Feminizmin Sesi: Rus Punk Rock Grubu

Toplumlar ataerkillik ve anaerkillik olmak üzere geçmişten günümüze kadar ve hala da devam eden bir şekilde hiyerarşiye sokulmaktadır. Genel itibariyle toplumları incelediğimizde ataerkil toplum yapısına sahip olan bir çok ülke vardır. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Ataerkil sosyolojik toplumlarda erkek egemen, erkek gücü kanıtlanmış yaşam biçimi hakimdir, denilebilir. Bu tip toplumlarda ailede otorite figürü babadır. Fakat günümüzde Endüstri Devrimi’nin başlamasıyla birlikte kadınların giderek üretim sürecinde daha fazla yer alması ve bunun politik ve töresel sonuçları ataerkil düzeni önemli oranda değiştirmeye başladı. Kadınların da bu dünyada var olduğunu ve erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini öne süren bir akım başladı.

Akımın Adı: Feminizm

Feminizm kadınların haklarının korunarak, kadınlara siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan erkeklerle eşit hakların tanınmasını savunan bir akımdır. İlk olarak XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılmış ve savunulmuştur. Daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bularak büyüyen bir ideolojidir. Kadınlar haklarını yazı yazarak, protesto ederek kimi zaman da şarkı söyleyerek savunmaya çalışmışlardır.

Tam da bu noktada ön plana çıkan, feminizm ideolojisini benimsemiş ve hatta bu yolda hapse girmiş bir punk müzik grubu var ve size ondan bahsetmek istiyoruz: Pussy Riot!

Grubun Adı: Pussy Riot

Pussy Riot, 2011 yılında Rusya’da Rus İsa Kilise’sinde provokatif ve politik duruşuyla doğaçlama bir şekilde sahne almış olan feminist punk-rock kolektifidir. Bu grup 8 tane üyeye sahip olmasına rağmen yalnızca 2 tanesinin kimliği bilinmektedir. Bu isimler Nadezhda Tolokonnikova ve Maria Alekhina’dır. Grup, şehir merkezlerindeki işlek noktalarda gerilla konserler düzenleyerek Rusya’daki hak ihlallerini eleştiriyor. El örgüsü, renkli kar maskeleri takan aktivistler, protestolarında CEDAW sözleşmesi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Rusya Anayasası’ndaki toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi ve ifade özgürlüğüne dair prensipleri de hatırlatıyorlar.

Peki, 17 Ağustos 2012’de Neler Oldu?

Pussy Riot grubunun 4 üyesi yine renkli berelerini takarak Moskova’da bir katedralde “Bakire Meryem feminist oldu/ Bakire Meryem Putun’i tarumar et” nakaratlı bir ‘Punk Duası’ seslendirdi. Bu punk duasının yapılması için özellikle katedralin seçilme sebebi Putin’i destekleyen başpiskoposun burada görev yapmasıydı. Fakat bu gösteriden hemen sonra güvenlik görevlileri tarafından katedralden çıkarıldılar. Bu gösteri onlara pahalıya mal olacaktı. Rusya Ortodoks kilisesi onlar hakkında ‘holiganizm’ ve ‘toplumda dini nefrete teşvik etmek’ suçlamasıyla mahkemeye 7 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Sadece 2 kişinin kimliğinin ortaya çıkması bu olaydan sonra oldu. Grup üyeleri duruşmaya çıkarıldı fakat onlar susma haklarını kullandılar. 2 senelik hapis cezası verildi fakat bu süreç hücre hapsi, bitmeyen aşağılamalar ve düzenli olarak zoraki jinekolojik zararlar şeklinde ağırlaştırıldı.

Gün geçtikçe grubu destekleyenlerin sayısı artmaya başladı. Rusya’da seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte Putin karşısına büyük bir kitle almak istemiyordu. Putin “Umarım yaptıklarından kendileri bir sonuç çıkartırlar.” diyerek “Sert bir karar alınması gerektiğini düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu.

2013 yılının son günlerinde, Sochi Kış Olimpiyatları’nın uluslararası halkla ilişkiler çalışması kapsamında Rusya’nın imajı zarar görmesin diye Uluslararası Af Örgütü’nün de basın açıklamasıyla birlikte serbest bırakıldılar.

Gösterinin Adı: Inside Pussy Riot

Pussy Riot grup üyesi olan ikili esaretin düşüncelerini törpülemediğini söylediler. Londra’da 6 hafta süren Inside Pussy Riot adı verilen etkileyici bir gösteri sergilediler.

Tolokonnikova ve Alekhina, kolektif bir blog sitesine hep birlikte imza attıkları bir açıklama verdi. İkili, grubun eylem alanı ve varoluşunun nedeni olan feminizm, Rusya’da otorite ve Putin yönetimine karşı olmaktan çıkıp hapishanelerin iyileştirilmesine, mahkumların yaşam koşullarının düzeltilmesine odaklanmak istemesinden dolayı grup ile iletişimini kesmişti. Ayrıca isteyen herkesin kendilerine ”Pussy Riot” diyebileceğini söylediler.

Grup artık etki alanını da genişletmek için ABD’de turnelere başladı. Pussy Riot’un etkileyici gösterileri gücün doğru tanıtılması için sadece küçük bir adımdır.

Dayanışmayla!
Kategoriler: Sanat, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/