Genç Girişimcilere Bağ-Kur Desteği

30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketi ile birçok sektörde birçok vergi konusunda teşvikleri içeren torba yasa meclis gündemine gelmişti. Emekli ikramiyesi, stok affı, geçmiş dönem borçlarının yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı, Bağ-Kur prim desteği konularını içeren genel ve kapsayıcı torba yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Torba yasa içerisinde bizleri en çok ilgilendiren konu ise genç girişimcilere verilecek olan Bağ-Kur prim desteği.
Ülkemizde son yıllarda kendi işini kurmak isteyen genç girişimci sayısı gerek üniversitelerin destekleri, gerek devlet teşvikleri sebebiyle ciddi bir artışta fakat şirket kurup kendi işini yapmak isteyen birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetleri yüzünden çekimser kalmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.
Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.
Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.
Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.
Bu kapsamda yukarıdaki şartları sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır.

Kimler Yararlanamaz?

01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükellefler bu teşvikten yaralanamazlar.
Hali hazırda başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup kapatmış kişiler de teşvikten yararlanamayacaktır.
Anonim veya Limited Şirket kuruluşlarında bu teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

Teşvik Tutarı;
2018 yılında ödenecek en düşük aylık Bağ-Kur primi 700,18 TL. Teşvikten faydalanan genç girişimcinin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 8.402,16 TL prim hazine tarafından karşılanacaktır.

İlgili Kanun Maddesi;
MADDE-22
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”


Özet
01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır. Böylece aylık olarak ödenmesi gereken prim 1 yıl boyunca devlet hazinesinden karşılanacaktır. Teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Genç girişimciye toplam destek tutarı 8.402,16 TL olacaktır.
Kategoriler: Girişimcilik

Yorumlar (0) Yorum Yap

/