Genç Girişimciye 200 Bin TL Hibe: Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına onay aldıkları iş planları için 200 bin TL hibe verilmesi ile ilgili süreç başladı.

Programın Amacı

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
Başvuru Konuları

1) Akıllı Ulaşım

2) Enerji ve Temiz Teknolojiler

3) Sanayide Dijital Dönüşüm

4) İletişim ve Sayısal Dönüşüm

5) Sağlık ve İyi Yaşam

6) Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme


BiGG Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
 Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
● Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

Başvuru Takvimi

● Ön başvuruların alınması: 16 Kasım 2018
● 1. Aşama faaliyetleri: 30 Kasım 2018
● 2. aşama başvurularının alınması: 1 Aralık — 14 Aralık 2018
● Girişimcilere ait belgelerin TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih: 24 Aralık 2018
● Eksik başvuru belgelerin tamamlanması: 25 Aralık 2018–8 Ocak 2019
● 2. aşama panel değerlendirmeleri: Ocak 2019 — Mart 2019
● Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması: Nisan 2019
● Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması: Mayıs 2019
● Destek başlangıç tarihi: 1 Haziran 2019

Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin belirlenmesi beklenmektedir.
Programın 2. aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için panel değerlendirmesinde belirlenen destek kapsamına alınan tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır.

Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.

Proje sonu işlemleri; Kuruluşa aktarılan proje desteği ve Kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma sonucunda firmadan geri ödeme istenebilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları “3. Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.
● Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge,
● Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı/ noter onaylı kopyası/ e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
● Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı/ e-devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,
● Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.
Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.
Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır.
Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.

Özet

TÜBİTAK, 16 Kasım 2018 tarhine kadar yukarıdaki eğitim şartlarını sağlayan genç girişimcilerin 6 tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecek. Bu alanlar şöyle: “Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme.” Başvurusu kabul edilen adaya 200.000 TL’ye kadar destek 1 Haziran 2019 itibariyle verilecektir.
1512 — Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kategoriler: Girişimcilik, Gündem

Yorumlar (0) Yorum Yap

/