) Geri dönüşüm, çöp atıkların azalmasını sağlar.

geri dönüşümün faydaları

Maddelerin, geri dönüşüme katılmasıyla birlikte çöp yükü büyük ölçüde azalacaktır. Sokaktaki çöp kutularındaki çoğu atık, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Bu maddelerin, ayrıştırılıp geri dönüşüm tesislerinde işleme geçmesi, toplumun çöp yükünün azalması demektir.


6) Geri dönüşüm ile daha az enerji kullanımı gerçekleşir.

Hammadde üretirken harcanılan enerji, geri dönüşüm sürecinde harcanılan enerjiden oldukça fazladır. Var olanı kullanmak, daha az enerji tüketilmesidir. Aksi takdirde, hammadde arayışı ve işlenişi ile beraber enerji tüketimi de artmaktadır.


7) Geri dönüşümün bir diğer faydası da ekonomik katkılardır.

Geri dönüştürülmüş maddeden üretilen ürün, ucuz olacaktır. Üretim sürecindeki maliyet, hammaddeyi karşılarken oldukça artar. Bu nedenle, hem üretim hem de tüketim süreçleri pahalıya mâl olur. Üretici perspektifinden ucuz hammadde, tüketici için de ucuz üründür.


8) Geri dönüşüm ile beraber yeni iş imkânları oluşur.

Geri dönüşüm tesislerinin artması, yeni iş imkânlarına da vesile olur. Tesislerde rol alacak kişilerin, toplum ve doğa için olumlu bir işte yer alması demektir.

Ayrıştırma süreçleri, insan iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Geri dönüşüm tesisleri içerisinde de insan gücüne ihtiyaç duyulan görevler bulunmaktadır.

 

İlginizi çekebilecek ilgili içerik: 

Geri Dönüşüm Nedir? Hangi Atıklar Geri Dönüştürülebilir?

This post is also available in: English

Kategoriler: Fayda, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/