Adaptif Düşünmek

Hüseyin GÜZEL

Hüseyin GÜZEL

EEE / PM / MSc / huseyinguzel.net

21. yüzyılda başarılı olmak için gereken en önemli beceri…
Çevik bir zihniyet, değişime uyum sağlamanın daha iyi bir yaşamın bir bedeli olduğuna inanır.
Değişen ve gelişen günümüz iş dünyasında, adaptif düşünmek en üstün becerilerden biridir.
Charles Darwin’in şu sözü hala çok doğrudur, “Hayatta kalabilen türler, en güçlüsü veya en zekisi değil, değişime en adaptif (uyumlu) olabilenidir.”
Bugün, değişmeye ve gelişmeye devam edebilecek olan türler, değişim sinyallerini hızlı bir şekilde okuyabilen ve bu sinyaller üzerinde hareket edebilenlerdir.
Adaptif düşünme, “Belirsizlik Çağında Kazanma Sanatı”dır. Max McKeown bu hususta şöyle söylemiştir: “Tüm başarısızlıklar uyum sağlamadaki başarısızlıklardır, tüm başarılar da başarılı bir uyum sağlamanın sonucudur.”
Dün için önemli olan bir şey, yarın için hayatınızı veya kariyerinizi kurtarabilecek en önemli şey olmayabilir. Yeni bir ortama uyum sağlayabilecek bir şekilde, yani adaptif düşünerek, değişim (veya değiştirme) yeteneği artık her zamankinden daha önemli hale geldi.
İsveçli bir psikolog, ve aynı zamanda Florida State Üniversitesi Psikoloji Profesörü olan Anders Ericsson’a göre, Adaptif Düşünmek: “beklenmedik durumları tanıma, çeşitli olası yanıtları hızlı bir şekilde düşünme ve en iyisine karar verme becerisidir” ve ayrıca yüksek düzeydeki adaptiflik becerisi, değişimi başarıyla daha iyi idare edebileceğiniz anlamına da gelir.
Pilotlar, doktorlar, mühendisler, sağlık görevlileri ve yüksek riskli koşullarda çalışanların bir çoğu, işlerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için adaptif düşünme becerilerine güvenir. Örneğin, klinik ortamlarındaki belirsizlikler, günlük pratiğin bir parçasıdır.
Ancak adaptif düşünmek sadece savaş pilotları ve beyin cerrahları için gerekli değildir. Herkes hareket etmeye, daha iyi performans göstermeye veya hayatta kalmaya devam etmek için Adaptif Düşünmenin Gücü’nden yararlanmayı öğrenebilir ve öğrenmelidir de.
Değişim eskiden yavaş ve karlıydı. Bugün ise, hızlı, radikal ve öngörülemez. Adaptiflik, yeni şartlar üzerinde durmamızı ve durumun üstesinden gelmemizi sağlar ki, bu, değişime uyum sağlamak ile en yüksek seviyede kazanmaya veya performans göstermeye uyum sağlamak arasındaki farktır.
Büyümek, gelişmek ve hayatta kalmak, ne kadar adaptif olduğunuza bağlıdır. Bu noktada, ayarlama veya yer değiştirme yeteneği sizi çevik kılar ve bu da belirsizlik karşısında çok önemlidir.
Adaptiflik, gerçekliği görebilmek ve ondan uzaklaşmamakla ilgilidir. Rüzgarlar ne kadar güçlü olursa olsun değişimin dalgalarına binebilmekle ilgilidir.
Adaptiflik ayrıca zihinsel dayanıklılık seviyenizi geliştirme eğilimindedir, yani bu sayede belirsizlik dönemlerinin genel olarak kişisel refahınızı etkileme olasılığı daha düşüktür. Adaptif insanlar gelgitlerle mücadele etmediği veya işler değiştiğinde direnmeye çalışmadıkları için daha memnun ve daha mutlu olma eğilimindedir.
Herhangi bir ortama veya duruma adapte olmak için iki şey gerekir: bunu yapabilme yeteneği ve dayanma isteği.
Randevunuzun beklenmedik şekilde iptali, gerçekleştirdiğiniz düşük satışlar ruhsal seviyenizi hızlı bir şekilde (maaş veya karınız ile birlikte) düşürebilir. Böylece, beklenmedik bir duruma karşı kendinizi yönetme ve hızlı bir şekilde adapte olabilme seviyeniz, kötü haberler aldıktan veya korkunç sonuçlar yaşadıktan sonra bile, ne kadar iyi performans gösterebileceğinizi belirleyecektir.
“21. Yüzyılda 21 Ders” adlı kitabın yazarı Yuval Noah Harari, “Yeniden icat etme sanatı (art of renovation) bu yüzyılın en kritik becerisidir” diyor.
İster hayatınızı, ister kariyerinizi geliştirmek isteyin, Adaptif Düşünme yeteneğinizi kullanmak, hayatta kalmaktan ya da yeterli olmaktan da öte, büyük bir değişim karşısında mükemmelleşmenize bile yardımcı olacaktır. Adaptiflik becerisini sergileyen insanlar, amaçlarına ulaşmak için merak ve problem çözme becerilerini birleştirebilirler.
Adaptif düşünebilme becerilerinizi geliştirmek için, önce çevrenize bir bakın. Hayır, ciddiyetle. Güçlü bir dürtü kontrolüne sahip olmak, harekete geçmeden önce düşünmenizi sağlar; ikisi arasında boşluk oluşturarak, uyartım ve tepki arasında bir tampon görevi görür. Bu ise, size rasyonel olarak düşünme ve hareket etme fırsatı verir, bu da hareket etmeye devam etmenin daha iyi yollarını bulmanıza yardımcı olabilir.
Adaptif insanlar farklı düşünürler; yani tek bir veri noktasına, verilere veya bir senaryoya dayalı olarak birden fazla çözüm veya olasılık üretebilirler. Çevrelerindeki beklenmedik değişikliklere uyum sağlamak için düşüncelerini ve davranışlarını esnek bir şekilde değiştirebilirler.
Doğal olarak, ve kendiliğinden, özgürce, ve “doğrusal olmayan” bir tarzda, ıraksak düşünürler adaptif insanlar. Bu sayede birçok olası çözüm kısa sürede araştırılır ve beklenmedik bağlantılar kurulabilir.
Değişen bir dünyada böyle gelişebilirsiniz. Seçeneklerinizi merak edip, mümkün olan en iyi çözümü keşfedip ve bunu avantajınız için kullanabilirsiniz. Cevap verdiğinizden daha fazla soru sorarak, mümkün olan en iyi sonuç için esnek kalabilirsiniz.
Birçoğumuz bir dereceye kadar farklı düşünürüz, ama çoğumuz için daha az gelişmiş bir beceridir bu. Adaptif düşünme yeteneğinizi geliştirdiğinizde, farklı düşünceleri kucaklama olasılığınız daha yüksektir, yani yüksek riskli bir durum karşısında beklenmedik değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak için ihtiyacımız olan zihinsel kas gücüdür adaptif düşünebilmek.
Adaptif düşünme olmadan, zihniniz katılaşır, ve herhangi bir değişikliğe tepki vermekte yavaşlarsınız ve felaketler (örn, koronavirüs Covid-19 salgınıgibi) karşısında başarılı olma fırsatlarınızı sınırlandırırsınız.
Adaptif düşünmenin tam da zamanı…
Thomas Oppong

This post is also available in: English

Kategoriler: Gelişim

Yorumlar (0) Yorum Yap

/