Arap Alfabesi: Kaç Harf Vardır? Telaffuzları Nasıl Olmalıdır?

Arap Alfabesi, barındırdığı harfler ve harflerin telaffuzları ile diğer alfabelerden ayrılır. Arapça, Hami-Sami dil ailesine mensup bir dildir. 7. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanır. Orta Doğu’da kullanılmaya başlanan Arap Alfabesi oldukça geniş bir alana yayılır ve dünya genelinde en çok kullanılan 2. alfabedir. Arapça, Arap ülkelerinin yanı sıra toplamda 60 ülkede konuşulmaktadır. Aynı zamanda en çok kullanılan diller sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. 

Arap Alfabesi’nin köklerine baktığımızda 2. yüzyıl ile 4. yüzyıl aralığında hüküm sürmüş olan Fenike Alfabesi’nden türediğini görebiliriz. Latin Alfabesi’nden alışık olduğumuz soldan sağa yazım şekli yerine sağdan sola yazılır. Arap Alfabesi toplam 28 harften oluşur.

İslamin yayılması ile çok daha geniş topraklarda kullanılmaya başlanan Arap Alfabesi toplam 28 harften oluşmaktadır. Şekillerin altına ve üstüne konulan noktalarla şekillenen alfabede 17 ana şekil vardır. Neredeyse harflerin hepsi sessiz harftir. Toplam 3 sesli harf vardır. Harekeler sayesinde harflerin nasıl okunacağı belli olur.


Arap Alfabesi Hakkında Hap Bilgiler

arap alfabesi

1) Arap Alfabesi 28 harten oluşmaktadır.

2) Büyük ve küçük harf ayrımı yoktur.

3) Yazımın içinde noktalama işaretlerine uygun kurallar yoktur. 

4) Bazı harfler sonuna gelen harfler ile birleşmez.

5) Arap Alfabesi’nde “o” ve “ö” harfleri bulunmamaktır.

6) Harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazım şekli değişir.


Harflerin Yazılışı ve Okunuşu

arap alfabesi

arap alfabesi

arap alfabesi

arap alfabesi

ا ,د ,ذ ,ر ,ز harflerine soldan ekleme yapılamaz. Bu yüzden başta ve ortada kullanıldığı kelimelerde herhangi bir değişime uğramazlar. Bu harfler dışında diğer tüm harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda kullanımı görseldeki gibidir.


Sayıların Yazımı 

sayılar

Arap Alfabesi’nde sayıların yazımı da farklıdır. Bu yazı sistemi eski Hint rakam sistemine dayanmaktadır. Bu kullanım tarihin önemli isimlerinden birisi olan matematikçi Hârizmî’nin Kitâbü’l-Ḥisâbi’l-Hindî isimli kitabında kullanıldıktan sonra yayılmaya başlamıştır. Arap Alfabesi’nin kullanıldığı coğrafyalarda rakamlar için bu gösterimler kullanılmaktadır.


Ebcet Sistemi

Dini metinlerde bu sistemin temeli Hz. Adem dönemine dayandırılır. Aynı zamanda ebced kelimesi, Arap Alfabesi’nin eski sıralnışında var olan ilk dört harfin okunuşundan türetilmiştir. Ebced sistemi ile kelimelerin ve cümlelerin sayısal değerleri hesaplanır. Bu sayısal değerlerden ise anlam türetilir. Bir nevi gizlenen anlamı bulmak için kullanılan bir şifreleme yöntemi olarak da bilinir. Ebced sisteminin Mısır hiyerogliflerine dayandığı da söylenmektedir. Sistemin ilk yaygın kullanımı ise Fenike ebcedidir.


Arap Alfabesi ve Ebced Sistemi

ebced

Farsça dilinde kullanılan ancak Arapça’da var olmayan “pe, çim, je ve gaf” harfleri ile “be, cim, ze ve kef” sayıları eşit değerlere sahiptirler. 

Ebced günlük hayatta da kullanılmaktadır. Örneğin borcunu almak isteyenn kişi ondan borç almış olan kişiden borcunu istemek için ebced sistemini kullanır. 100 akçe alacağı olan kişi eğer bir kağıda kaf harfini yazarak borç alan kişiye yollarsa “Borcumu geri istiyorum.” anlamına gelir.

Eski dönemlerde yazılan kitaplarda da ebced sistemi ile karşılaşılmaktadır. Önsöz, giriş ve takdim sayfaları ebced sistemine göre numaralandırılırdı. Eski astronomi kitaplarında büyük rakamlar “ğayn” harfinin birkaç kez yazılması ile tanımlanırdı. Mimar Sinan da eserlerini yaparken boyutları yazmak için ebced sistemini kullanırdı.

This post is also available in: English

Kategoriler: Kültür

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version